CATALOGUS ‘VARIA'            

  

BESTELLEN : duthmala@wxs.nl

 

Geactualiseerd 14 april 2024

 

HOME

Search our books

Author (last name):
Title:

Booknumber:

Keywords:
Author (first name):
First edition          Signed
   
To browse all our books: leave fields blank, click on Search

provided by Antiqbook

 

NAAR OPENINGSPAGINA ANTIQUARIAAT DUTHMALA

NAAR PAGINA MET KUYPER-KAARTJES

INFORMATIE OVER  DUTHMALA

INKOOP VAN BOEKEN DOOR DUTHMALA

64327 Eene Reis naar het Eiland Walcheren, Goes, Middelburg, Vere 1901
H. de Tracy (ZB, los, gebr., 22 pag.) Gent. A. Siffer. Geïllustreerd. € 15,-

64329 Le Livre de l'Escaut et des Flandres 1930
NN (ZB, geb., 175 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

64338 l'Ecole Néerlandaise et ses Historiens 1888
Franz A. von Wolffers (ZB, 252 pag., geb.) Bruxelles. Kistemaeckers. € 7,50

64339 Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Vijfde Deel. 1868 - 1872 1908
Th. Coopman en Jan Broeckaert (ZB, los, 352 pag.)  Gent. A. Siffer. Uitgave Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal & Letterkunde. € 7,50

64341 Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Deel I afl 2. (1339-1400) 1962
Ph. J.C.G. van Hinsbergen (ZB, pag 49-128, geb.) Assen Van Gorcum. Uitgave Van de Poll-Stichting. Geïllustreerd. € 7,50

64342 Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Deel II afl 1. (1529-1552) 1964
Ph. J.C.G. van Hinsbergen (ZB, 72 pag., geb.) Assen Van Gorcum. Uitgave Van de Poll-Stichting.€ 7,50

64343 Het Trippenhuis 1922
H.A. van Goch (ZB, geb., 74 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

64344 Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans 2006
Kees Waagmeester (ZB, geb., 101 pag.; 131 pag., dubbelboek) Lemniscaat. Geïllustreerd. € 7,50

64348 Landhuishoudelijke Courant. Weekblad voor den Nederlandschen Akkerbouwer, Veehouder, Houtteler, Boomkweeker, Warmoezier en Grondeigenaar 1850
dr. J. Wttewaal (ZB, 2 banden, geb.. 100 pag.) 4e jrg., nrs. 4, 11, 14, 15, 16, 26, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51. Geïllustreerd. € 25,-

64366 Mededeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome 19 april tot 5 mei 1926. 1927
E.D. van Dissel (ZB, gen., 9 pag.) Overdruk. € 5,-

64368 Toelichting op het Adres van de Vereniging van Nederlandsche Patroons "BOAZ", aan H.M. Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, in zake den Landbouw [z.j.]
A. van Leeuwen (ZB, geb., vl., arch., 24 pag.) Amsterdam. Höveker. € 7,50

64370 Het Bieten-Alcohol Vraagstuk 1939
NN (ZB, gen., 38 pag.) Uitgave Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie € 7,50

64372 Een en ander omtrent Irrigatie 1884
W.A. Coolen (ZB, los, pag. 921-930) Uit "De Economist". € 5,-

64374 België betrokken in den Oorlog. Verzameling dan diplomatieke Stukken 1914
NN (ZB, geb., enk pag. besch. zonder tekstverl., 88 pag.) € 5,-

64375 Rapport van de Commissie van Onderzoek in zake de Grieven tegen de Nederlandsche Heidemaatschappij 1916
NN (ZB, los, 58 pag.) € 7,50

64376 Een Woord tot Belangstellenden in het Werk der Nederlandsche Heidemaatschappij 1913
NN (ZB, gen.,12 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

64377 Nederland en België. Souvereiniteits- en andere Vragen 1926
B. Nierstrasz (ZB, arch., 36 pag., geb.) Rotterdam. Nijgh & Van Ditmar. € 7,50

64378 Voorschriften in zake de Verrekening van Kosten betreffende Besmettelijke Veeziekten 1924
NN (ZB, geb., 48 pag.) Alphen a.d. Rijn. Samsom. € 7,50

64383 Rapport betreffende het optreden van den Nonvlinder in Nederland en de Maatregelen, die ter Bestrijding van de Nonvlinderplaag genomen kunnen worden 1909
J. Ritzema Bos e.a. (ZB, gen., 32 pag.) 's-Gravenhage. Langenhuysen. € 10,-

64388 Rapport inzake de Fruitproductie en den Fruitafzet 1939
R. Lijsten (ZB, 34 pag., gen.) Pomologische Vereniging. € 7,50

64397 Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1904 1904
NN (ZB, 208 pag., geb.) Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Met kaarten. € 7,50

64398 Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1917 1917
NN (ZB, 107 pag., geb.) Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. € 7,50

64401 Historische Beschouwingen over het tegenwoordige Departement voor de Openbare Werken in Nederland, de Hoofdrivieren, en de voorgestelde Kanaalwet 1878
P.J. de Quartel (ZB, geb., 48 pag., achterpl. verdw.) Utercht. Dannenfelser. € 7,50

64422 Zwakzinningenzorg en geestelijke Volksgezondheid [1925]
C.T. Kortenhorst (ZB, gen., 8 pag.) € 7,50

64429 Tegelsche Volkskunst 1943
J. bechtold (HB, geb., 106 pag.., lin. rug., goed ex.) Mooi geïllustreerd. € 7,50

64434 1945 Het laatste Oorlogsjaar 1946
Wim Douma en Jan Heertjes (ZB, 279 pag., geb.) Vervolg op "Dat gebeurde hier" € 7,50

64436 Middelburg in bewogen dagen 1940-1945. Deel 1. 1945
Div. (ZB, 36 pag., gen.) Geïllustreerd. € 7,50

64438 Oude Raadhuizen in Nederland. 32 Aquarellen in Meerkleurendruk [z.j.]
J. Aaldriks (ZB, geb.) € 7,50

64440 In Sloot en Plas 1920
E. Heimans & Jac. P. Thijsse (HB, geb., 204 pag., 5e dr.) Amsterdam. W. Versluys. "Met twee gekleurde platen en vele afbeeldingen naar teekeningen van den schrijvers". € 7,50

64446 Het merckwaerdigste meyn bekent 1968 (heruitgave 1976)
Jan Bouman (ZB, oblong., 110  pag., vl.) Nieuwkoop. Heuff.  Start met "stand en staat te Marrum". € 7,50

64451 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en Plaatsnamen in de Bommelerwaard 1992
S. Dumont e.a. (ZB, geb., 122 pag.) Zaltbommel. Geïllustreerd. € 7,50

64456 Het Kasteel centraal 1992
Hans Louis Janssen (ZB, geb., 36 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

64457 Een Leven vol Kastelen. Vrijmoedige Vragen aan Castelloloog Renaud 1991
Tarcque Hoekstra (ZB, geb.,  56 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

64460 Nederlandse Dorpsverhalen uit vroeger Tijd 1978
dr. Tjaard W.R. de Haan (ZB, geb., 208 pag.) Prisma. € 7,50

64463 Boerderijen 1938
DIv. (ZB, niet fraai, besch., compleet, geb., 120 pag.) Amsterdam. Holkema & Warendorf. Ruim geïllustreerd. € 7,50

64479 Het Archief van Meerburg's Noordzeevisserij en Haringexport 1823-1974 1983
R. Kramer (ZB, gr. form., 125 pag., arch. Geïllustreerd. Zuid-Holland-Inventarisreeksnr. 32. € 7,50

64482 Catalogus van Kaarten. Eerste gedeelte: Getekende Kaarten 1968
Mr. L.J. Noordhoff (ZB, geb., 164 pag., arch.) Uitgave Rijksarchief Groningen. € 7,50

64483  Het Stadsarchief van Alkmaar 1254-1815 Deel I en II [1970]
Drs. W.A. Fasel (ZB, gr. form., 173 pag. (I), 296 pag. (II), arch.) Deel I: Inventaris. Deel II: Regesten. € 7,50

64484 Inventaris van het Archief van de Commissarissen over de Bank van Lening te Delft 1676-1923 1970
D. van Duijn en Drs. I.W.L.A. Caminada (ZB, gr. form., 23 pag., arch.) GA Delft. € 7,50

64488 Archief van de Familie van der Staal van Piershil 1636-1904 1978
G.M. van Aalst (ZB, gr. form., 185 pag., arch.) RA Zuid-Holland. Geïllustreerd. Inventarisreeksnr. 14. € 7,50

64489 Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum 1975-1976
J. Meinema (ZB, gr. form., 173 pag.) Prov. Groningen. Geïllustreerd. € 7,50

64493 Inventaris der Archieven van de Rechterlijke Colleges die te Delft hebben gefungeerd tot in het Jaar 1811, waaraan toegevoegd die van het Archief van de Procureur Willem de Jongh, 1740-1751 1970
Mr. W. Downer (ZB, gr. form., 73 pag., arch.) GA Delft. € 7,50

64495 Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum 1975-1976
J. Meinema (ZB, gr. form., 173 pag., arch.) Prov. Groningen. Geïllustreerd. € 7,50

64497 Inventaris van Stukken betreffende de Familie Brouwer en aanverwante Geslachten 17e-19e Eeuw 1980
NN (ZB, 12 pag., gr. form., arch.) G.A. Middelburg. Collectie Brouwer.  € 7,50

64502 Inventaris van de Archieven van het Kroondomein Rentambt Utrecht 1823-1919 1980
L.P.W. de Graaff (ZB, groot from.., 58 pag.) Inventarisnr. 27.  € 7,50

64503 Inventaris van het Archief van de Stad Goes (1267)1449-1851(1927) 1980
H. Uil (ZB, 133 pag., gr. form., arch.) Geïllustreerd. Goese inventarissen nr. 1. € 7,50

64619 De Puzzelstukjes van het Leven 1998
Walter van Geffen (ZB, geb., 56 pag.) € 7,50

64621 Landleven. Het Boerenbestaan van Toen 1981
Ton de Joode (HB, 4-form., 239 pag., geb., lin.) Ruim geillustreerd. € 7,50

64622 Montaillou. Een ketters Dorp in de Pyreneeën 1294-1324 2004
Emmanuel Le Roy Ladurie (ZB, geb., 500 pag.) Amsterdam. Bert Bakker. € 7,50

64624 Medieval Marriage. Two Models from Twelfth-Century France 1978
Georges Duby (HB, stofomsl., lin., 140 pag.) Baltimore and London. Geïllustreerd.  € 7,50

64638 Neues Wörterbuch der Französischen und Deutschen Sprache zum Gebrauch für alle Stände. Erster und Zweiter Theil 1847
A. Molé (HB, geb., vl., geb., 558 pag.; 586 pag., gebr., 6e dr., led. rug. minder fraai) Braunschweig. George Westermann.  € 7,50

64641 Souvenirs d'Italie 1859
M. le Marquis de Beauffort (HB, rug verdw., los, goudopdr., 160 pag.; fronistpice) Lille. L Lefort. € 10,-

64642 La Tour du Temple ou la Captivité de Louis XVI [1875]
C. Barbé (HB, rug besch., geb., 160 pag., vl., fronitspice, goudopdr.) Limoges. Eugène Ardant et C. Thibaut. € 10,-

64647 De Newcomes. Deel 1 [1900]
W.M. Thackeray (HB, vl., frontispice, geb., 351 pag.) Schiedam. H.A.M. Roelants. € 10,-

64653 Topografische Kaart 58D Roermond 1958
Op linnen. 1: 25.000 Kaart tussen Heijthuizen-Swalmen-Melick-Maasbracht. € 7,50

64654 Topografische Kaart 58 Roermond-Oost 1940
Linnen kaart. Gebied tussen Maasbree-Glabbach-Wegberg-Herkenbosch. Topografische kaart 1:50.000. € 7,50

64655 Topografische Kaart 28E Geesteren 1988
Kaart om en tussen Westerhaar-Getelomoo-Albergen-Almelo. Topografische kaart 1:25.000. € 7,50

64656 Topografische Kaart 28F Ootmarsum 1988
Kaart om en tussen Getelomoor-Hardingen-Gas-Albergen. Topografische kaart 1:25.000. € 7,50

64659 Topografische Kaart Roermond 1958
Gebied tussen Valkenswaard-Helden-Brunssum-Genk. Topografische kaart 1:100.000. € 7,50

64660 La "Maison" de Pierre de Spontin aux XIIIe Siecle. Analyse archéologique 1982
Jean-Louis Javaux (ZB, geb., 44 pag.) Liège. Geïllustreerd. € 7,50

64691 Geschiedenis van het Makelaarsgild te Amsterdam. 1578-1933 1933
H. van Malsen (ZB, groot form., 158 pag., goed ex.) Geïllustreerd. € 10,-

64699 Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Eerste Jaargang 1914
NN (HB, perk. rug., mooie band, 540 pag., geb., arch.) Koninklijke Bibliotheek. € 10,-

64700 Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Tweede Jaargang 1915
NN (HB, perk. rug., mooie band, 454 pag., geb., arch.) Koninklijke Bibliotheek. € 10,-

64701 Nederlandsche Landschappen 1942
dr. F.J. Faber (HB, lin., 408 pag., arch, goudopdr.) Gorinchem. Ruim geïllustreerd. € 7,50

64705 Verslag aangaande een Onderzoek in de Archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche Geschiedenis 1891
dr. C.C. Uhlenbeck (HB, eenv. band, geb., VI pag.; 72 pag.)  's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 10,-

64719 Polders en Wateringen 1935
Ach. Pauwels (ZB, geb., 253 pag.) Brussel. W.P. van Stockum en Zoon. € 20,-

64780 De "Costa Rica Packet"-Arbitrage 1900
Herman Adriaan van Karnebeek, geboren te 's-Gravenhage (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 182  pag., arch.) Utrecht. P. den Boer.  Proefschrift. Zeer zeldzaam. € 25,-

64799 Aanteekening op Art. 61 der Kieswet 1888
Gerrit Meindert Doornbos, geboren te Groningen (HB, goudopdr., lederen rug, geb., 91   pag., arch.) Groningen. J.B. Huber. Proefschrift. Zeer zeldzaam. € 25,-

64801 Opmerkingen over het Beheer van Gemeentelijk Grondbezit 1905
Jacob Versteeg, geboren te Wormerveer (HB, goudopdr., lederen rug, geb., 141  pag.) Leiden. H. Kleyn. Proefschrift. Zeer zeldzaam. € 25,-

64810 Volken en Stammen. Arabische Wereld 1975
Cees Gloudemans e.a. (HB, bibl., geb., 162 pag.) Amsterdam Boek. Geïllustreerd. € 5,-

64812 Verhandeling over de meest gebruikelijke Wijze van den Aanleg van Dennenbosschen in Nederland 1842
W.K. van Gennep (ZB, geb., 14 pag., arch.) Haarlem. Loosjes. € 10,-

64823 Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Friesland 1919
NN (HB, geb., 189 pag., folio) 's-Gravenhage. Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Geïllustreerd met vele uitsl. tekeningen en een kaart. € 25,-

64825 Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Oostelijk Gelderland 1919
NN (HB, geb., 149 pag., folio) 's-Gravenhage. Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Geïllustreerd met vele uitsl. tekeningen en een kaart. € 25,-

64843 Het watergevend Vermogen van een Groep Putten 1916
dr. J. Versluys (ZB, geb., 20 pag.) 's-Gravenhage. Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. € 7,50

64845 Iets over Stand van der Cholerakennis in 1873. 1873
dr. M.J. Godefroi (ZB, 7 pag., minder fraai) Cholera. € 10,-

64846 Bijdrage tot de Geschiedenis der Epidemie van Diphtheritis in Nederland, gedurende de Jaren 1859, 1860 en 1861. 1862
dr. H. van Capelle (ZB, minder fraai, 26 pag.) Overdruk uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Difterie. € 10,-

64848 De Cholera en de Openbare Gezondheidsregeling in Nederland 1866
M.J. Godefroi (ZB, geb., minder fraai., 28 pag.) 's-Hertogenbosch. Gebr. Muller. € 15,-

64850 Geschiedenis van de Cholera gedurende 1859 in Nederland 1860
dr. J. Zeeman (ZB, geb., 44 pag., platt. besch.) € 15,-

64858 Naamlijst van Nederlandsche Gemeenten en Plaatsen 1943
,,Ph. G. Rapp (HB, geb., 168 pag.) Lochem. De Tijdstroom. € 10,-

64865 Archiefgids van Overijssel 1942
dr. W.J. Formsma (ZB, geb.,58 pag.) Groningen. B. van der Kamp. € 7,50

64866 Rekeningen en andere Stukken betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575) 1949
dr. A.L. Heerma van Voss (ZB, geb., 53 pag.) RA Friesland. € 10,-

LANDBOUW
64872 Ontzilting van Noordholland. Rapport van de Commissie inzake het Zoutgehalte der Boezem- en Polderwateren van NoordHolland 1940
NN (HB, geb., 191 pag., goed ex., halflin.) 's-Gravenhage. Met uitsl. kaart 1:100.000. € 10,-

64886 Verslag van den Landbouw in Nederland over 1876. 1878
NN (ZB, 177 pag. omsl. besch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. € 10,-

RIVIEREN
64915 Tabel der Noodpeilen langs den Bovenrijn en zijne Takken [1877]
NN (HB, groot form., 50 pag., halflin., goudopdr.) Met grote uitsl. grafiek. Betr. Bovenrijn, Waal, Merwede, Nederrijn, Lek, Ouderijn, Ijssel. € 25,-

64918 Getijkrommen van Plaatsen aan de Nederlandsche Kust en Benedenrivieren 1911
M.H. van Beresteijn (ZB, groot form., geb., 109 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Gebrs. J. & H. van Langenhuysen. Zeldzaam. € 25,-

64919 Verslag omtrent hetgeen in de Maand Januari 1885 is verricht tot Voorkoming en Opruiming van Ijsbezetting in de Rivieren 1885
NN (ZB, omslag besch., 16 pag., geb., groot form.) € 10,-

GEOLOGIE, MIJNBOUW
64930 Tektonische und stratigrafische Beobachtungen am Südwestrande des Limburgischen Kohlenreviers 1913
dr. W.C. Klein (ZB, 92 pag., arch., geb.) 's-Gravenhage. Serie: "Mededeelingen van de Rijksopsporing van Delfstoffen" No. 5. Met grote uitsl. kaart "Geotektonische Karte des Nordrandes des Südlimburgische Kreideplateaus" ( 1: 50.000, in kleur).Geïllustreerd met foto's en tekeningen. € 10,-

64932 Lijst van Geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1907-1920) 1922
dr. J.F. Steenhuis  (ZB, 134 pag., arch., geb.) Leiden. E.J. Brill. Serie: "Mededeelingen van de 's Rijks Geologischen Dienst" No. 1. € 10,-

64934 Lijst van Geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1921-1925) 1939
dr. J.F. Steenhuis  (ZB, 65 pag., arch., geb.) Leiden. E.J. Brill. Serie: "Mededeelingen van de 's Rijks Geologischen Dienst" No. 6. € 10,-

64935 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 13, 14. 1969/1991
L. de Jong – (HB, 27 linnen banden, goudopdruk - 23 x 14cm, goede set, sticker op voorplat van elk deel) 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij. Dl.1. Voorspel; Dl. 2. Neutraal; Dl. 3. Mei '40; Dl. 4. Mei '40 - Maart '41( 2 delen);  Dl. 5. Maart '41 - Juli '42 ( 2 delen); Dl. 6. Juli '42 - Mei '43 ( 2 delen); Dl. 7. Mei '43 - Juni '44 ( 2 delen); Dl. 8. Gevangenen en gedeporteerden ( 2 delen); Dl. 9. London ( 2 delen); Dl. 10a. Het laatste jaar I ( 2 delen); Dl.10b. Het laatste jaar II (2 delen); Dl. 11a. Nederlands-Indië ( 2 delen); Dl. 11b. Nederlands Indië (2 delen). Dl. 11.c. Nederlands Indië. Dl. 13. Bijlagen. Register;  Dl. 14. Reacties ( 2 delen). Deel 12 ontbreekt.
Uitgebreide serie van hét standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. € 50,-

SCHEEPVAART & SCHEEPVAARTKANALEN
65042 Uitkomsten der Negende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2, 3. 1910
NN (HB, 5 banden, geb., arch., 364 pag.; XXXV pag.; 392 pag.; 351 pag., banden gerep.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Ook verschenen als delen van de serie "Bijdragen tot de Statistiek van Nederland" Delen CXLIV; CLII, CLIV. Inc. aanhangsel bij het 3e deel met "5 grafische kaarten en ééne grafische voorstelling". Incl. aanhangsel bij het 1e deel. € 50,-

65043 Uitkomsten der Woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld t.g.v. de Negende Volkstelling gehouden op den 31 December 1909. 1911
NN (HB, geb., arch., 282 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Ook verschenen als delen van de serie "Bijdragen tot de Statistiek van Nederland" Deel CLX. € 25,-

65044 Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden  gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2.1., 2.2., 3. 1912-1913
NN (HB, 5 banden, geb., arch., 343 pag.; 922 pag.; CXXV pag., 397 pag.; 414 pag., banden gerep.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Ook verschenen als delen van de serie "Bijdragen tot de Statistiek van Nederland" Delen CLXVII; CLXVII; CLXX CLII.   € 50,-

65083 Register IV, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Merwede, de Oude en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Eerste Gedeelte de Merwede van Gorinchem tot Dordrecht 1859
L.J.A. van der Kun (ZB, geb., voorpl. los, folio, 325 pag.) € 35,-

65085 Bijlagen bij de Registers I, II en III, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Boven-Rijn, de Waal en de Merwede, van Emmerik tot Gorinchem. Eerste Gedeelte. Bijlage I-VII, inhoudend bescheiden betrekkelijk deze Rivieren 1854
L.J.A. van der Kun (ZB, geb., achterpl. los, folio, 293 pag.) € 35,-

65086 Register IV, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Merwede, de Oude en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Tweede Gedeelte de Oude en Nieuwe Maas van Dordrecht tot Brielle 1860
L.J.A. van der Kun (ZB, geb., achterpl. besch., folio, 40 pag.) € 35,-

65087 Register V, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Neder-Rijn en de Lek, van Pannerden tot Vreeswijk, en tot Vianen, en langs den Ouden Rijn;.. 1850
J.G.W. Fijnje  (ZB, geb., folio, 185 pag.) € 35,-

65088 Register VI, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Lek en de Nieuwe Maas, van Vreeswijk en Vianen tot Brielle 1860
L.J.A. van der Kun   (ZB, geb., folio, 76 pag.) € 45,-

65090 Register VII, Bijlage nr. 3. Register bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken, tusschen Moerdijk en Raamsdonk 1866
F.W. Conrad. (ZB, geb., folio, pag. 67-74) € 15,-

65092 Register VIII, Bijlage nr. IX. Register, bevattende Beschrijving van de Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken tussen Zwartsluis en Groningen; langs de Zeedijken der  Provincie Groningen; langs de Zeedijken der Provincie Friesland 1862
L.J.A. van der Kun  (ZB, geb., folio, pag 205-234) € 15,-

65093 Register VIII, Bijlage nr. IX. C.   Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland 1872
P. Caland  (HB, geb., folio, 66 pag) € 45,-

65096 Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland 1872
J. Mulder e.a.  (HB, geb.132 pag, halfled., vl.) Leeuwarden. H. de Groot. € 35,-

65097 Register I Groningen. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1925
NN (HB, 5de uitgave, geb., 50 pag., arch.) Delft. Waltman. Incl. 1ste en 2de lijst van vastgestelde Wijzigingen en Aanvullingen in 1926 en 1929. € 25,-

65098 Register II Friesland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1925
,NN (HB, 5de uitgave, geb., 67 pag., arch.) Delft. Waltman. € 25,-

65099 Register III Drenthe. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1925
NN (HB, 5de uitgave, geb., 32 pag., arch.) Delft. Waltman. € 25,-

65101 Register V Gelderland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1927
NN (HB, 5de uitgave, geb., 109 pag., arch., vl.) Delft. Waltman. € 25,-

65104 Register VIII Utrecht. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1927
NN (HB, 5de uitgave, geb., 30 pag.) Delft. Waltman.  Incl. lijsten van vastgestelde wijzigingen en aanvullingen in 1927 en 1928. € 25,-

65105 Register IX Noordholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1930
NN (HB, 5de uitgave, geb., 82 pag.) Delft. Waltman.  Incl. lijst van vastgestelde wijzigingen en aanvullingen in 1930. € 25,-

65106 Register X Zuidholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1931
NN (HB, 5de uitgave, geb., 150 pag.) Delft. Waltman. € 25,-

65107 Register XI Zeeland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1926
NN (HB, 5de uitgave, geb., 80 pag.) Delft. Waltman.  Incl. lijsten van vastgestelde wijzigingen en aanvullingen in 1926, 1927, 1928, 1929. € 35,-

65108 Lijst der in 1910 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1911
NN (ZB, geb., 26 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65109 Lijst der in 1912 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1913
NN (ZB, geb., 14 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65110 Lijst der in 1911 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1912
NN (ZB, geb., 22 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65111 Lijst der in 1925 vastgestelde Wijzigingen in de Registers VI, IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1926
NN (ZB, geb., 8 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65112 Lijst der in 1927 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1928
NN (ZB, geb., 4 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65113 Lijst der in 1913 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1914
NN (ZB, geb., 27 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65114 Lijst der in 1917 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1918
NN (ZB, geb., 8 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65115 Lijst der in 1914 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1915
NN (ZB, geb., 14 pag., platten los) 's-Gravenhage. € 7,50

65116 Lijst der in 1918 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1919
NN (ZB, geb., 19 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65117 Lijst der in 1919 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1920
NN (ZB, geb., 20 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65118 Lijst der in 1907 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1908
NN (ZB, geb., 20 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65119 Lijst der in 1908 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1909
NN (ZB, geb., 19 pag., rug gerep.) 's-Gravenhage. € 15,-

65120 Lijst der in 1909 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1910
NN (ZB, geb., 23 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65121 Lijst der in 1906 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1907
NN (ZB, geb., 31 pag., omsl. besch.) 's-Gravenhage. € 15,-

65122 Lijst der in 1920 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1921
NN (ZB, geb., 36 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65123 Lijst der in 1922 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1923
NN (ZB, geb., 15 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

65124 Lijst der in 1921 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1922
NN (ZB, geb., 24 pag.) 's-Gravenhage. € 15,-

65125 Lijst der in 1924 vastgestelde Wijzigingen in de Registers V, VI, VIII, IX, X en XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1925
NN (ZB, geb., 5 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65126 Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1927
NN (ZB, geb., 2 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65127 Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen 1927
NN (ZB, geb., 2 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65141 Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België. Handelingen van het Colloquium te Brussel 15-18.IV.1975. 1977
Hugo de Schepper (ZB, geb., 663 pag.) Brussel. Algemeen Rijksarchief. € 25,-

65146 De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie 1916
mr. Pieter-Jelles Troelstra (ZB, geb., 131 pag., goed ex.) Amsterdam. S.D.A.P. € 7,50

65148 Nova et Vetera. Schetsen uit den Vreemde 1929
mgr. dr. A.H.L. Hensen (HB, frontispice, 362 pag., geb., arch., lin., goudopdr.) Amsterdam. Elsevier. Geïllustreerd. € 15,-

65152 Verslag der Commissie in zake de Lichamelijke Ontwikkeling in het Leger 1919
J. Burger e.a. (ZB, groot form., geb., 96 pag.) Koninklijke Apeld. Drukkerij. € 35,-

65153 Schade in het Verkeer 1938
H.H.W. Schrameier Verbrugge (ZB, geb., 32 pag.) Rotterdam. Nijgh & Van Ditmar. € 7,50

65156 Periodieke Verzameling van Beslissingen op de Nederlandsche Staatswetten. Deel I, II, III. 1914-1916
mr. dr. F. Vonk de Both (HB, led. rug., goudopdr., lin., arch., 758 pag., XXIII pag.; 771 pag.; XXXV pag., 752 pag..; XXXII pag.) Roermond. J.J. Romen & Zonen. € 25,-

65164 L'Instruction primaire a Paris et dans le Département de la Seine en 1875. Mémoire adressé a M. Le Préfet de la Seine 1877
M. Gréard (HB, led. rug., goudopdr., gemarmerde platten, mooie band, rug besch., 298 pag.) Paris. Paul Dupont. € 25,-

65166 Pensioen en Wachtgeld bij het Lager Onderwijs 1905
P. Laban (HB, mooie band, geb., 265 pag., goudopdr.) 's-Gravenhage. J.W.N. Koch. € 7,50

65169 De Leerplichtwet met Aanteekeningen 1922
P. Laban (HB, geb., 272 pag.) Alphen aan den Rijn. N. Samsom. € 10,-

65170 Handleiding ten dienste van Besturen en Onderwijzers aan Bijzondere Lagere Scholen, Bijzondere Kweekscholen en Bijzondere Normaallessen 1920
J.C. Ligtvoet (HB, 3de herz. druk, 345 pag., geb.) Alphen aan den Rijn. N. Samsom. € 15,-

65172 Waterschapswetgeving 1927
dr. C.J.H. Schepel (HB, geb., 2de druk., 614 pag., rug verdw., inhoud correct) Groningen. Wolters. € 7,50

65173 Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931. 1931
NN (ZB, geb., 115 pag.) Groningen. J.B. Wolters. Talrijke illustraties. € 12,50

65178 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1910
P.H. Gallé (ZB, gen., 5 pag.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65179 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1911
P.H. Gallé (ZB, gen., 3 pag.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65180 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1912
P.H. Gallé (ZB, gen., 9 pag.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65181 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1913
P.H. Gallé (ZB, gen., 9 pag.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65182 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1914
P.H. Gallé (ZB, gen., 11 pag., vl.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65183 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1915
P.H. Gallé (ZB, gen., 5 pag.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65184 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1916
P.H. Gallé (ZB, gen., 6 pag.) Rotterdam. J. de Jong. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65186 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1917-1918. 1918
P.H. Gallé (ZB, gen., 7 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65187 Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1918-1919. 1919
P.H. Gallé (ZB, gen., 7 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65188 Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1919-1920 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1920
P.M. van Riel (ZB, gen., 7 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65190 Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1921-1922 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1922
P.M. van Riel (ZB, gen., 11 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65191 Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1923-1924 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1924
H. Keyser  (ZB, gen., 9 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65192 Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1924-1925 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1925
H. Keyser  (ZB, gen., 5 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65193 Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1925-1926 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1926
H. Keyser  (ZB, gen., 10 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65194 Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1926-1927 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1927
H. Keyser  (ZB, gen., 6 pag.) Helder. C. de Boer jr. Overdruk uit "De Zee". € 7,50

65195 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1927-1928 langs de Kusten van den Noordzee, Zuiderzee en Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1928
H. Keyser  (ZB, gen., 9 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65198 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1930-1931 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1931
H. Keyser  (ZB, gen., 6 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65199 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1931-1932 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1932
NN  (ZB, gen., 4 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65200 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1934-1935 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1935
NN  (ZB, gen., 8 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65201 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1935-1936 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1936
NN  (ZB, gen., 6 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65202 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1936-1937 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1937
NN  (ZB, gen., 8 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65203 Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1938-1939 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren 1939
NN  (ZB, gen., 8 pag.) 's-Gravenhage Landsdrukkerij. Overdruk uit "Verslag over de Openbare Werken". € 7,50

65205 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1922. 1923
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 5 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65206 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1923. 1924
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 6 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65207 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1924. 1925
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 6 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65208 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1925. 1926
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 5 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65209 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1926. 1927
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 8 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65210 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1927. 1928
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 7 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65211 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1928. 1929
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 14 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65212 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1929. 1930
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 14 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65213 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1930. 1931
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 12 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65214 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1931. 1932
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 12 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65215 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1932. 1933
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 11 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65216 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1933. 1934
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 11 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65217 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1934. 1935
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 12 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65218 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1935. 1936
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 9 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65219 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1936. 1937
P.C. Molhuysen (ZB, gen., 8 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65220 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1937. 1938
L. Brummel (ZB, gen., 10 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. € 7,50

65221 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1938. 1939
L. Brummel (ZB, gen., 15 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. Geïllustreerd. € 7,50

65222 Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1939. 1940
L. Brummel (ZB, gen., 18 pag.) 's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. Geïllustreerd. € 10,-

65224 Nieuwe Uitgave van het Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, inhoudende alle Besluiten, Resolutien, Dispositien, Decisien, Reglementen, Instructien. enz. enz.. Eene volledige Verzameling van alle Verordeningen, betrekkelijk het Nederlandsche Staatsbestuur met een zakelijk alphabetisch Register. Derde Serie, 1831-1840. 1854
C.C.E. d'Engelbronner (HB, mooie band, goudopdr., groot form., 674 pag., rug ged. los) Gorinchem. J. Noorduyn & Zoon. € 25,-

65225 Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1937. 1938
L.A.W. Noorduyn e.a. (HB, mooie band, geb., 587 pag.) Gorinchem. J. Noorduyn & Zoon. € 10,-

65226 Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1938. 1939
L.A.W. Noorduyn e.a. (HB, mooie band, geb., 662 pag.) Gorinchem. J. Noorduyn & Zoon. € 10,-

65230 Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden Zesde Deel. 1839. 1840
mr. B. van Dorp (HB, mooie band, geb., 662 pag.) Gorinchem. Jacobus Noorduyn. € 20,-

65231 L'Inseignement primaire a Paris et dans le Département de la Seine de 1867 a 1877. 1878
M. Gréard (HB, 2de dr., 299 pag., opn. geb.) Paris. A. Chaix. € 25,-

65237 Rapport betreffende het Landbouwcrediet in Nederland 1911
Div. (ZB, 102 pag., geb.) 's-Gravenhage. J & H. Langenhuysen. Door Staatscommissie voor den Landbouw (ingesteld 1906). € 25,-

65238 Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte 1930
NN (ZB, geb., 81 pag.) Leiden. S.C. van Doesburgh. € 45,-

65240 Dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte 1924
NN  (ZB, gen., 23 pag.) Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen. Met uitsl. kaart. € 25,-

65241 Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte 1930
NN  (ZB, gen., 24 pag.) Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen. Met uitsl. kaart. € 25,-

65242 Verslag van de Staatscommissie voor het Pachtvraagstuk. Deel I en Ia. 1920
P.A. Diepenhorst e.a. (ZB, voorplat los, geb., 200 pag., 12 pag.) € 65,-

65243 Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1928. 1928
Div. (HB, 702 pag., geb., goudopdr., bedrukte band, vl., arch.) Wageningen. Vada. € 35,-

65247 Kort Verslag betreffende de in de Periode van 18 april t/m 1 mei 1935 op 9 Bruggen en 3 Ponten gehouden Verkeerstellingen 1935
NN (HB, geb., 12 pag.) Algemeene landsdrukkerij. "Met 6 bijlagen" € 15,-

65249 Conserveering van Visch door kunstmatige Koude 1919
J.M. Bottemanne (ZB, geb., 160 pag.; 70 pag.) Serie;"Mededeelingen en Verslagen van de Visscherijinspectie" nr. 25. Geïllustreerd. Met als bijlage de geïllustreerde rapportage van prof. dr. J. Boeke e.a. over de onderzoekingen naar betere methoden voor de conserveering van visch door kunstmatige koude. € 25,-

65250 Medeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome van 19 april tot 5 mei 1926. 1927
E.D. van Dissel (ZB, gen., 9 pag.) € 7,50

65254 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 21. / Nota betreffende het verband tusschen Bodemhelling en Kromtestraat bij Rivieren 1922
dr. C.W. Lely (ZB, arch., 20 pag., geb.) Geïllustreerd. € 25,-

65256 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 24. 1929
Div. (ZB, arch., 26 pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Onderzoekingen over steenkolenteer; Analyse van verhard beton. Geïllustreerd. € 25,-

65260 Nature Protection in the Netherlands Indies 1936
C.H.M.H. Kies (ZB, 73 pag., gen.) Special publication of the American Committee for International Wild Life Protection nr. 8. Met kaart. € 15,-

65262 Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van "De Tuinbouw-Onderlinge", Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1911 1912
NN (ZB, geb., 60 pag.) € 12,50

65263 Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van "De Tuinbouw-Onderlinge", Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1912 1913
NN (ZB, geb., 61 pag.) € 12,50

65264 Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van "De Tuinbouw-Onderlinge", Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1914 1915
NN (ZB, geb., 70 pag.) € 12,50

65265 Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van "De Tuinbouw-Onderlinge", Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1915 1916
NN (ZB, geb., 64 pag.) € 12,50

65266 Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van "De Tuinbouw-Onderlinge", Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1917 1918
NN (ZB, geb., 68 pag.) € 12,50

65267 Vereeniging "De Tuinbouw-Onderlinge",  Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1918 (10de jaarverslag). 1919
NN (ZB, geb., 98 pag.) € 12,50

65268 Vereeniging "De Tuinbouw-Onderlinge",  Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1919 1920
NN (ZB, geb., 60 pag.) € 12,50

65269 Vereeniging "De Tuinbouw-Onderlinge",  Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1920 1921
NN (ZB, geb., 58 pag.) € 12,50

65270 Vereeniging "De Tuinbouw-Onderlinge",  Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1921 1922
NN (ZB, geb., 60 pag.) € 12,50

65276 Rapport van de Commissie in zake de Opleiding tot Tuin- en Landschapsarchitect 1931
Van Dissel e.a. (ZB, 22 pag., gen.) € 10,-

65277 Goedkoope Asfaltdeklagen op het Moment 1933
G.C. Kools (ZB, gen, 20 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

65278 De Tertiaire Weg 1935
ir. A. van Linden van den Heuvell (ZB, geb., 41 pag.) Overdruk. € 10,-

65280 Eenige Opmerkingen over den Bouw en het Beheer van Nederlandsche Electriciteitsfabrieken, in verband met de Jaarverslagen en Rapporten van den laatsten Tijd 1910
A. ten Bosch en E.F. Suringar (ZB, gerep., 35 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

65282 Eene Electriciteitsvoorziening van Nederland 1916
H. Doyer (ZB, geb., 20 pag.; 26 pag.) Delft. Incl. bijlagen. € 15,-

65283 Verdere Beschouwingen aangaande eene Electriciteits-Voorziening over het geheele Grondgebied van Nederland 1917
H. Doyer (ZB, geb., 14 pag..) 's-Gravenhage. € 15,-

65284 Wenschelijkheid van Staats Centrale's en ultra Hoogspannings Leidingen voor Nederland, in verband met eene intense Electrificatie van ons Land  1917
F.A. Smit Kleine (ZB, gen., 9 pag.) € 10,-

65286 Laat den Weg vrij!. Een Woord van Verweer tegen het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Openbare Vervoermiddelen [1932]
NN (ZB, 30 pag., gen.) Geïllustreerd. € 10,-

65288 De Versailles au plan Young. Réparations, dettes interalliées, reconstruction Européenne 1936
Pjacques Arnavon (ZB, XXIpag.; 333 pag., 4e ed.) paris. Plon. Préface de François Charles-Roux ministre de France à prague. € 10,-

65290 De Legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen Oorlog 1938
mr. J.P.W.A. Smit (ZB, geb., 72 pag., goed ex.) Assen. Van Gorcum. Serie: "Van Gorcum's Historische Bibliotheek" Deel XIX. Ruim geïllustreerd. € 17,50

65292 R.K. Vereeniging Moederschapszorg te Heerlen 1912-1937 1937
Jehan Kuypers (ZB, groot form., geb., 47 pag.) Roermond. Met ingeplakte illustraties. € 30,-

65293 Het Woud der Verwachting. Het Leven van Charles van Orléans 1962
Hella S. Haasse (HB, geb., lin., goudopdr., 577 pag.) Amsterdam. Querido. € 7,50

65294 Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten 2006
Jan Juffermans (ZB, geb., 160 pag.) Rotterdam.  I.s.m. Lemniscaat. Geïllustreerd. € 7,50

65295 Gelderland. Propaganda-Uitgave voor de provincie Gelderland. Handel, Nijverheid, Landbouw, Kunst, Woon- en Winkelcentrum 1940
P.C. Heiser (ZB, geb., 544 pag., folioform.) Lochem. Ruim geïllustreerd. Beschrijvingen van gemeenten. € 20,-

65296 Gelderland. Propaganda-Uitgave. Handel, Nijverheid, Land- en Tuinbouw, Kunst, Cultuur, Wetenschappen, Sport 1954
,C.B. Alsche e.a. (ZB, geb., 400 pag., folioform.) Amsterdam. Ruim geïllustreerd. € 20,-

65300 Volledig Zamenstel der Wettelijke Verordeningen op de Personele Belasting 1843
J.P. Ciriaci (ZB, los, 78 pag., geb., vl.) 's-Gravenhage. P.C. Dill. € 15,-

65301 De Wetgeving in zake van Registratie zoo als dezelve thans bestaat of volledige Zamenstelling der Wetten adviesen van den Staatsraad, Dekreten en Besluiten op dit Onderwerp 1837
NN (ZB, geb., 171 pag., achterpl. verdw., tekst compleet) 's-Gravenhage. J. Kips. € 15,-

65305 Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commmissie Landbouwkrediet 1960
prof. dr. G.M. Verrijn Stuart (HB, arch., geb., 328 pag., lin.)  Met losse bijlagen. € 12,50

65307 De Armenwet in Vragen en Antwoorden 1930
J.W.A.C. van Loenen (ZB, geb., 112 pag.) Alphen aan de Rijn. Samsom. Incl. aanvulling. € 10,-

65312 Drinkwatervoorziening in Nederland 1934
mr. A.H. Günther (ZB, 329 pag., geb.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 12,50

65318 Handboek voor den Beambten van den Civielen Staat 1811
M. Charvillhac (ZB, geb., 227 pag., gevl.) 's-Hertogenbosch. Sassen. € 15,-

65319 Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de Beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond 1926
J.P.J. Asselbergs e.a. (ZB, geb., 102 pag.) Overdruk. € 10,-

65320 Woordenlijst voor de Spelling der Nederlandsche Taal, met Aanwijzing van de Geslachten der Naamwoorden en de Vervoeging der Werkwoorden 1904
dr. A. Kluyver (HB, ged. los, arch., LII pag.; 485 pag., 6de druk, lin.) 's-Gravenhage. € 10,-

65323 Groote Man in kleine Stad. Een Burgemeesters Historie 1937
G. Le Maire (HB, lin., 186 pag., geb.) Alphen aan den Rijn. Samsom. Geïllustreerd. € 7,50

65325 Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II van Spanje 1941
dr. J. Brouwer (HB, stofomsl., geb., 237 pag.) Amsterdam. Meulenhof. Geïllustreerd. € 7,50

65330 Galgebergen en Galgevelden in West- en Midden Nederland 1978
H.G. Jelgersma (ZB, geb., 88 pag.) Zutphen. Walburg Pers. Geïllustreerd. € 12,50

65334 Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden 1937
D. Th. Enklaar (ZB, frontispice, geb., 143 pag.) Assen. Van Gorcum. Geïllustreerd. € 15,-

65340 Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Menschenlevens op Zee. Verslag van de Nederlandsche Delegatie over den Arbeid van de Conferentie betreffende de Beveiliging van Menschenlevens op Zee 1914
NN (ZB, 138 pag, groot form., geb., vl., arch.) 's-Gravenhage. € 20,-

65342 Rapport der Commissie in zake de Toekenning van burgelijke Betrekkingen aan gewezen Militairen (het zoogenaamde Capitulantenstelsel) 1908
NN (ZB, folio, geb., omslag los, 152 pag.) 's-Gravenhage. € 25,-

65346 Van Emden's Rechtspraak op de Armwet 1894
mr. N. Cramer (HB, halfled., geb., 81 pag., met annot.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

65348 Histoire de Philippe-Auguste. Tome I-IV. 1841
M. Capefigue (HB, 4 frontispices, geb., 223 pag,; 196 pag.; 204 pag.; 222 pag., goudopr, gemarmerde band, in één band) Bruxelles. N.J. Gregoir. € 40,-

65356 Studiën over Recht en Staat 1926
mr. R. Kranenburg (HB, lin., geb., goudopdr., 290 pag., 2de verm. druk) Haarlem. De Erven F. Bohn. € 10,-

65365 Rapport omtrent de Hoedanigheid van het Drinkwater der openbare Pompen te Zwolle aan HH. Burgemeester en Wetouders uitgebracht 1877
dr. H.F. Kuijper en A. Boxman (ZB, geb., 63 pag.) Zwolle. Erven J.J. Tijl. € 15,-

65366 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1913 1914
Dr. D Bos e.a. (ZB, folio, 99 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Met tekeningen. Eerste verslag. € 25,-

65367 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1914 1915
Dr. D Bos e.a. (ZB, folio, 50 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Tweede verslag. € 20,-

65368 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1915 1916
G. Jannink e.a. (ZB, folio, 48 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Derde verslag. € 20,-

65369 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1916 1917
G. Jannink e.a. (ZB, folio, 41 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Vierde verslag. € 20,-

65370 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1917 1918
G. Jannink e.a. (ZB, folio, 42 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Vijfde verslag. € 20,-

65371 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1918 1919
G. Jannink e.a. (ZB, folio, 47 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Zesde verslag. € 20,-

65372 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1919 1920
G. Jannink e.a. (ZB, folio, 49 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Zevende verslag. € 20,-

65373 Rapport in zake eene Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen 1913
J. Kooper (ZB, folio, 133 pag., geb.) Groningen. Met tekeningen en schetskaarten. € 45,-

65374 Rapport betreffende den juridisch-economischen Vorm eener Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen 1913
dr. D. Bos e.a. (ZB, platten los, geb., 80 pag., folio) Groningen. Gebr. Hoitsema. € 25,-

65375 Statistisch Overzicht der Waterleidingen in Nederland over de Jaren 1952 tot en met 1957 1958
dr. ir. P.C. Lindenbergh e.a. (HB, geb., folio, 247 pag.) Vereniging van Exploitanten van Waterleidingen in Nederland. € 25,-

65376 Onderzoek naar de hoedanigheid van het Grondwater in de Gemeente Duiven 1908
dr. G. Romeijn (ZB, 17 pag.) Met uitsl. kaartje. € 7,50

65383 Rechtspraak of Contentieus Beheer? 1902
dr. G.J. Fabius (HB, halfled. band, goudopdr., 109 pag.) Utrecht. P den Boer. € 15,-

65384 Beveiliging tegen Bliksemschade 1903
dr. D. van Gulik (ZB, rug gerep., 74 pag., geb.) Groningen. P. Noordhoff. Geïllustreerd. € 15,-

65385 De Banken van Leening in Nederland onderzocht, met het Oog op den Toestand en de Vorderingen dezer Inrigtingen in andere Landen 1849
C.J. van Heel (ZB, rug gerep., 192 pag., geb.) Haarlem. A.C. Kruseman. € 25,-

65386 De Banken van Leening in Nederland nader onderzocht in verband met een Ontwerp op die Inrigtingen 1851
C.J. van Heel (ZB, 128 pag., geb.) Haarlem. A.C. Kruseman. € 25,-

65388 De Waterschapslasten in de Provincie Utrecht 1940
Ir. D.R. Mansholt (ZB, geb., 209 pag.) 's-Gravenhage. Met uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 10,-

65390 Kennis van Land en Volk. Deel IIA Nederland en de Overzeese Gewesten   1931
F.M. Gescher (HB, geb., lin., 172 pag.) Wassenaar. H.J. Dieben. Ruim geïllustreerd. Aardrijkskundig leerboek voor Middelbare- en Kweekscholen. € 10,-

65391 Grieksche Diernamen 1935
Josephus Petrus Joannes Maria Brands, geboren te Tilburg (ZB, geb., 192 pag.) Purmerend. J. Muusses. Dissertatie. € 15,-

65397 De Noordzee van historisch-geologisch Standpunt 1942
dr. ir. Tech   (ZB, 24 pag., arch., geb.) 's-Gravenhage.  Serie: "Mededeelingen van de 's Rijks Geologischen Dienst" Serie A. No. 9. € 15,-

65398 Eene geologische Beschouwing in betrekking tot Zeeland 1904
L.J. Mol te Steenbergen (ZB, omslag besch., 11 pag., geb.) € 7,50

65399 Project, Bouwplan en financieel Opzet van Centrale en Leidingsnet voor de Electriciteitsvoorziening in de Provincie Groningen 1912
prof. C. Feldmann (ZB, geb., 66 pag.) Groningen. Hoitsema. € 20,-

65403 Over den Invloed op de Velgbreedte op de Trekkracht 1912
J. Nelemans e.a. (ZB, geb., 41 pag.) ANWB. Ruim geïllustreerd. € 10,-

65407 Officieel erkende Armoede of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indië 1922
NN (ZB, gen., 35 pag) Uitgave Het Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren in Ned. Indië. € 10,-

65410 De Fransche Buitenlandsche Politiek sedert 1919 1933
W.C. Posthumus Meyjes (ZB, geb., 55 pag.) Haarlem. Tjeenk Willink. € 7,50

65411 Het Belang des Vaderlands in verband met Pangermanisme 1916
J. van der Hoeven Leonard (ZB, gen., ged. los., 47 pag.) Amsterdam. € 10,-

65412 Staatszorg voor den Landbouw. 1913
Div. (ZB, ged. los, geb., 188 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. van Langenhuysen. Uitgave Directie van den Landbouw. Geïllustreerd. € 15,-

65413 Rapport ter bestudeering der economische Vooruitzichten van den Land- en Tuinbouw. Eerste Gedeelte 1921
P. van Hoek e.a. (ZB, 116 pag., geb.) 's-Gravenhage. € 15,-

65414 Van Strijd tot Vrede? Nog een Woord over art. 194 der Grondwet 1885
dr. H.J.A.M. Schaepman (ZB, 30 pag., geb.) Utrecht. J.R. van Rossum. € 10,-

65415 De Zeeuwsch Oestercultuur in Gevaar 1931
Ir. J.C. Ramaer (ZB, geb., 24 pag.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. "Met een kaartje". € 15,-

65416 Het Watersnoodsfonds van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité. Jaren 1931 en 1932. 1933
H. Molhuijsen (ZB, 32 pag., geb.) € 10,-

65417 Rapport van de Commissie inzake de Opleiding van Scheepsmachinisten 1931
NN (ZB, geb., 94 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. € 12,50

65420 Beginselen der Nederlandsche Spraakleer voor Schoolgebruik 1859
G. Kuijper HZ. (HB, geb., 6de druk., 95 pag., gevl., minder fraai, halfled.) Utrecht. J.G. Broese. € 20,-

65422 Onze Gemeente. Leesboekje voor de Scholen 1863
H. Hemkes Kz. (ZB, geb., 78 pag., gevl., rug besch.) Krommenie. L de Haan. € 20,-

65424 Rapport der Commissie van Voorbereiding voor het stichten van een Nederlandsch Centr. Vakschoolmuseum 1920
L. van Essen e.a. (ZB, ged. los, 75 pag.) Ruim geïllustreerd. € 15,-

65426 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 16. 1919
Div. (ZB, arch., 110 pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Nota betreffende de bemaling van de Drentsche Hoofdvaart; nota over de proefheien van houten en ijzeren damwand te Linne. Met vele uitsl. technische tekeningen en kaarten. € 25,-

65431 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1938 1939
P.J.M. Aalberse e.a. (ZB, 9 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. € 7,50

65432 Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1932 1933
G. Jannink  e.a. (ZB, 11 pag., geb.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. € 7,50

65433 Volkseenheid 1935
dr. G. Knuvelder e.a. (ZB, rug besch., geb., 176 pag.) Amsterdam. De Spieghel. Voordrachten gehouden op de tweede Volkseenheid-conferentie. € 15,-

65435 Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte 1930
NN (ZB, geb., 81 pag., omsl. los) Leiden. S.C. van Doesburgh. € 25,-

65442 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 11. 1917
C.W. Lely   (ZB, arch., 22 pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen.  € 15,-

65443 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 12. 1917
jhr. C.E.W. van Panhuys   (ZB, arch., 74 pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Verslag van een bezoek aan het Panana-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika. Geïllustreerd.  € 15,-

65444 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 13. 1917
W.G.C. Gelinck en A.T. de Groot   (ZB, arch., 24 pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van Ijmuiden; verslag omtrent de lichting van het op 18 juni 1917 in de doorgraving te Hoek van Holland gezonken Stoomschip "Turin".  Geïllustreerd.  € 15,-

65445 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 9. 1917
dr. L. R. Wentholt; jhr. A.G. Beelaerts van Blokland  (ZB, arch., 33pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkhedi om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden; Over Friesche steen, in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen.  Geïllustreerd.  € 15,-

65446 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 10. 1917
J.J. Canter Cremers (ZB, arch., 28 pag., geb.) Diverse artikelen o.a. Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen.  Geïllustreerd.  € 15,-

65448 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 2. 1915
J.C. Ramaer e.a.  (ZB, arch., 48 pag., geb.) Rapport, betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust. € 15,-

65449 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 4. 1915
W.G.C. Gelinck   (ZB, arch., 23 pag., geb.) Beschrijving van de opruiming van het op 16 maart 1913 in den mond van de haven van Ijmuiden gezonken stoomschip "Eastwell". Geïllustreerd. € 15,-

65450 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 1. 1915
G.J. van den Broek  (ZB, arch., 56 pag., geb.) Verslag n.a.v. een reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België, gedaan in september 1910. Uitgebreid geïllustreerd met tekeningen en kaarten. € 15,-

65451 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 3. 1915
J.J. Canter Cremers (ZB, arch., 28 pag., geb.) Nota betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkeerende constructies in de visschershaven te Ijmuiden. Geïllustreerd. € 15,-

65453 Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 7. 1916
G.J. van den Broek (ZB, arch., 12 pag., geb.) Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in zandkreek en veergat. Geïllustreerd met o.a. een kaart. € 15,-

65456 Regenwaarnemingen 1940-1961. 1942-1962
KNMI (ZB, 19 banden) Jaren 1941, 1944, 1950 ontbreken. € 25,-

65463 23ste Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over  het Jaar 1913. 1914
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven e.a. (ZB, geb., 125 pag.)  's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij.  € 35,-

65464 24ste Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over  het Jaar 1914. 1916
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven e.a. (ZB, geb., 173 pag.)  's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. Met 2 uitsl. platen, tekeningen van gestichten.  € 45,-

65465 Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over  het Jaar 1930. 1932
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven e.a. (ZB, geb., 189 pag.)  's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. Met 4 uitsl. platen, tekeningen van gestichten.  € 45,-

65466 Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over  het Jaar 1931. 1933
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven e.a. (ZB, geb., 133 pag.)  's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij. Met 1 uitsl. plaat van Sanatorium Hebron te Amersfoort.  € 45,-

65473 De Werkkring van den Staat 1894
mr. H. Krabbe (HB, halfled. , goudopdr., gemarmerde band, 34 pag.) Groningen. Wolters. "Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen, den 10 februari 1894 uitgesproken". € 35,-

65476 Belangrijke Testamentaire Quaestien 1870
mr. Jac. W. van den Biesen (ZB, minder fraai, geb., 46 pag.) Breda. Eduard van Wees. € 10,-

65482 Wegbeplanting 1939
J. van de Mortel (ZB, geb., 73 pag.) Arnhem. Ruim geïllustreerd. € 15,-

65502 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in de Jaren 1871, 1872, 1873 1872, 1873, 1874
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 78 pag.; 80 pag.; 73 pag., in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. € 45,-

65503 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in de Jaren 1874, 1875, 1876, 1877 1875, 1876, 1877, 1878
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 72 pag.; 71 pag.; 64 pag., 68 pag. in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. € 45,-

65504 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1903. 1904
Div.  (HB, geb., vl., 214 pag.) 's-Gravenhage.  € 25,-

65505 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1904 en 1905. 1906
Div.  (ZB, geb., vl., 245 pag., rug gerep.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen. Met kaart. € 25,-

65506 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1906. 1907
Div.  (ZB, geb., vl., 156 pag., voorpl. ontbr.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 25,-

65507 Verslag aan den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1930. 1931
Div.  (ZB, geb., 290 pag.) 's-Gravenhage.  Landsdrukkerij.  Geïllustreerd.   € 25,-

65508 Verslag aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1931. 1932
Div.  (ZB, geb., 286 pag.) 's-Gravenhage.  Landsdrukkerij.  Geïllustreerd.   € 25,-

65509 Verslag aan den Minister van Economische Zaken omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1933. 1935
Div.  (ZB, geb., 96 pag.) 's-Gravenhage.  Landsdrukkerij.  € 25,-

65511 Blikseminslag in een Kerktoren 1933
NN (ZB, geb., pag. 281-288) Overdruk verslag arbeidsinspectie. Geïllustreerd. € 7,50

65512 Over eene Nederlandsche Hypotheekbank 1855
Ph. J. Bachiene (ZB, geb., 108 pag.) 's-Gravenhage. Gebrs. Belinfante. Zeldzaam. € 65,-

65515 Wat is Heemkunde? Een algemene Oriëntatie ter Beleving van ons eigen Land 1941
F. Koster & dr. Jac. P.Thijsse (ZB, geb. ,223 pag.) Amsterdam & Holkema's Boekhandel. Geïllustreerd. € 12,50

65516 De Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814 [1845]
mr. J.T. Buijs (ZB, rug gerep., geb., 176 pag.) Leiden. D. Noothoven van Goor. € 25,-

65517 Holland aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten opzigte van de Voldoening van derselver Schulden, ten Voorbeeld gesteld 1842
NN (ZB, geb., 36 pag.) Amsterdam. Johannes Müller. € 15,-

65518 De Schuld van den Staat, als Aanwinst van het Nationaal Vermogen, uit den tegenwoordigen Staat van Engeland toegelicht 1839
C.A. den Tex (ZB, 11 pag., geb.) Overdruk. € 7,50

65519 Verhandeling over den Staathuishoudkundigen Aard en de Gevolgen van de Uitgaven of Verteringen van den Staat [1842]
C.A. den Tex (ZB, 26 pag., geb.) Overdruk. € 7,50

65520 Volledige Handleiding voor het gebruik van Kilometerboekjes (met Prijstafel. Afstandwijzers en Spoorwegkaarten) 1911
Emile Coenders (HB, geb., 70 pag.) Utrecht. J,. van Boekhoeven. € 25,-

65525 Kernproblemen van onze Geschiedenis. Opstellen en Voordrachten 1925-1936. 1937
dr. P. Geyl (HB, arch., goudopdr., lin., geb., 304 pag.) Utrecht. Oosthoeks. € 7,50

65527 Bij het Veertigjarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938. 1938
NN (ZB, gen., 12 pag.) € 7,50

65528 Een Vlek op Delft 1937
dr. J. Huizinga (ZB, gen., 6 pag.) Amsterdam. P.N. kampen & Zoon. Overdruk uit De Gids. € 7,50

65532 Van oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952. 1952
mr. J. Biersens de Haan (HB, stofomsl.., 204 pag., frontispice, lin., mooie band, goed ex.) Haarlem. Tjeenk Willink. Geïllustreerd. € 10,-

65536 Is dat goed Nederlands? 1940
Charivarius (ZB, geb., 111 pag.) Amsterdam. De Spieghel. € 7,50

65538 De Factoren welke het Verbruik per Hoofd van Suiker, Koffie en Thee bepalen 1937
dr. J.J.J. Dalmulder (ZB, gen., 40 pag.)  Tilburg. Mededeelingen van het Economisch Technolisch Instituut te Tilburg. Geïllustreerd. € 10,-

65539 In de Doolhof van het Nederlands. Aanwijzingen voor een zuiver Taalgebruik 1949
dr. B.C. Damsteegt (HB, halflin., geb., 104 pag., 2de dr.) Zwolle. Tjeenk Willink. € 10,-

65541 Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Jaarboek 1934-1935. 1935
H.T. Damsté e.a. (HB, lin., goudopdr., 269 pag., arch.) Leiden. E.J. Brill. € 15,-

65542 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1935-1936. 1936
dr. J.J. de Gelder e.a. (HB, lin., goudopdr., 236 pag., arch.) Leiden. E.J. Brill. € 15,-

65544 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1937-1938. 1938
dr. J.J. de Gelder e.a. (HB, lin., goudopdr., 306 pag., arch.) Leiden. E.J. Brill. Geïllustreerd. € 15,-

65545 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1938-1939. 1939
dr. J.J. de Gelder e.a. (HB, lin., goudopdr., 209 pag., arch.) Leiden. E.J. Brill.   € 15,-

65546 De Vijand van den Oorlog  1935
W.L. van Warmelo (ZB, geb.,vl., 181 pag.) Arnhem. Van Lohum Slatarus. € 10,-

65548 Moderne Wegverbetering in Gelderland door Asfaltwegenbouw [1935]
Div. (ZB, arch.,. 50 pag.) Met gekleurde kaart. Geïllustreerd. € 10,-

65549 Alphabetische Bladwijzer op de Circulaires in Drenthe over 1915-1922. 1929
Nn (HB, geb., 82 pag., geb.) Assen. Born. € 7,50

65556 De Duitsche Nota en het Antwoord der Gealliëerden 1917
Nn (ZB, gen., 12 pag.) Londen. € 10,-

65557 Wie draagt de Schuld van den Oorlog? 1917
dr. Eduard David (ZB, geb., 36 pag.) Amsterdam. € 10,-

65558 De Kindertoeslag als noodzakerlijk onderdeel van het Loon 1934
Ferd. Spit (ZB, gen., 24 pag.) € 10,-

65559 Engeland en de Wereld-Oorlog (zonder Omhaal verteld) 1916
Herbert Strang (ZB, gen., 36 pag.) Londen. Darling & Son. € 10,-

65560 De Voorgeschiedenis van den Wereldoorlog volgens Engelsche Lezing 1917
Martin Berden (ZB, geb., 52 pag.) Amsterdam. € 10,-

65562 De Positie van Engeland in den Wereldoorlog 1916
S. Heymans Jz. (ZB, gen., 16 pag.) € 10,-

65566 Veertig Jaren Koningin der Nederlanden 1898-1938. 1938
Div. (ZB, groot form., 88 pag.) Fotoboek. € 10,-

65567 Er gaat niets boven Groningen 2003
Tjakko Kars (HB, geb., 160 pag.) Noordhoek. Uitgebreid geïllustreerd. € 10,-

65569 De Medcijnman van Bandamo 1959
Bernard Eerden (ZB, geb.,112 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

65570 Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is 1991
Tine van Buul e.a. (HB, geb., 232 pag.) Amsterdam. Querido. Geïllustreerd. Gedichten voor kinderen. € 10,-

65571 Andalusien 1964
J.L. Acquaroni (HB, lin.,110 pag., geb.) Barcelona. Editorial Noguer. Ruim geïllustreerd. € 10,-

65572 Handboek van de Muziekinstrumenten 1981
Alexander Buchner (HB, stofomsl., lin., geb., 352 pag., goed ex.) Zupthen. Thieme. Ruim geïllustreerd. € 15,-

65573 Anleitung zur Bestimmung der Karbonplflanzen West-Europas mit besonderer Berücksichtigung der in den Niederlanden und den benachbarten Ländern gefundenen oder noch zu erwarten Arten. I Band. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales 1911
dr. W. J. Jongmans (HB, halfled., mooie gemarmerde band, goudopdr., 482 pag.) Freiberg in Sachsen. Von Craz & Gerlach.  Serie: "Mededeelingen van de Rijksopsporing van Delfstoffen" No. 3. Ruim geïilustreerd (390 fig.) € 45,-

65576 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zestiende Deel 1876. 1877
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 503 pag., mooie gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

65577 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-vijftigste Deel 1915 1916
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1311 pag., mooie gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

65578 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-vijftigste Deel 1919 1920
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1578 pag., mooie gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index. € 25,-

65579 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-twintigste Deel 1886 1887
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 947 pag., mooie gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index. € 25,-

65580 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-veertigste Deel 1901 1902
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 982 pag., mooie gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index. € 25,-

65588 De Wet tot Regeling van het Armbestuur 1871
mr. H.J. Smidt (HB, goudopdr., lederen rug, gemarmerde band, geb., 383 pag., 3de uitgaaf, ged. los, met vele aantekeningen) Winschoten. J.R. van Eerde.  € 25,-

65590 Entwickeling und Volkswirtschaftliche Bedeutung der Schweizerischen Schokoladen-Industrie 1933
mr. Theodor van Hout, geboren te Gemert (ZB, geb., 85 pag., arch., ) Herzogenbusch.   Proefschrift. Dissertation. Zeer zeldzaam. € 35,-

65592 Rapportage betrefefnde de Hoofdlijnen, waarlangs de Overheidsbemoeiing met de Lichamelijke Opvoeding zich zal hebben te bewegen 1921
NN (ZB, geb.,104, enk. pag., besch. zonder tekstverl., 104 pag.) Algemeen College van Advies voor de Lichamelijke Opvoeding. € 12,50

65605 Kluwer's Universeel technisch Woordenboek. Frans-Nederlands 1975
Ing. G. Schuurmans Stekhoven (HB, geb., lin, zilveropdr., 622 pag., 1e druk, arch.) Deventer. Kluwer Technische Boeken. € 20,-

65606 Kluwer's Universeel technisch Woordenboek. Nederlands-Frans 1977
Ing. G. Schuurmans Stekhoven (HB, geb., lin, zilveropdr., 643 pag., 1e druk, arch.) Deventer. Kluwer Technische Boeken. € 20,-

65608 Bestuurders & Commissarissen 1997. 1997
Redactie Financieel Economisch Lexicon (HB, geb., arch., 249 pag.) Delwel. Geïllustreerd. € 25,-

65619 Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische Revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alden Biesen, voormalige Landcommanderij van de Duitse Orde 1980
NN (ZB, geb., 244 pag.) Geïllustreerd. € 20,-

65620 The Indwelling. The Beast takes Possession 2000
Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins (ZB, geb., 390 pag.) Wheaton. Illinois. Tyndale. Roman. "Christian-fiction". € 7,50

65624 Aldenardiana en Flandriana, Nieuwe Reeks, Tweede Deel 1894
Edmund Vander Straeten (HB, rug besch., geb., frontispice.,162 pag., ged. los) Gent. Julius Vuylsteke. Oudenaarde. € 35,-

65625 Geschiedenis van de Stad Deinze [1953]
A. Cassiman (ZB, VIII pag.; 3003 pag., geb., goed ex.) Geïllustreerd. Met losse uitsl. kaart. € 20,-

65627 Omer Wattez Leven en Werk. Novelle de Zwalmleeuwen 1984
Lic. Nestor van den Bossche (ZB, geb.,160 pag.) Munckzwalm. Geïllustreerd. € 25,-

65629 La Commune d'Ellezelles pendant le XIXme Siècle 1898
Emmanuël De Gand- Dopchie (ZB, geb., 302 pag.) Renaix Maison Courtin. Zeldzaam. Met uitsl kaart (besch.) € 65,-

65630 Bouwen in het Dorp en op het Land 1928
Edward Léonard (ZB, 96 pag., geb.) "14 driekleurenplaten 49 afbeeldingen". € 15,-

65632 Denkmäler, Denksteine und Erinnerungszeichen an die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel 1889
Otto Elster (ZB, 102 pag., geb., frontispice) Braunschweig, F. Wagner. Geïllustreerd." Herausgegeben auf Veranlassung des Comites zur Errichtung eines Denkmals für den Helden-Herzog Frdr. Wilh. v. Braunschweig-Oels auf dem Schlachtfelde von Quatrebras". € 15,-

65633 Die Adels- und Wappenbriefe des Namens Mayer in allen Schreibungen 1911
(ZB, geb., 130 pag.) Selbstverlag der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft "Adler". € 15,-

65634 Legende vom verdoppelten Lebens-Alter 1923
Albrecht Schaeffer (HB, geb 28 pag., goudopdr.) Johannes Asmus Verlag "Nr. 82 von 200 Exemplaren der Vorzugsausgabe auf Hadernbütten"   € 15,-

65635 In Memoriam Le Père Edouard de Moreau, S.J. (1879-1952) 1952
P. Charles S.J. (ZB, gen., 10 pag.) Overdruk. € 7,50

65636 Steden en Landschappen Deel VII: De Begijnhoven 1931
Stan Leurs e.a. (ZB, geb., 50 pag., goed ex.) Mooi geillustreerd. € 25,-

65637 Ypriana 1911
A.H. Cornette (ZB, 30 pag., geb.) Mooi geïllustreerd. Zeldzaam. € 7,50

65638 Tweehonderd Vliegtuigen in Beeld. Deux Cents Avions en Images 1978
André ver Elst (HB, oblong., lin.,) Zaltbommel. 220 foto's & teksten. € 7,50

65639 Geschiedenis van de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Bredene [z.j.]
Karel Clybouw (ZB, gen. 2de druk, 42 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

65640 Pater Lievens' geïllustreerde Levensschets 1931
A. Marlier S.I. (ZB, geb., 127 pag.) Leuven. Davidsfonds. Geïllustreerd. € 10,-

65642  Inventaris van de Archieven van de Rooms-Katholieke Parochie van de H. Agnes te Bunde 1603- ca. 1970 1975
W. van Mulken (ZB, groot form., 127 pag., geb.) Bunde. € 10,-

65644 Archives des Partisans Armes 1974
J. Gotovitch (ZB, geb., 38 pag.) Brussel. Centre de Recherces et d'Etudes de la seconde Guerre Mondiale. € 10,-

65646 Inventaire des Archives du Chateau de Faulx-Les Tombes 1974
Arlette Smolar-Meynart (ZB, geb., 68 pag.) Brussel. AR. € 15,-

65647 Archives de Cures Inventaires. Tome I & II. 1976-1979
G. Wymans e.a. (ZB, geb., 230 pag.; 118 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 25,-

65649 Inventaire des Papiers Ferdinand Courtoy 1977
J. Bovesse (ZB, geb., 82 pag.) Archives de l'Etat a Namur. € 15,-

65650 Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oude Regiem). Deel I, II, III. 1968-1976
J. Buntinx, L. van Buyten en J. Verhelst  (ZB, 3 banden, geb., 135 pag.; 363 pag.; 211 pag.) Rijksarchief te Gent. € 35,-

65651 Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Nicolas a Enghien (XIIIe - XXe Siècle) 1976
Walter de Keyzer (ZB, geb., 39 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 12,50

65652 Inventaire des Archives de l'ancienne Commune de Cuesmes 1976
Cécile Dumont (ZB, geb., 65 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 12,50

65653 Inventaire des Archives du Chateau de Messancy 1975
Roger Petit (ZB, geb., 75 pag.) Archives de l'Etat a Arlons. € 12,50

65654 Inventaire des Archives de l'Administration des Eaux et Forets 1974
Roger Petit (ZB, geb., 27 pag.) Archives de l'Etat a Arlons. € 10,-

65655 Inventaris van de Verzameling Hendrik de Man 1977
Hugo de Schepper e.a. (ZB, geb., 96 pag.) Brussel. AR. € 15,-

65656 Archief J. Grauls 1973
J. Gallant (ZB, geb., 44 pag.) Brussel. AR. € 7,50

65657 Inventaris van de Archieven der Gemeente Kanton Valkenburg 1795-1800 1973
W. van Mulken (ZB, geb., 83 pag.) Geïllustreerd. Dienst Inspectie der Archieven Limburg. € 10,-

65658 Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwenhagen 1800-1939 1972
W. van Mulken (ZB, geb., 160 pag.) Geïllustreerd. Dienst Inspectie der Archieven Limburg. € 7,50

65660 Inventaris van de Archieven der Gemeente Strucht 1800-1878 1975
W. van Mulken (ZB, geb., 53 pag.) Geïllustreerd. Dienst Inspectie der Archieven Limburg. € 10,-

65661  Inventaris van de Archieven der Gemeente Helden 1588 (1421) - 1939 1976
J.G.A. Hendriks e.a. (ZB, 240 pag., geb.) RA Limburg. Geïllustreerd. € 10,-

65664 Inventaris van de Archieven der Gemeente Valkenburg 1800 - 1940 1973
W.A. van Mulken  (ZB, 280 pag., geb.) RA Limburg. Geïllustreerd. € 7,50

65666 Inventaris van de Archieven der Gemeente Houthem 1800-1940 1974
W. van Mulken (ZB, groot form., 144 pag., geb.) Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg. € 10,-

65668 Inventaire des Archives du Château de Lexhy 1973
Françoise Lecomte (ZB, geb., 225 pag.) Archives de l'Etat a Liège. € 20,-

65670 Inventaire analytique de la Collection de Placards Imprimés Liégois. Tome I, II, III, IV. 1974
Georges Hansotte e.a. (ZB, geb., 424 pag.; 428 pag., 321 pag.; 300 pag.) Archives de l'Etat a Liège. € 40,-

65672 Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw) 1977
W. Rombouts (ZB, geb., 182 pag.) Rijksarchief te Brugge. € 20,-

65674  Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren) 1976
J. Verhelst (ZB, geb., 98 pag.) België. Rijksarchief Gent. € 12,50

65675 Inventaire des Archives de la Famille del Fosse et d'Espierres 1976
Andrée Scufflaire (ZB, geb., 95 pag.) Archives de l'Etat a Tournai. € 15,-

65676 Inventaris van het Oud Archief van de Stad Aalst 1974
Erik Houtman (ZB, geb., 334 pag.) Brussel. Geïllustreerd. € 20,-

65677 Gids van de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare Depots van België 1975
,H. Coppejans-Desmedt (ZB, geb., 352 pag.) Brussel. € 15,-

65678 Inventaire des Archives de l'Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne (1237-1783) 1971
Roger Petit (ZB, geb., 294 pag.) Archives de l'Etat a Arlon. € 10,-

65679 Een experimenteel Onderzoek nar het Gevoel 1931
J. van der Spek (HB, 2 banden, lin., geb., 312 pag.; 96 pag.) Dissertatie. Incl. stellingen en bijlagen. € 15,-

65681 Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade 1795-1946 1986
J.F. Driessen (ZB, 318 pag., geb.) Geïllustreerd. € 25,-

65682 De Archieven van de Hervormde Gemeente Sittard 1572-1973. Inventaris 1987
J.M.A. Kreukels (ZB, 112 pag., geb.) Geïllustreerd.€ 7,50

65683 Inventaris van het Archief van het Rijkslandbouwschap voor Noord-Limburg 1951-1969. 1974
A.J.M. Zeeuwe (ZB, geb., 22 pag.) Roermond. € 10,-

65684 Guide to the Archives in Israel 1973
NN (ZB, geb., 238 pag.) Jerusalem. € 20,-

65685 Inventaire des Archives de la Ville de Neufchateau 1975
Pierre Hanninck (ZB, geb., 46 pag.) Archives de l'Etat a Arlon. € 10,-

65686 Inventaire des Archives de la Famille van Male de Ghorain 1974
A. van Nieuwenhuysen (ZB, geb., 96 pag.) RA Brussel. € 7,50

65687 Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent 1975
G. Marechal (ZB, geb., 50 pag.) Rijksarchief te Gent. Victorinnenklooster. € 15,-

65688 Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst 1972
G. Marechal (ZB, geb., VII pag.; 70 pag.) Rijksarchief te Gent. € 12,50

65690 Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde 1972
J. Verschaeren (ZB, 146 pag., geb.) Rijksarchief te Ronse. € 12,50

65691 Inventaire des Papiers de Oscar Plisnier 1973
M. Thielemans (ZB, geb., 39 pag.) Bruxelles. € 10,-

65692 Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge 1973
J. Verhelst  (ZB, geb., 13 pag.) Rijksarchief te Gent. € 10,-

65693 Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaupre te Grimminge 1973
J. Verschaeren (ZB, 101 pag., geb.) Rijksarchief te Ronse. € 20,-

65694 Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIXe Siecles) 1973
R. Wellens (ZB, geb., 59 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 12,50

65695 Inventaire des Papiers Orts 1973
M. Thielemans (ZB, geb., 59 pag.) Bruxelles. AR.  € 12,50

65700 Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe 1976
Xavier Duquenne (ZB, geb., 37 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 10,-

65701 Inventaire des Archives du Baron de Stassart. I. Correspondance reçu par le Baron de Stassart 1973
M-R. Thielemans (ZB, geb., 340 pag.) Bruxelles. AR. Geïllustreerd. € 20,-

65702 Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe. Supplement 1983
Xavier Duquenne (ZB, geb., 20 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 10,-

65703 Inventaire des Archives du Chateau de My 1983
P. Hannick  (ZB, geb., 26 pag.) Archives de l'Etat a Arlon. € 10,-

65704 Inventaire des Archives de l'Administration Provinciale du Luxembourg 1983
Claire Van Leeuw (ZB, geb., 33 pag.) Archives de l'Etat a Arlon. série: Garde Civique (1830-1914). € 10,-

65705 Inventaire des Archives du Conseil des Mines 1976
R. Wellens (ZB, geb., 49 pag.) Bruxelles. AR. € 10,-

65706 Inventaire des Papiers Dieudonne Brouwers 1977
J. Bovesse (ZB, geb., 52 pag.) Archives de l'Etat a Namur. € 10,-

65707 Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail 1977
A. Pagnoul  (ZB, geb., 25 pag.) Bruxelles. AR. € 10,-

65708 Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944. 1977
A. Pagnoul  (ZB, geb., 24 pag.) Bruxelles. AR. € 10,-

65709 Inventaire des Papiers François Bovesse. Homme politique et ëcrivain 1890-1944. 1977
J. Bovesse (ZB, geb., 37 pag.) Archives de l'Etat a Namur. € 10,-

65710 Inventaire des Archives de la famille d'Harscamp (XVIIe - XIXe Siècle). 1977
F. Courtoy e.a.  (ZB, geb., 58 pag.) Archives de l'Etat a Namur. € 10,-

65711 Inventaire des Archives des Charbonnanges de la Louviere et Sars-Longchamp 1977
J. Lefebvre (ZB, geb., 46 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 10,-

65712 Inventaire des Papiers Greindl 1976
M-R. Thielemans  (ZB, geb., 40 pag.) Bruxelles. AR. € 10,-

65714 Inventaire des Papiers Charles Parin 1986
C. Dumont (ZB, geb., 22 pag.) Archives de l'Etat a Mons. € 10,-

65717 Inventaire des Archives de la Societe Belge d'Entreprises en Chine 1985
M-R. Thielemans  (ZB, geb., 33 pag.) Bruxelles. AR. € 10,-

65718  Inventaire des Archives de la Societe Anonyme des Charbonnanges de la Grande Bacnure a Liege 1986
Georges Hansotte (ZB, geb., 36 pag.) Archives de l'Etat a Liege. € 10,-

65720 De Navorscher. Zes en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negentiende Jaargang 1886
Jacobus Anspach e.a. (HB, geb., 690 pag., incl. index.) Amsterdam. J.C. Loman jr. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".    Diverse artikelen o.a. genealogie, krijgsverrichtingen Nederland in 1691; Waijestein; Tetroede; Oxe, Zwormen; Grafzerk op het stadhuis te Sluis; vélocipède Wieler; Van Asperen; Van Assendelft; Besemer; De Bailleul; De Bije; Boele Poulle; Pagenstecher; Heerschap Ochten in Neder-Betuwe; tiendmaaltijden; lazerusklep; Dekema; Pieck; Van Adrichem; De Bruijn; Brongersma; Isebree; Van den Heede; Predikanten te Liefkeshoek; Heer Volpert; Brabandsche Bely; Waepenaert; Van Grootveld; Umbalaha; hoefijzers; Van Haersolte; Van Borkhorst; Van Grinsven; Van Kessel; Bor; Wietz; Geistman; Presikhaaf; Hameland; Kaart van Peutinger; Van Achtenvelt; De Raedt; Van Tengnagel; Bouckhorst; Van den Ameyden; Maersman; Grafzerken te Batavia; Goedereede; Woudmeesterschap van Brabant; Testamenten van Jacobus en Caspar van Baerle; Overluidingen te Utrecht; hondenbelasting; Middeleeuwsche rechtspleging ter zake van doodslag; Schutten en schutsgilden; Papenzaad van Eepe; lijcschaar; Carpentier; Ortina; Engelberts; De Bruyn; Fabritius; Fabricius; Harjenroth; Nooms van Aarlanderveen; Ormea; Pasques; Van de Sande; De Arendshorst; Engelbertsgoed; Abbenbroek; Aldendriel; Daniel Heynsius; Frudeman; Philip Baron van Leefdael; Teisterbant; Van den Boetselaer; Boetzelaer; Van Ysseldijk; Van Bercheyck; Land van den Vrijen; Elso; Het Zwin; Staverden; Rijngraaf; Kalverbosch; Vaen-leen; Ruitschouw; Van Achtenvelt; Van den Honert; Tervueren; Horatius; Voetboogschutterij; Groenewoudt; Groenwold; Botanische boeken van hout; Eynthouts; Van Renesse; Van Speulde; Van Beynhem; Orten; Bleuland; Dabenis; Van Ensse; Kelderman; De Coussemaeker; Changuion; Milling. € 20,-

65721 De Navorscher. Vier en Dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zeventiende Jaargang 1884
Jacobus Anspach e.a. (HB, geb., 536 pag., incl. index.) Amsterdam. J.C. Loman jr. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".  Diverse artikelen o.a. Ommeren en Ingen en zijne voormalige Commanderie; Keppel Hesselink; De Koning; Cremer; Creper-Cuper; Van de Pavort-Van de Graaf; Vonck van Lijnden; Van Campen; Ompteda; De Radat; Radaeus; Raes; Schull; Stuerman en Noordbeek; Uytenbogaert; Van Adrichem; Van Omphal; Grafstede der gravin van Solms te Utrecht; Geert van Wouw; Blok - Block; Broeckhuijsen; Bruyn-Spoor; Dekema; Van Gent; Mockema van Unia; Piper; Rinkes; Rotteveel; Sas; Sasse; Sas van den Bossche; Soudenbalch; Van Triest; Van Tryst; Van Meurs; Vitringa de Wal; De Ghijselbrecht; Antwerpsche Furie; 's-Hertogenbosch; Van Barneveld; Van Oldenbarneveld; Krieger; Van der Mast; Ruysch; Storm van 's-Gravesande; Tengnagel; De Villeneuve; Van de Water; Rootbeen; Van Ysseldijk; Predikheren-klooster van St. Thoams in Groenland; Hoorndragers; Biesterbosch; Huisgen; De Raedt; Van den Vondel; Bax Backx; Van Eeghen; Van Cuylenburg; Lemstra; Mom; Sint Maria-Hoornbeke Walceheren; Breton; Hester van Grinsven; Claudoré; De Coussemaecker; Van Mansvelt; Van Royen; Woutersl; Van Offenhusen; Van Bambeek; Uitvaart van den laatsten prins van Oranje; Van Asperen; Eyma; Thibaut; De Bye- Mom; Van Bijsterveld; Metelerkamp; Van Rijven Swalmius; Tamminga; Van Twist; Van Jugteren; Weijland; Van Westreenen. € 20,-

65731 Eenige Opmerkingen over de oudste Annales Rodenses (1104-1157) 1912
dr. P.J.M. van Gils (ZB, gen., 19 pag.) Overdruk. € 7,50

65732 Eenige Opmerkingen over de Middeleeuwsche Boekenlijst der Abdij Rolduc 1933
dr. P.J.M. van Gils (ZB, gen., 29 pag.) Overdruk. € 7,50

65733 De Rijks-Archieven te Roermond in 1899 1900
NN (ZB, geb., 66 pag.) € 10,-

65735 Inventarissen van de Archieven van de Staties en Parochies 1983
d.J. Moes e.a. (ZB, geb., 182 pag.) Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam. € 10,-

65736 Inventaris der Archieven van de Hervormde Gemeente Valkenburg-Meerssen 1649- ca. 1970 1974
NN (ZB, 28 pag.) Valkeburg-Houthem. € 10,-

65739 De Navorscher. Drie en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zes en Twintigste Jaargang 1893
J.F. van Someren e.a.. (HB, geb., 702  pag., incl. index.) Nijmegen. H.C.A. Thieme. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65740 De Navorscher. Twee en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Vijf en Twintigste Jaargang 1892
J.F. van Someren e.a.. (HB, geb., 646  pag., incl. index.) Nijmegen. H.C.A. Thieme. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65744 De Navorscher. Twee en Vijftigste Jaargang 1902
J.F. van Someren e.a.. (HB, geb., 642 pag., incl. index.) Utrecht. C. Snoek. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65745 De Navorscher. Zes en Twintigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negende Jaargang 1876
P. Leendertz e.a.. (HB, geb., 640  pag., incl. index., halflin., goudopdr.) Amsterdam. J.C. Loman. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".  € 25,-

65746 De Navorscher. Negen en Dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Twee en Twintigste Jaargang 1889
Jacobus Anspach e.a.. (HB, geb., 675 pag., incl. index.) Nijmegen. H.C.A. Thieme. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65747 De Navorscher. Zes en Twintigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negende Jaargang 1876
P. Leendertz e.a.. (HB, geb., 640  pag., incl. index.) Amsterdam. J.C. Loman. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".  € 25,-

65750 De Navorscher. Zevende Jaargang 1857
J. van der Aa e.a. (HB, geb., 398  pag., incl. index., lin., vl.) Amsterdam. Frederik Muller. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65751 De Navorscher. Vijfde Jaargang 1855
J. van der Aa e.a. (HB, geb., 364 pag., incl. index., lin., vl.) Amsterdam. Frederik Muller. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65753 De Navorscher. Zestiende Jaargang. Nieuwe Serie, 6e Jaargang 1866
P. Leendertz e.a.. (HB, geb., 384 pag., incl. index., rug besch.) Amsterdam. C.M. van Gogh.  Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65756 De Navorscher. Drie en Twintigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zesde Jaargang 1873
P. Leendertz e.a. (HB, geb., 642  pag., incl. index.) Amsterdam. J.C. Loman. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65760 De Navorscher. Negende Jaargang 1859
J. van der Baan e.a. (HB, geb., 404 pag., incl. index., vl.) Amsterdam. Frederik Muller. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65761 De Navorscher. Achtste Jaargang 1858
J. van der Baan e.a. (HB, geb., 396 pag., incl. index., vl.) Amsterdam. Frederik Muller. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65762 De Navorscher. Zesde Jaargang 1856
J. van der Aa e.a. (HB, geb., 404 pag., incl. index., lin., vl.) Amsterdam. Frederik Muller. Tijdschrift. "Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen".   € 25,-

65764 Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den Invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijke en godsdienstigen Toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de Veertiende Eeuw 1856
G.H.M. Delprat (HB, geb., halflin., goudopdr., 370 pag.) Arnhem. An. Nijhoff. € 25,-

65767 Gravure "Middelburg" [1621]
(Uit: Oorspronck der Nederlantsche Beroerten, formaat 16,7 x 14 cm.) Voor afbeelding zie: Afbeelding Middelburg. € 50,-

65768 Gravure "Maestricht" [1621]
(Uit: Oorspronck der Nederlantsche Beroerten, formaat 15,7 x 14 cm.) Voor afbeelding zie: Afbeelding Maastricht. € 50,-

65769 Wat de Maasbode toen te zeggen had. Uit de Dagen der Bevrijding 1945
div. (ZB, geb., 22 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

65771 Engelen en hun Invloed op ons bestaan 1993
Hope Price (ZB, geb., 224 pag.) BZZTôH. Geïllustreerd. € 12,50

65774 Annuaire des Monastères Bénédictins et Cisterciens dans les Jeunes Églises 1996
Div. (ZB, geb., 382 pag.) Geïllustreerd. Français, Anlais et Espagnol. € 12,50

65775 Catherine de Bar Mére Mechtilde du Saint-Sacrement Fonatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuele 1614-1698. 1922
NN (ZB, geb., 204 pag., frontispice) Montauban. Prunet. € 12,50

65777 De Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria 1998
M.P. van Blijswijk (ZB, geb., 200 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

65778 Sinte Clara 1937
R. van Ipenburg (ZB, geb. 98 pag.) Serie-uitg.'De Gemeenschap der Heiligen'.V. € 12,50

65780 Catherine de Bar Mére Mechtildis van het H. Sacrament (1614-1698) Stichteres van het Instituut van de Benedictinessen van het H. Sacrament 1979
NN (ZB, geb., 156 pag.) Daoust. € 12,50

65788 Steenbrugge Geschiedenis van de Abdij en van de Parochie 1979
A.T. van Biervliet o.s.b. (ZB, geb., arch., 302 pag.)Davidsfonds. Geïllustreerd. € 20,-

65789 25 Jaar Openluchtmuseum Bokrijk 1978
div. (ZB, geb.278 pag.) Bokrijkse Berichten nr. XV. Geïllustreerd. 79e jrg. nr. 2/3 van "Volkskunde".O.a. "Een Duiventil uit Eppegem overleeft te Bokrijk".   € 15,-

65793  Fauna van Nederland. Aflevering III: Amphibia (T III) en Reptilia (T IV) 1927
prof. dr. P.N. van Kampen en J. Heimans (ZB, arch.,64 pag., geb.) Leiden. Sijthoff. Geïllustreerd. € 7,50

65796 Wetgeving betreffende de Nalatenschappen vroger door de Wees- en Momboir-Kamers beheerd, benevens eene Lijst van die Kamers en hare Keuren gevolgd door de officiele Oproepingen der Erfgenamen 1855
mr. Dav. H. Levyssohn (HB, led. rug., goudopdr., gemarmerde platten, mooie band., opn. geb., 216 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 45,-

65799 Jan. P. Sweelinck en zijn instrumentale Muziek 1946
B. van den Sigtenhorst Meyer (HB, goudopdr., geb., lin., 304 pag.) Den Haag. Servire. Geïllustreerd. Deel I. € 7,50

65805  Praha ve Fotografii 1947
Karel Plicka (HB, lin., goudopdr., 208 pag., groot form.) Artia. Fotoboek. Prachtige paginagrote foto's.  € 7,50

65806 Vervolg van het Tienjarig Overzigt der waargenomen Waterhoogte langs de Nederlandsche Hoofdrivieren, Zeeuwsche Stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden, enz. 1871-1880. 1881
P. Caland  (ZB, folio, 98 pag., geb.) Aanwijzing van de plaats der peilschalen aan elk waarnemingspunt met opgave der grenzen waartusschen zij teekenen. € 20,-

65807 Tienjarig Overzigt der waargenomen Waterhoogte langs de Nederlandsche Hoofdrivieren, Zeeuwsche Stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden, enz. 1871-1880. 1881
P. Caland  (ZB, folio, 672 pag., achterpl. verdw., geb.) € 45,-

65808 Het Visioen van Edward Bellamy. De gouden Eeuwen liggen voor ons en niet achter ons 2000
W.M.J. Ruijgrok (ZB,geb., 20 pag.) Geïllustreerd. "Het jaar 2000, bezien vanuit 1887" € 5,-

65810 Maerlants Wereld 1998
Frits van Oostrom (ZB, 9de druk, 488 pag.) Prometeus. Geïllustreerd. € 12,50

65811 Dochter van de Godin 1996
Joan Lambert (HB, geb., stofomsl., 420 pag., kunstled. band) Bruna. Roman. € 7,50

65812 De Gesel Gods 1992
Sergio Ramirez (ZB, geb., 538 pag.) Meulenhoff. Roman. Geïllustreerd. € 10,-

65813 Het Volk van de Wolf 1992
W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear (ZB, geb.,528 pag.) Meulenhoff. Roman. € 7,50

65814 Het Materese Mysterie. Roman van een wereldwijde Dreiging 1984
Ludlum (ZB, geb., 501 pag., 8de dr.) Veen. € 7,50

65815 De Inspecteur 1984
Jan de Hartog (ZB, geb., 314 pag., 11de dr.) Elsevier. € 7,50

65816 1492. De Droom van Columbus 1990
Newton Frohlich (HB, stofomsl., lin., 367 pag.) Areopagus. Roman. € 7,50

65817 Dood en Leven van Miguel de Cervantes 1992
Stephen Marlowe (ZB, geb., 498 pag.) De Kern. Roman. € 7,50

65822 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Tachtigtse Deel 1925
drs. H. Zillesen e.a. (HB, arch., 501 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Met alf. register 1912-1925. € 25,-

65825 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en Tachtigtse Deel 1926
drs. H. Zillesen e.a. (HB, arch., 510 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

65826 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Deel 1840. 1840
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 380 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 50,-

65828 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zeven-en Veertigtse Deel 1886
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 600 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

65829 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Een-en Veertigste Deel 1880
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 638 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

65831 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negen-en-Dertigste Deel. Derde Verzameling. 9de Jaargang 1878
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 588 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

65832 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twee-en-Veertigtse Deel. Vierde Verzameling. 12de Jaargang 1881
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 628 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

65833 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en Negentigste Deel 1938
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 455 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

65835 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en Tachtigste Deel 1924
drs. H. Zillesen e.a. (HB, arch., 491 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

65836 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Negentigste Deel 1935
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 439 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

65838 Alphabetische Tafel op de Bijgewerkte Verzameling van Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen, betreffende de Directe Belastingen en de Invoerrechten en Accijnzen Deel I - XIII [1888]
C. van Dillen en C. Middelkoop (HB, led. rug., goudopdr., 301 pag. )"Behandelende de jaargangen der Officieel Verz. van 1823-1887. € 20,-

65839 Organisatiebesluit Belastingen 1920 Met Bijlagen. Voorschriften Personeel  1922
C. van Dillen en C. Middelkoop, bewerkt door J.H. Odendaal (ZB, geb., 128 pag.) Gouda. Joh. Mulder. Bijgewerkt tot October 1922. € 15,-

65842 De nieuwe Drankwet 1905
mr. H. Goeman Borgesius (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 256 pag., arch.) Sneek. J.F. van Druten.. € 25,-

65848 De Warrant 1889
mr. J.A. Levy (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 159 pag.; 33 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 25,-

65849 Handboek voor de Toepassing der Nederlandsche Wet op de Erfopvolging bij Versterf &  Handboek voor de Toepassing der Nederlandsche Wet op de Verkrijgingen krachtens Uitersten Wil en de Boedelscheiding 1860-1861
W. de Gelder (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 370 pag.; 298 pag., arch., vl. ) Tiel. H.C.A. Campagne. € 35,-

65852 Vleeschkeuringswet en haar Uitvoering 1933
mr. L. Lietaert Peerbolte en prof. dr. H.C.L.E Berger (HB, geb., lin., 3de druk., 396 pag., arch.) Alphen aan den Rijn. N. Samsom. € 25,-

65856 Voorschriften nopens de Bevolkingsregisters vermeerderd met Voorschriften nopens de Bevolkingsstatistiek 1904
H.J.G. Hartman (HB., geb., 152 pag., 3de dr., arch.) Goes. F. Kleeuwens & Zn. € 15,-

65863 De Wet op het Lager Onderwijs 1890
dr. H.J.A.M. Schaepman (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 134 pag.; 35 pag. arch.) Utrecht. Wed. J.R. van Rossum. € 20,-

65864 Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in Gelderland [1895]
NN (HB, mooie gemarmerde band, geb., 111 pag. arch.) € 20,-

65866 Praeadvies. Is wettelijke Regeling van de Concessie gewenscht? Zoo ja welke Beginselen moeten daaran ten Grondslag liggen? 1927
mr. S. Sybenga (ZB, ged. los, 35 pag.) 's-Gravenhage. F.J. Belinfante. Praeadvies uitgebracht aan de Ned. Juristen-Vereeniging. € 10,-

65867 Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in het 10de District (Zuid-Holland) 1891
NN (HB, mooie gemarmerde band, geb., 109 pag. arch.) € 20,-

65868 Waterschapswetgeving 1906
mr. C.J.H. Schepel (HB, geb. 445 pag., lin.) Groningen. Erven B. van der Kamp. € 15,-

65871 Alphabetische Lijst der Ambtenaren en Autoriteiten, aan welke krachtens Art. 33 de Wet van 12 April 1850 (Staatsblad no. 15), art 31 der Wet van 22 Julij 1870 (Staatsblad no. 138) en het organieke Koninklijk Besluit van 7 November 1876 (Staatsblad no. 192) Vrijstelling van port voor hunne Briefwisseling over Dienstzaken is toegestaan 1881
NN (HB, geb., 75 pag. € 15,-

65873 De Geschiedenis der z.g. Politiewet, gedurende de laatste 25 Jaren 1909
P.J. Dammers (ZB, ged. los., 20 pag.) Utrecht. Politie. € 7,50

65875 Politiebevoegdheid in het Algemeen en meer in het Bijzonder tot het binnentreden van Woningen, Vrijheidsbeneming en Inbeslagneming uit de verschillende Wetten verzameld 1913
J.W. Haarman (ZB, geb., 372 pag.) Amsterdam. € 25,-

65878 De Drankwet en hare Toepassing 1917
W.J. van der Meer en J.A.H. de Voort (HB, geb., 522 pag., lin.) Alphen aan den Rijn. N. Samsom. € 12,50

65881 Het nieuwe Tijdperk en het Recht 1945
mr. W.P.J. Pompe (HB, geb., stofomsl., halflin., 113 pag.) Amsterdam. Vrij Nederland. € 7,50

65883 Een Eeuw Vooruitgang 1813-1913 [1915]
dr. C. te Lintum (ZB, ged. los, geb.,272 pag.) Zutphen. W.J. Thieme & Cie. Geïllustreerd. € 7,50

65884 De nieuwe Drankwet met 41 Modellen ten dienste van Vergunning- en Verlofhouders [1932]
A. Hoefnagels (ZB, geb., 60 pag.) Beek. € 20,-

65885 Wet van den 28sten juni 1881 tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van openbare Dronkenschap 1881
G.L. van den Helm (HB, geb., 146 pag., led. rug goudopdr., rug licht besch.) Arnhem. J. Rinkes. € 25,-

65886 De geldende Bezettingswetgeving voor zoover van Belang voor de Gemeente-Administratie 1945
NN (ZB, geb., 53 pag.) Alphen aan den Rijn. N. Samsom. € 15,-

65888 Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen 1950
NN (HB, geb., 412 pag., goudopdr., lin.) Provinciehuis Groningen. € 25,-

65895 Waarom is de geldende Oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor Zeeuwsche Getroffenen? 1947
Quarles van Ufford e.a. (ZB, gen.,36 pag.) Stichting Herstel Zeeland 1945. € 7,50

65901 De Invloed van de Finacieele Politiek der Overheid op de Verdeeling van Lasten en Baten over den Tijd 1948
mr. Nicolaas Bolkestein geboren te 's-Gravenhage (ZB, geb., 362 pag.)  Groningen. Wolters. Dissertatie. € 10,-

65905 Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858) 1859
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 75 pag.) Utrecht. L.E. Bosch.  € 25,-

65907 La Reconstruction de l'Empire d'Allemagne er la Liberté de l'Europe 1871
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 62 pag.) Utrecht. J.L. Beijers.    € 15,-

65909 Hoe de Gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden? 1875
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 64 pag., arch.) Utrecht. J.L. Beijers. Met een inleiding en bijlage hoe Keizer Joseph II en Katharina II in 1787, over de Nederlandsche Republiek en hare Koloniën beschikten". € 25,-

65912 De Russische Schuld. Bedenkingen tegen de Conventie van 30/18 Augustus 1850 1851
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 72 pag., arch.) Amsterdam. J.F. Schleijer. € 25,-

65915 Behoud ons voor onze Vrienden. Deel 1: Verstrikt in het Goud 1948
W.C. Sickesz (HB, stofomsl., lin., vl., 306 pag.) Amsterdam. Met orig. adhesiekaarten. € 12,50

65917 Rentebeleid 1946
Ch. Glasz (ZB, gen., 28 pag.) Leiden. Rede te Rotterdam. € 7,50

65919 Klimaat en Landverdroging. Natuurlijke ne menschelijke Invloeden 1944
mr. W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht (ZB, geb., 58 pag.) Amsterdam. Ver. Natuurmonumenten. Geïllustreerd. € 7,50

65921 Producten der Limburgsche Industrie. Resultaten eener Enquête... 1936
R. Gielen e.a. (HB, halflin., 220 pag., geb.) Ecomonisch Technologisch Instituut in Limburg. € 25,-

65923 De Nieuwe Drankwet 1905
mr. H.P. Marchant  (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 124 pag. arch.) Haarlem. Tjeenk Willink. Met register. € 25,-

65924 Wet van den 28sten juni 1881 (Staatsblad no. 97) houdende wettelijke Bepalingen tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van openbare Dronkenschap zooals die Wet nader is gewijzigd bij de Wetten van 23 April 1884 (S. 54).... en 12 October 1904 (S 230) met Alphabetisch Register 1904
P. Stapel  (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 68 pag., arch.) Hellevoetsluis. J. v.d. Ham Jz. € 25,-

65925 Drankwet 1904 met Aantekeningen 1904
mr. L. Peerbolte en mr. H. Blaupot te Cate (HB, geb., 360 pag., arch., lin.) Groningen. J.B. Wolters. € 25,-

65925 Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen 1905
mr. F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 316 pag., arch., rug besch.) Gouda. G.B. van Goor.. € 25,-

65926 Over den Aanvang van het Lidmaatschap der Staten-Generaal 1879
L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff, geboren te Maastricht (ZB, 38 pag., geb., gebruikssp., arch.) Leiden. P. Somerwil, Proefschrift. Incl. Stellingen. € 10,-

65927 Het Regt van de Tweede Kamer. Een Woord aan de Kiezers 1866
mr. J.T. Buijs (ZB, gebruikssp., gerep., 58 pag., geb.) Haarlem. A.C. Kruseman. Zeldzaam. € 15,-

65929 Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij 1934
NN (ZB, gen., arch., 23 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

65932 Het Regt van Vereeniging en Vergadering. in Nederland 1849
mrs. P.M. Nolthenius en B.J. Ploos van Amstel (ZB, geb., arch., 56 pag.) Amsterdam. G.J.A. Beijerinck. € 12,50

65933 Circulaires Waterstaat 1898-1902. [1903]
NN (HB, geb., 118 pag., goudopdr.) Geïllustreerd. € 15,-

65938 Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen 1905
mr. F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke (HB, goudopdr., lederen rug,  geb., 316 pag., arch.) Gouda. G.B. van Goor. € 20,-

65941 De Rijksbijdrage voor de bijzondere School en de Voorwaarden, waarop ze worden verleend of Art. 54 bis..... 1891
H.Th. van der Grinten (HB, lin., 83 pag.) Breda. J.J. van Turnhout. € 15,-

65942 Wet van 1870 op de Grondbelasting met Aanteekeningen en eene Schets van de Geschiedenis der Grondbelasting in Nederland [1906]
J.J. ter Laag  (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 161 pag., arch., vl.) 's-Hertogenbosch. C.N. Teulings. € 25,-

65946 De Wet op de Grondbelasting toegelicht uit hare Geschiedenis, de administratieve Beslissingen enz., ... 1876
H.G.W Briedé  (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band,105 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 30,-

65947 Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen 1885
mr. F.W.J.George Snijder van Wissenkerke (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band,105 pag., 2de dr.) Gouda. G.B. van Goor. € 25,-
Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923) Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923)

65948 Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen 1885
mr. F.W.J.George Snijder van Wissenkerke (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band,105 pag., 2de dr.. gesch.) Gouda. G.B. van Goor. € 20,-

65949 Het Ontwerp-Mackay tot Herziening der Wet op het Lager Onderwijs, ter vergelijking gedrukt naast de thans geldende Wet. Met Memorie van Toelichting 1889
NN (HB, goudopdr., lin., 47 pag.; XXIII pag.) Haarlem. Tjeenk Willink. € 20,-

65951 De Schoolwet opgehelderd door eene Aanteekening 1861
dr. J.J. Kreenen en mr. J.H.G. Boissevain (HB, geb., led. rug, rug besch., 188 pag.; 102 pag., goudopdr., gemarmerde band, arch.) Arnhem. G.J. Thieme & D.A. Thieme. € 20,-

65952 De Kieswet. Wet van 7 September 1896 (Staatsblad No. 154) en de Voorschriften betreffende hare Uitvoering 1899
Jhr. mr. J.A. Stoop (HB, arch., led. rug, lin, 218 pag., geb., goudopdr.) Groningen. J.B. Wolters. € 25,-

65953 Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen 1901
mr. F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke (HB, goudopdr., lederen rug,  geb., 224 pag., arch., 3de druk) Gouda. G.B. van Goor. € 20,-

65955 De Wet tot Verruiming van het Plaatselijk Belastinggebied (Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923). Supplement: De Wet houdende nadere Voorziening in verband met de tenuitvoerlegging van de Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923) (Wet van 20 Mei 1922, Staatsblad No. 361) 1922
mr. J.W. Beijen (ZB, 2 banden. rug gerep. (I), 84 pag.; 21 pag., geb.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 15,-

65957 Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen 1895
NN (HB, 82 pag., halfled. band, lin., geb., arch.) € 35,-

65958 Iets over den Waterstaat en de Noodzakelijkheid eener Wettelijke Regeling van dit Onderwerp 1879
mr. A.J. Hovy (HB, mooie band, geb., goudopdr., 28 pag.) Amsterdam. Louis D. Petit. € 20,-

65962 Wetten  van 28 Julij 1850 (Staatsblad no. 44), 21 December 1850 (Stb. No. 75) en 3 Mei 1851 (Stb. No. 46) betreffende het Nederlanderschap, het Ingezetenschap en Naturalisatie.....  1880
L.F.G.P. Schreuder
(HB, goudopdr., lederen rug,  geb., 336 pag.; arch., gemarmerde platten)  Schiedam. H.A.M. Roelants. € 25,-

65964 De Wet op het Lager Onderwijs met Aanteekeningen 1890
S. Blaupot ten Cate en A. Moens en G. van Milligen (HB, mooie band, goudopdr.,  geb., 448 pag.,  4de druk) Groningen. J.B. Wolters. € 25,-

65966 Leerlingenschaal en Klassebezetting 1938
NN (ZB, 114 pag., geb., groot form.) LR.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. Per gemeente. € 12,50

65967 De Koningin-Moeder 1879-1929 1928
dr. J. Th. de Visser e.a. (HB, rug los, gevl., 344 pag., goudopdr., lin., geb., frontispice) gedenkboek ter herinnering aan den zevetigsten verjaardag en het vijftigjarig Nederlanderschap van hare majesteit" Geïllustreerd. Inhoud correct. € 7,50

65969 De Hervorming van den Staat 1937
René Marcq e.a. (ZB, geb., 711 pag., gebruikssp.) Brussel. Ravenstein. Uitg. Studiecentrum tot Hervorming van den Staat. € 15,-

65970 De tegenwoordige Staat van Nederland  [Uitg. t.g.v. 50 jaar Centr. Bur. Statistiek] 1950
jhr. M.J. de Bosch Kemper (HB, lin., 402 pag., arch.) De Haan. Utrecht. Geïllustreerd. € 7,50

65975 Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen 1901
NN (ZB, geb., 151 pag.) Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en Nederlandsche Centraalspoorweg-Maatschappij. € 17,50

65976 Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van Bestelgoederen in Binnenverkeer tusschen Stations der beide Maatschappijen 1901
NN (ZB, geb., 30 pag.) Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en Nederlandsche Centraalspoorweg-Maatschappij. € 10,-

65978 Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in rechtsreeksch Verkeer Binnenverkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der Nederlandsche Spoorwegen 1901
NN (ZB, geb., 25 pag.) Utrecht. Boekhoven. € 10,-

65982 Tarief voor het Vervoer van Reizigers, Bagage en Honden in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen. 2e Vervolg 1901
NN (ZB, geb., 46 pag., los) Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en Nederlandsche Centraalspoorweg-Maatschappij. € 10,-

65985 Recent Advances in Town Planning 1932
Thomas Adams e.a. (HB, geb., 400 pag., arch.) London. J. & A Churcill. Geïllustreerd. "With 2 coloured maps and 87 illustrations".  € 12,50

65986 Kraftverkehrswirtschaft, Kraftfahrzeugsteuern und Landstrassenfragen un U.S.A. 1929
dr. W. Feilchenfeld (ZB, geb., 336 pag.) Berlin. Geïllustreerd. € 25,-

65988 "Pro Senectute" (voor den Ouderdom) 15e jaarverslag 1936. 1937
NN (ZB, groot form., geb.,  40 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

65990 "Pro Senectute" (voor den Ouderdom) 16e jaarverslag 1937. 1938
NN (ZB, groot form., geb.,  48 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

65991 "Pro Senectute" (voor den Ouderdom) 17e jaarverslag 1938. 1939
NN (ZB, groot form., geb.,  48 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

65993 "Pro Senectute" (voor den Ouderdom) 26e jaarverslag 1947. 1948
NN (ZB, groot form., geb.,  44 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

65995 Onze Diplomatie, na de Erkenning der Onafhankelijk van België 1875
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 71  pag.) Utrecht. J.L. Beijers. € 25,-

66000 Lijst van Geneeskundigen aan wie de Keuring van Invalide Ambtenaren kan worden opgedragen 1923
NN (ZB, 47 pag., geb., rug gerep.) Alphen aan den Rijn. Samsom. Geneeskundig onderzoek ingevolge de pensioenwet 1922. € 10,-

66001 Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Strandvonderij 1927
NN (ZB, geb.,64 pag.) 's-Gravenhage.  € 10,-

66002 Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij 1934
NN (ZB, gen., arch., 23 pag.) 's-Gravenhage. € 7,50

66003 De Inkwartieringswet en hare Uitvoeringsvoorschriften. Voorzien van Aanteekeningen 1916
NN (HB, geb.,156 pag.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 35,-

66004 Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap, voorzien van Aanteekeningen en van onderscheidene Bijlagen 1912
Practicus ( Oosterhof) (ZB, geb., 180 pag., lin., goudopdr.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 10,-

66006 Woningbouw. Problemen en Perspectieven 1944
dr. ir. H.G. van Beusekom (HB, geb., 254 pag., lin. rug) Amsterdam. Strengholt. Geïllustreerd. € 7,50

66007 Neêrlands vroegere Alliantiën 1856
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 48  pag.) Utrecht. Broese. € 15,-

66008 la Renaissance de l'Empire Français, la Liberé de l'Europe 1852
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 68  pag.) Utrecht. Broese. € 25,-

66011 De Wetenschap der Geschiedenis 1937
J. Huizinga (HB, gouopdr., lin., geb., 139 pag.) Haarlem. Tjeenk Willink. € 7,50

66012 Algemeene Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid 1925
mr. W. van der Vlugt (HB, geb., lin., goudopdr., 606 pag., goed ex.)  Haarlem. Tjeenk Willink. € 7,50

66013 De Rechtskennis van den Ingenieur. Vijfde Deel: Waterstaat 1926
mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk (ZB, geb., arch., 128 pag.) Amsterdam. Veen. € 10,-

66017 St. Paulus in worden en werken 1932
J.A. van Seggelen (HB, lin., 189 pag., geb.) "Bij gelegenheid van het zilveren jubileum is in dit gedenkboek de geschiedenis van den Nederl. R.K. Bond van Overheidspersoneel 'St.Paulus' over het tijdvak 28 april 1907-1932 opgeteekend." Geïllustreerd. € 10,-

66018 Wilhem Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung 1928
dr. N. Perquin S.J. (ZB, geb., 296 pag.) Amsterdam. H.J. Paris. € 7,50

66019 De Rigting van het Ministerie. Een Woord tot de Kiezers 1862
mr. G.W. Vreede (HB, opn. geb., halflin., 35  pag.) Utrecht. Broese. € 7,50

66022 Waterloopkundige Beschouwingen en Berekeningen in verband met Waterbezwaar en Afwatering; Handleiding ten dienste van Waterbouwkundigen, Polderopzichters, Gemeente-Architecten, Landbouwtechnici en Studeerenden 1917
H. Keur (HB, lin., 128 pag., geb.) Deventer. Kluwer. Geïllustreerd. € 10,-

66023 Wet van den 28 Junij 1854 (Stbl. No. 100) tot Regeling van het Armbestuur, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gewisselde Stukken en gehoudene Beraadslagingen 1854
mr. W. Francken NGz  (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 503 pag., arch., vl., rug bovenin wat besch.) Nijmegen. H.C.A. Thieme. € 35,-

66027 De Wet op het Lager Onderwijs ten behoeve van allen, die met het Onderwijs in Betrekking staan 1857
Iz. J. Lion (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 124 pag., vl.) Haarlem. Bohn. € 35,-

66029 De Tusschenwateren 1839-1867. Diplomatieke Documenten verzameld en uitgegeven 1943
dr. C. Gerretson (ZB, geb. 404 pag.) Haarlem. Tjeenk Willink. € 10,-

66031 De Organisatie eener Algemeene Veiligheidspolitie 1907
P. van Oort (HB, goudopdr., lederen rug, mooie gemarmerde band, geb., 94 pag., vl.) Haarlem. Bohn.
€ 35,-

66036 Wie is van Hout.... een Gang door de Psychiatrie 1971
Jan Foudraine (ZB, geb., 470 pag.) Ambo. € 7,50

66075 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1879. 1880
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 135 pag., arch.) € 25,-

66076 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1881. 1882
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 135 pag., arch.) € 25,-

66077 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1882. 1883
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch.) € 25,-

66078 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1883. 1884
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch.) € 25,-

66079 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1884. 1885
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch., vl.) € 25,-

66080 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1885. 1886
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch., vl.) € 25,-

66081 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1886. 1887
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch., vl.) € 25,-

66082 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1887. 1888
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch., vl.) € 25,-

66083 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1888. 1889
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 135 pag., arch.) € 25,-

66084 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1889. 1890
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 135 pag., arch.) € 25,-

66085 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1891. 1892
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 125 pag., arch.) € 25,-

66086 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897. 1898
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 85 pag., arch.) € 25,-

66087 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1898. Deel I en II. 1899
NN (HB, lin. rug., groot form., 185 pag., arch., 2 banden) € 25,-

66088 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1900. 1901
NN (HB, lin. rug., groot form., 125 pag., arch.) € 25,-

66089 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1901. 1902
NN (HB, lin. rug., groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66090 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1902. 1903
NN (HB, lin. rug., groot form., 45 pag., arch.) € 15,-

66091 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1903. 1904
NN (HB, lin. rug., groot form., 159 pag., arch.) € 15,-

66092 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1904. 1905
NN (HB, lin. rug., groot form., 45 pag., arch.) € 15,-

66093 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1905. 1906
NN (HB, lin. rug., groot form., 48 pag., arch.) € 15,-

66094 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1906. 1907
,NN (HB, lin. rug., groot form., 50 pag., arch.) € 15,-

66095 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1907. 1908
NN (HB, lin. rug., groot form., 57 pag., arch.) € 15,-

66096 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1908. 1909
NN (HB, lin. rug., groot form., 171 pag., arch.) € 15,-

66097 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909. 1910
NN (HB, lin. rug., groot form., 84 pag., arch.) € 15,-

66098 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910. 1911
NN (HB, lin. rug., groot form., 60 pag., arch.) € 15,-

66099 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912. 1913
NN (HB, lin. rug., groot form., 73 pag., arch.) € 15,-

66100 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913. 1914
NN (HB, lin. rug., groot form., 526 pag., arch.) € 15,-

66101 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1914. 1915
NN (HB, lin. rug., groot form., 85 pag., arch., vl.) € 15,-

66102 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1931. 1933
NN (ZB,  66 pag., geb., groot form.) € 15,-

66103 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943. 1947
NN (ZB,  56 pag., geb., groot form.) € 15,-

66104 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1944. 1947
NN (ZB,  28 pag., geb., groot form.) € 15,-

66105 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1957. 1960
NN (ZB,  143 pag., geb., groot form.) € 10,-

66106 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1958/1959. 1962
NN (ZB,  92 pag., geb., groot form.) € 10,-

66107 Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879-1880. 1881
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 312 pag., arch.) € 50

66109 Inzake Electriciteitsvoorziening. Verslag der Staatscommissie om van Advies te dienen omtrent de Vraag, welke Maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de Behoefte aan electrische Kracht, welke in verschillende Streken des Lands en met name ten Plattelande bestaat, op zoo doeltrefefnd en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien 1914
H.A. van Ijsselsteyn e.a. (HB, geb., 245 pag.) Leiden. Ijdo. Geïllustreerd. Met uitsl. kaarten. € 65,-

66110 Verslag van het Eerste Bedrijfsjaar 1916 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1917
NN (ZB, geb., 68 pag.) € 15,-

66111 Verslag van het Zesde Bedrijfsjaar 1921 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1922
NN (ZB, geb., 62 pag.) € 15,-

66112 Verslag van het Achtste Bedrijfsjaar 1923 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1924
NN (ZB, geb., 82 pag.) € 15,-

66113 Verslag van het Negende Bedrijfsjaar 1924 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1925
NN (ZB, geb., 82 pag.) Met uitsl. kaart. € 15,-

66114 Verslag van het Tiende Bedrijfsjaar 1925 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1926
NN (ZB, geb., 82 pag.) € 15,-

66115 Verslag van het Twaalfde Bedrijfsjaar 1927 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1928
NN (ZB, geb., 86 pag.) € 15,-

66116 Verslag van het Dertiende Bedrijfsjaar 1928 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1929
NN (ZB, geb., 84 pag.) € 15,-

66117 Verslag van het Vijftiende Bedrijfsjaar 1930 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1931
NN (ZB, geb., 94 pag.) € 15,-

66118 Verslag van het Zestiende Bedrijfsjaar 1931 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1932
NN (ZB, geb., 94 pag.) Met uitsl. kaart. € 15,-

66119 Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1933
NN (ZB, geb., 88 pag.)  € 15,-

66120 Verslag van het Negentiende Bedrijfsjaar 1934 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1935
NN (ZB, geb., 88 pag.)  € 15,-

66121 Verslag van het Twintigste Bedrijfsjaar 1935 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1936
NN (ZB, geb., 98 pag.)  € 15,-

66122 Verslag van het Een en Twintigste Bedrijfsjaar 1936 der N.V. "Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij" te Arnhem 1937
NN (ZB, geb., 98 pag.)  € 15,-

66123 De Electriciteitsvoorziening van Nederland in hare nieuwste Phase 1921
J.J.L. Smits (ZB, gen, 17 pag.) Utrecht. Bosch. € 7,50

66124 De Electriciteitsvoorziening van Nederland. Losse Aanteekeningen op de Memorie van Antwoord 1921
J.J.L. Smits (ZB, gen, 17 pag.) Utrecht. Bosch. € 7,50

66125 De Electriciteitsvoorziening in Nederland. Een bestuurlijk Betoog 1929
prof. dr. G.A. van Poelje (ZB, arch., 29 pag.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 7,50

66128 De eerste Schreden op den Weg naar het Staatselectricteitsbedrijf 1920
J.J.L. Smits (ZB, gen, 32 pag.) € 7,50

66132 De Electriciteitsvoorziening van Nederland. II Discussies te Deventer 1917
Ir. J.M. Steffelaar (ZB, gen, 30 pag., rug gerep.) Dordrecht. € 7,50

66133 Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1956. 1957
NN (ZB, 44 pag., geb.) € 10,-

66134 Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1957. 1958
NN (ZB, 44 pag., geb.) € 10,-

66135 Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1958. 1959
NN (ZB, 45 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

66136 Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1959. 1960
NN (ZB, 45 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

66138 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 en 1904. 1904-1905
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 67 pag.; 98 pag.) € 10,-

66139 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1905 en 1906. 1906-1907
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 112 pag.; 98 pag.) € 10,-

66140 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1907 en 1908. 1908-1909
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 58 pag.; 98 pag.) Amsterdam. € 10,-

66141 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1909. 1910
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 152 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66142 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1910. 1911
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 182 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66143 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1911. 1912
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 186 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66144 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1912. 1913
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 152 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66145 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1913. 1914
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 215 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66146 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1914. 1916
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 235 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66147 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1915. 1916
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 245 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66148 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1916. 1917
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 225 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66149 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1917. 1919
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 172 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66150 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1918. 1920
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 262 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66151 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1919. 1921
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 192 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66152 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1920. 1922
NN (HB, lin. rug, arch., gemarmerde band, 210 pag.) 's-Gravenhage. € 10,-

66153 Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 t/m 1920. 1904-1922
NN (HB, lin. rug, arch., 15 gemarmerde banden) € 75,-

66157 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 1 Rechterlijke Organisatie. Tweede Gedeelte. Incl. Suppl. 1925
dr. L. van Praag  (HB, goudopdr., mooie band, 910 pag.; 259 pag. 3de druk) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

66159 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 1e Boek. Art. 1 - 554. 1933
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band,  906 pag.,  4de druk) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

66160 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. Aanvullingen. Register 1938
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band,  1020 pag.,  4de druk) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

66162 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Supplement. Register 1938
mr. dr. H.F.A. Völlmar (HB, goudopdr., mooie band,  422 pag.,  4de druk) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

66163 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Boek. Titel I-VB 1937
mr. dr. H.F.A. Völlmar (HB, goudopdr., mooie band,  494 pag.,  4de druk) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

66167 Onderzoekingen naar de Toestanden in de Nederland. Deel III Textielindustrie, Kleeding en Reiniging 1914
Directie van den Arbeid (HB, geb., 518 pag., lin. rug.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Geïllustreerd met foto's o.a. kantwerk. € 50,-

66168 Léon's Rechtspraak. Deel III, Afl. 4 Zegelwetgeving 1937
A.J van Soest en N. Koomans  (ZB, voorplat verdw., 348  pag.,  6de druk, geb.) € 10,-

66172 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Zevende & Achtste vervolg) 1871-1872
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., arch., 186 pag.; 188 pag. geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66173 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en twintigste vervolg & Zes en twintigste vervolg) 1889-1890
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., arch., 187 pag.; 250 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66175 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Een en veertigste  vervolg & Twee en veertigste vervolg) 1905-1906
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., arch., 302  pag.; 429 pag. geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66176 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Negen en dertigste  vervolg & veertigste vervolg) 1903-1904
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., arch., 280  pag.; 416 pag. geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66177 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en veertigste  vervolg & Vier en veertigste vervolg) 1907-1908
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., arch., 467 pag.; 272 pag. geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66178 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en Tachtigste Deel 1921
drs. H. Zillesen e.a. (HB, arch., 462 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66180 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Acht-en Zeventigste Deel 1917
mrs. L. de Hartog e.a. (HB, arch., 546 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66181 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Acht-en Zestigste Deel 1907
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 682 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66182 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Zeventigste Deel 1915
mrs. L. de Hartog e.a. (HB, arch., 646 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66183 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zeventigste Deel 1910
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 651 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66184 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeventigste Deel 1909
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 652 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66185 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en Zestigste Deel 1903
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 652 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66186 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en-Zeventigste Deel 1914
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 642 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66187 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en-Zeventigste Deel 1913
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 632 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66188 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en-Zeventigste Deel 1912
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 622 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66189 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en-Zeventigste Deel. Incl. alfabetisch Register deel LXIII-LXXII (1902-1911) 1911
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 630 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 15,-

66190 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en Zestigste Deel.  Incl. alfabetisch Register deel LVIII-LXII (1897-1901)1901
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 644 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66191 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en Zestigste Deel 1906
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 654 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66192 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en Zestigste Deel 1908
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 656 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66193 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zestigste Deel 1900
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 656 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66194 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Zestigste Deel 1905
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 636 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66196 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en Zestigste Deel 1902
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 649 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66205 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Veertigste vervolg) 1904
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  415 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66206 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Dertigste vervolg) 1899
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  175 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66207 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Een en Twintigste vervolg) 1885
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  403 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66208 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Negen en Dertigste vervolg) 1903
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  285 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66209 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en Dertigste vervolg) 1897
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  255 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66210 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Veertigste vervolg) 1909
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  377 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66211 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Veertigste vervolg) 1908
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  272 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66212 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Twee en Twintigste vervolg) 1886
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  324 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66213 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Twee en Dertigste vervolg) 1896
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  213 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66214 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Een en Dertigste vervolg) 1895
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  243 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66215 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Dertigste vervolg) 1898
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  304 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66216 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Twintigste vervolg) 1889
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  187 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66217 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Acht en Veertigste vervolg) 1912
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  328 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66218 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Twintigste vervolg) 1888
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  344 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66219 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en Twintigste vervolg) 1887
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  352 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66220 Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Zes en Twintigste vervolg) 1890
J.F. Boogaard (HB, led. rug., goudopdr., mooie gemarmerde band,  250 pag., geb.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 15,-

66223 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-veertigste Deel 1908 1909
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1170 pag., mooie gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index. € 25,-

66224 Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1889-1890 1890
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 482 pag., arch.) € 50,-

66225 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1867 1868
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66226 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1868 1869
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66227 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1869. 1870
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66228 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1870 1871
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66229 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1871 1872
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66230 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1872 1873
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66231 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1873 1874
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66232 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1874. 1875
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66233 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1875 1876
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66234 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1876. 1877
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66235 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1877 1878
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66236 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1878 1879
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 155 pag., arch.) € 25,-

66237 Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1880 1881
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66238 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1890 1891
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 145 pag., arch.) € 25,-

66239 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1892 1893
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 95 pag., arch.) € 25,-

66239 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1892 1893
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 95 pag., arch.) € 25,-

66240 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1893 1894
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 65 pag., arch.) € 25,-

66241 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1894 1895
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 65 pag., arch.) € 25,-

66242 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895 1896
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 55 pag., arch.) € 25,-

66243 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1896 1897
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 45 pag., arch.) € 25,-

66244 Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1899 1900
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 211 pag., arch.) € 25,-

66245 Verslagen over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1867 t/m 1910 1868 - 1911
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 44 banden, arch., goede set) € 250,-

66246 Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1878-1879 1880
NN (HB, lin. rug., gemarmerde band, groot form., 292 pag., arch.) € 50,-

66247 Verslagen  aan de Koninging, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, betrekkelijk den Dienst der Rijkspostspaarbank in Nederland 1893-1944 1894-1946
NN (HB (t/m'31), ZB (vanaf '32) geb., 27 banden) Zeer uigebreide informatie € 150,-

66248 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vier-en Veertigtse Deel 1883
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 606 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66249 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Elfde Deel [25ste deel] 1864
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 644 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66250 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vijfde Deel. Vijfjarig Register [ 19e deel] 1858
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 644 pag.; 43 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66251 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Twaalfde Deel [ 26ste deel] 1865
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 664 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66252 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Acht-en Veertigtse Deel 1887
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 629 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66253 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vijf-en-Veertigtse Deel 1884
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 632 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66255 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zes-en-Veertigste Deel 1885
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 590 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66256 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Dertiende Deel. Incl. Register 1859-1863 [27ste deel]. 1866
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 892 pag.; 40 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66257 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en-Vijftigste Deel 1894
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 678 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66259 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en-Vijftigste Deel 1891
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 636 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66260 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en-Vijftigste Deel 1898
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 642 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66262 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en-Vijftigste Deel 1895
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 669 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66263 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en-Negentigste Deel 1936
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch.,  374 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66264 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Acht-en-Dertigste Deel. Vijfjarig register 1874-1877 1877
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 528 pag.; 16 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66265 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zeven-en-Dertigste Deel 1876
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 700 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66266 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negen-en-Veertigste Deel 1888
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 625 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66267 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vierde Deel [18e deel] 1857
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 632 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66268 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Negende Deel [23ste deel] 1862
mr. Dav. Levyssohn Norman e.a. (HB, arch., 688 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 35,-

66269 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het jaar 1902. 1903
Div.  (HB, geb., 221 pag., in één band) 's-Gravenhage.  € 35,-

66270 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1884. 1885
Div. (HB, gerep. rug, geb., vl., 484 pag.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen.Met uitslaande gekleurde kaart van Amsterdam (gezondheidstoestand). Geïllustreerd. € 65,-

66272 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1886 1887
Div. (HB, gerep. rug, geb., vl., 475 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66273 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1887 1888
Div. (HB, geb., vl., 475 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66274 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1888 1889
Div. (HB, geb., vl., 435 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66276 Verslag van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1889 1891
Div. (HB, geb., vl., 435 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66278 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1891 1894
Div. (HB, geb., vl., 368 pag.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66279 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1892 1896
Div. (HB, geb., vl., 396 pag.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66280 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1893 1897
Div. (HB, geb., vl., 472 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66281 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1894 1898
Div. (HB, geb., vl., 526 pag.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Geïllustreerd. € 45,-

66282 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1895 1898
Div. (HB, geb., vl., 397 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Geïllustreerd. € 45,-

66283 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1896 1899
Div. (HB, geb., vl., 450 pag., rug gerep.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Geïllustreerd. € 45,-

66284 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1897 1899
Div. (HB, geb., vl., 475 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Geïllustreerd. € 45,-

66285 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1898 1900
Div. (HB, geb., vl., 545 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Geïllustreerd. € 45,-

66286 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1899 1901
Div. (HB, geb., vl., 456 pag.) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Geïllustreerd. € 45,-

66289 Uit de Geschriften van mr. H. Vos [1934]
NN (HB, mooie band, goudopdr., lin., 252 pag., frontispice) Alphen aan den Rijn. Samsom. Incl. bibliografie. € 7,50

66292 De Burgerlijke Stand naar volgorde van het Burgerlijk Wetboek 1889
H. Verwoert en mr. Nairac (HB, geb., 314 pag., band besch., geb.) Heusden. Veerman. € 7,50

66294 Vijf en Twintig Jaren gemeentelijke financieele Administratie en haar Contrôle 1914-1939 1939
,mr. F. Cerutti e.a. (HB, geb.,178 pa, lin., goudopdr., arch..) € 7,50

66297 De Franse Revolutie 1939
fr. Vict. Claassen (HB, lin., goudopdr., geb., 644 pag.) Tilburg. Geïllustreerd. € 12,50

66299 In de Strijd tegen de Werkloosheid. Rapport van het NVV inzake de uitvoering van Openbare- en Werkverschaffingswerken 1938
NN (ZB, 162 pag., geb.) € 7,50

66301 Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van Voorlichting te dienen omtrent de Electriciteitsvoorziening van het Land 1925
NN (HB, geb., 274 pag.) € 10,-

66302 Gedenkboek Nederlandsche Bond van Gemeente-ambtenaren 1893-1933 1933
Div. (HB, geb., 262 pag., goudopdr.) Alphen aan den Rijn. Samsom. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Nederlandsche Bond van Gemeente-ambtenaren. € 7,50

66312 Apologie ofte verantwoordinge van den Prince van Orangien. Uitgegeven door M.Mees- Verwey. Met een voorrede van Albert Verwey en Portret van den Prins naar de Gravure van Goltzius 1920
M. Mees - Verwey (HB,geb., lin., 136 pag.) Santpoort. C.A. Mees. € 7,50

66314 Het Stadsgewest. Een Studie over den Trek naar de Steden en zijn Gemeentelijk-Economische Gevolgen [1923]
dr. M.J. W. Roegholt (HB, geb., lin., arch., 425 pag.) Wassenaar. Met uitsl. plattegronden en gekleurde kaarten. € 10,-

66315 De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de Dagen der Oost-Indische Compagnie 1906
Carle Wessel Theodorus van Boetzelaer van Dubbeldam, geboren te De Bilt (ZB, geb., 358 pag., arch.) Utrecht. P. den Boer. Proefschrift. Incl. stellingen. € 25,-

66316 Adres van den Gemeenteraad van Amsterdam aan den Koning, tot Wijziging van eenige Artikelen der Gemeentewet 1854
NN (ZB, geb., 78 pag., arch.) € 15,-

66317 L'Internationalisme scientifique (Sciences pures et Lettres) 1911
P.H. Eijkman (ZB, arch., vl., 108 pag.; 336 pag., geb.)  La Haye. W.P. Van Stockum. Avec un Avant-Propos du Paul Samuel Reinsch. Éditeur: Fondation pour l'Internationalisme. € 75,-

66318 Leidraad voor Veiligheidsmaatregelen in het Bouwbedrijf 1931
NN (ZB, geb,.104 pag., arch.) Den Haag. Landdrukkerij. Geïllustreerd. € 10,-

66320 Hooger Landbouwonderwijs 1906
P. van Hoek (ZB, los, minder fraai, 102 pag.) 's-Gravenhage. Langenhuysen. € 7,50

66321 De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen 1905
NN (ZB, band minder fraai, compleet, , zonder achterplat. 128 pag.) Den Haag. Van Langenhuysen. Geïllustreerd. € 25,-

66323 De Minister van Arbeid en het Arnhemsche Verbod van Verkoop van Melk op Zondag 1924
prof. dr. E. C. van Leersum (ZB, gen., 7 pag.) Overdruk. € 7,50

66324 De Contrôle op den Gemeente-Ontvanger van Zaandam (een nieuw Systeem) 1904
NN (ZB, omslag besch., geb.,35 paf.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 7,50

66329 De Kortingwet 1905
mr. L.M. Rollin Couquerque
(HB, led. rug., mooie gemarmerde band, goudopdr., arch., geb., 112 pag.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff.  € 25,-

66333 De tegenwoordige Organisatie van den Nederlandschen Staat  1897
mr. W.M.H. Boers (HB, led. rug., mooie gemarmerde band, goudopdr., arch., geb., 222 pag.) Amsterdam. Scheltema & Holkema's. € 15,-

66344 Le Rôle du Conseil de la Société des Nations dans le Règlement pacifique des différends internationaux 1929
A.H. Phillipse (HB, lin, mooie band, goudopdr., arch., 282 pag.) La Haye. Martinus Nijhoff. € 10,-

65345 Wegenrecht in Nederland 1895
mr. C.J.H. Schepel (HB, led. rug., geb., 388 pag., vl.) Groningen. Wolters. € 20,-

65346 Het Vraagstuk der Havenschappen. Een Bestuursprobleem 1927
mr. dr.  H.J.D. van Lier (ZB, geb., 84 pag., vl., arch.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. € 7,50

66348 Beschouwingen naar aanleiding van het Wetsontwerp ter Uitvoering van art. 191 der Grondwet 1894
P. Th. A. Sprengers  (HB, lmooie band, goudopdr., 30 pag.) Groningen. Wolters.   € 20,-76

66349 Das Internationale Passproblem 1927
dr. Sigismund Gargas (ZB, vl., arch., 80 pag., geb.) Den Haag. Belinfante. € 10,-

66353 De Drankwet in Vragen en Antwoorden met Alphabetisch Register 1904
J. Lakeman (HB, led. rug, mooie gemarmerde band, goudopdr., arch., 131 pag.)   Heerenveen. A. Binnert Overdiep. € 25,-

66355 Theorie ten dienste van de Ambtenaren van den Burgerlijke Stand 1862
H.C. Wagenaar (HB, eenv. band, geb., 183 pag.) 's-Gravenhage. M.M. Couvée. € 20,-

66356 Gids bij de Uitvoering der Drankwet 1904, voorafgegaan door den Tekst van de Wet, ....  1904
Mr. L. Peerbolte (HB, led. rug, mooie gemarmerde band, goudopdr., arch., 98 pag.)  Alphen aan den Rijn. Samsom. € 25,-

66360 Overzicht van hetgeen op het Gebied van de Volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan [1939]
NN (HB, geb., 136 pag.) € 10,-

66363 Nota betreffende de Rechten en Plichten van plaatselijke Overheid en Bevolking in Geval van een vijandelijke Bezetting [1915]
NN (ZB, 25 pag., ged. los) € 10,-

66366 Verslagen betreffende de Werking en Toepassing van de Schepenwet en den Gang van den Dienst in de verschillende Districten der Scheepvaart-Inspectie over 1912 t/m 1938. 1913-1939
NN (ZB, verslag per jaar, jaren 1916, 1928, 1936 ontbreken) 's-Gravenhage. € 45,-

66367 Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben 1932
"Vierte, völlig neubearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. 12 Bände und Atlas (Herders Welt- und Wirtschaftsatlas mit 106 Hauptkarten, 65 Wirtschaftskarten, 1 Kartenweiser, viele Nebenkarten über Klima, Vegetation, Völker, Sprachen und Religionen. Mit vollständigem alphabetischen Ortsverzeichnis und der statistischen Beilage Die Welt in Maß und Zahl" € 25,-

66369 The Importance of Emigration for the Solution Problems of Western Europe 1951
dr. Hilde Wander (ZB, geb., 64 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel I.   Geïllustreerd. € 7,50

66370 Some Aspects of Migration in the Netherlands & Some quantitative Aspects of Future Population Development in the Netherlands 1952
G. Beijer, J.J. Oudegeest en T. van den Brink (ZB, geb., 64 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel III.  Geïllustreerd. € 7,50

66371 Over de physische Gasanalyse volgens de Warmtegeleidingsmethode 1947
Joannes Wilhelmus Aloysius OOsterbaan geboren te Amsterdam (ZB, vl.,  164 pag., geb.) Proefschrift. € 15,-

66372 Handelingen van het XXXIIe Nederlands Natuur- en Geneskundig Congres gehouden te Eindhoven op 27, 28 en 29 maart 1951. 1951
bestuur (ZB, geb., 141 pag.) Utrecht. Kemink. € 10,-

66373 European Emigration Overseas Past and Future 1951
H.A. Citroen (ZB, geb., 48 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel II.  Geïllustreerd. € 7,50

66374 The Refugees as a Burden a Stimulus and a Challenge to the West German Economy 1951
dr. Friedrich Edding (ZB, geb., 58 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel IV.   Geïllustreerd. € 7,50

66375 De Kieswet en haar Toepassing 1915
P. Sikkes (HB, geb., arch., 410 pag., lin.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 25,-

66376 De Kiesbevoegdheid en Kieswet 1894
mr. E.J.J.B. Cremers (HB, geb., arch., 70 pag., led. rug., goudopdr.) 's-Gravenhage. Smits.  € 25,-

66379 Pensioenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913 en Weduwenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913, met Overzicht, Aanteekeningen enz..... 1914
J.N. Elenbaas en D. Kooiman (HB, geb., lin., led. rug, geb., arch., 325 pag.) Sneek. J.F. van Druten. € 10,-

66383 Een Onderzoek naar de Veranderingen van de Grondwaterstand in de Duinen in de Gemeente Schoorl 1952
ir. J.H. Beltman e.a. (ZB, gen., 28 pag.) TNO. Geïllustreerd. € 12,50

66385 Some Remarks on selective Migration 1952
E.W. Hofstee (ZB, geb., 28 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel VII.   Geïllustreerd. € 7,50

66386 Some Factors influencing Postwar Emigration from the Netherlands 1952
William Petersen (ZB, geb., 80 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel VI.   Geïllustreerd. € 7,50

66387 Economic Impacts of Imigration. The Brazilian Immigration Problem 1952
Fernando Bastos de Avila S.J.  (ZB, geb., 102 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel IX.   Geïllustreerd. € 7,50

66388 Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... Deel I en II 1890-1902
H.J.G. Hartman en mr. E.L. van Emden (HB, 2 banden, geb., 528 pag., led. rug., goudopdr. ) Sneek. J.F. van Druten. Incl. Leerplichtwet. € 25,-

66390 De Bevolking van de zwaar door Oorlogsgeweld geschonden Provincie Zeeland vraag uw warme Belangstelling voor: haar Wenschen ten opzichte van een bevredigend materieel Herstel  1946
NN (ZB, gen., 24 pag.) € 10,-

66391 Over het waarnemen van Taalverschijnselen 1946
dr. L.C. Michels (ZB, gen., 15 pag.) Rede. € 7,50

66392 Reorganisatie van het Technisch Hoger Onderwijs 1947
NN (ZB, 211 pag., geb.) Delft. € 10,-

66393 Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende Lager Nijverheidsonderwijs voor Jongens 1949
mr. ir. M. Groote e.a. (ZB, geb.,80 pag.) Den Haag. Staatsdrukkerij. € 10,-

66394 Openbare Reiniging. Bestuurlijke en Financiële Aspecten van het Vraagstuk der Openbare Reinheid 1948
VNG (ZB, omslag minder fraai, 44 pag., geb.) € 7,50

66396 The Solution of the Karelian Refugee Problem in Finland 1952
Axel de Gadolin (ZB, geb., 47 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel V. Geïllustreerd. € 7,50

66397 Industrialization-Emigration. The Consequences of the Demographic Development in the Netherlands 1955
Willem Steigenga  (ZB, geb., 68 pag.) The Hague. Martinus Nijhoff. Serie: "Publications of the Research Group for European Migration Problems" Deel X. Geïllustreerd. € 7,50

66399 De Waterstaatswetgeving in Nederland bij den Aanvang der Twintigste Eeuw & suppl. 1902 - 1907
mr. E. Fokker (HB, goudopdr., geb., 234 pag.; 225 pag., suppl. band minder fraai) Haarlem. Tjeenk Willink. € 10,-

66400 De Betekenis van de Ontwikkelingspsychopathie 1951
NN (ZB, gen., 30 pag.) Utrecht. € 7,50

66401 Evenwicht tussen Stad en Platteland [1931]
prof. dr. P.J. Bouman (ZB, gen., 18 pag.) Actie rechtsgelijkheid stad en platteland. € 7,50

66405 Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 1950
NN (ZB, geb., 462 pag.) Staatsdrukkerij. € 7,50

66408 Wet op het Zegelregt door Aantekeningen uit.....  1843
Mr. M. v. G. (ZB, geb., 58 pag., vl., minder fraai)  's-Hertogenbosch. P.R.D. Muller. € 10,-

66410 Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Veluwe 1953
NN (ZB, geb., 90 pag.) Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk. € 10,-

66411 Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Groote Rivieren 1943
NN (ZB, geb., 105 pag.) Alphen aan den Rijn. Samsom. Geïllustreerd. € 10,-

66414 De Strijd om de Geslachtsnamen 1940
A. Vrieze (ZB, geb., 76 pag.) Alphen aan den Rijn. Samsom. € 7,50

66415 De Wet op het Lager Onderwijs en de daarbij behoorende Verordeningen 1888
mr. P.F. Hubrecht (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 660 pag.; XXXVIII pag.; 46 pag.) Haarlem. Den Haag. Bohn. Belinfante.  € 35,-

66416 Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... Eerste Vervolg 1909
H.J.G. Hartman (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 174 pag., 2de druk ) Sneek. J.F. van Druten.  € 10,-

66417 Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... 1909
H.J.G. Hartman (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 726 pag., 2de druk, rug besch. ) Sneek. J.F. van Druten.  € 25,-

66418 Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... Tweede Vervolg 1913
H.J.G. Hartman (ZB, vl., geb., 428 pag., 2de druk ) Sneek. J.F. van Druten.  € 10,-

66419 Het Hofplein-plan van Dr.Berlage. 1922
J.J.P. Oud (ZB, gen., groot form., 19 pag.) Haarlem. Tjeenk Willink. Mooi geïllustreerd. Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting - Serie voor stedebouw. deel I. Zeldzaam. € 35,-

66424 Das Recht der Staatsangehörigkeit in Deutschland und im Ausland seit 1914. 1925
dr. jur. Gustav Schwartz (ZB, geb., 298 pag.) Berlin. Julius Springer. Rechtsvergleichende Abhandlungen. € 35,-

66425 Is het ontwerp der Cultuurwet op wettige, billijke en gelijksoortige Grondslagen daargesteld? 1866
mr. W.F.G.L. Bon. d'Ablaing van Giessenburg (ZB, vl., 32  pag.) Utrecht. J. de Kruyff. Zeldzaam. € 35,-

66429 De Drankwet met de daarin door de Tweede Kamer aangebrachte Wijzingen met Aanteekeningen 1904
J.F. de Jager (ZB, omls. besch., 64 pag.) Groningen. Kamp. € 7,50

66432 Uitvoering van Artikel 50 der Wet op het Lager Onderwijs (1905). Inlichtingen voor Bijzondere R.K. Schoolbesturen 1905
A.F. Diepen (ZB, geb., 45 pag.) 's-Hertogenbosch. G. Mosmans en Zoon. € 10,-

66433 Gewijzigde Onderwijswet van 1905, (volledig). Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, van 17 aug. 1878, Staatsblad 127........ Tekstuitgave 1905
NN  (ZB, geb., 56 pag., arch. rug gerep.) Groningen. P. Noordhoff. € 10,-

66434 Salariswet 1907.... Voor den Practijk bewerkt.... 1908
Th. M. Ketelaar (ZB, ged. los, geb., 52 pag.) Zutphen. W.J. Thieme. € 12,50

66436 Mijnbouwpolitiek 1920
Frederik Hendrik Neiszen geboren te Dordrecht (ZB, arch., 194 pag., geb.) 's-Gravenhage.
Martinus Nijhoff. Proefschrift incl. stellingen. € 25,-

66442 De Waterschapslasten in de Provincie Overijsel 1938
Ir. D.R. Mansholt (ZB, geb., 145 pag., arch.) 's-Gravenhage. Met uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 10,-

66443 De Waterschapslasten in de Provincie Gelderland 1939
Ir. D.R. Mansholt (ZB, geb., 210 pag., arch.) 's-Gravenhage. Met uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 10,-

66446 Rapport in zake: Middelbaar Technisch Onderwijs 1901
F.W. Hudig e.a. (HB, mooie band, goudopdr., geb., 24 pag.) € 20,-

66449 De Vrouw in het Bedrijf 1951
prof. dr. W. Banning e.a. (ZB, geb., 119 pag.) Haarlem.Tjeenk Willink. € 7,50

66450 Verplichte Verzekering van Arbeiders 1894
Habbo Sibold Veldman geboren te Nieuwolda (ZB, rug gerep., geb., 244 pag., geb.) Groningen. J.B. Huber  Proefschrift incl. stellingen. € 35,-

66453 Redevoering over de Gepastheid en Noodzakelijkheid van een Patronaat over de Armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgevoerd 1842
W.H. Suringar (ZB, geb., 61 pag.) Leeuwarden. G.T.N. Suringar. Zeldzaam. € 35,-

66455 Werkverschaffing. Eene Voorlezing 1857
dr. E. van Voorthuysen (ZB, rug gerep., 64 pag., archterpl. ontbr.) Haarlem. A.C. Kruseman. Met uitsl. kaart van het gebied ten zuiden van Amsterdam. Zeldzaam. € 30,-

66457 Opgaven voor Acten van Boedelscheiding ten gebruike bij de Studie voor het Notarieel Examen 1893
A.J.L.E. Fock (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 76 pag. ) Haarlem. Erven F. Bohn.. € 15,-

66464 Handbook of the Netherlands an Overseas Territories 1931
NN (HB, geb., lin., 405 pag., goudopdr.) Published by the economic section of the Ministry of Foreign Affairs at The Hague. Met uitsl. kaart. € 10,-

66477 Het Algemeen Reglement voor de Waterschappen in de Provincie Utrecht 1917
mr. B.J.L. Baron de Geer van Jutphaas (HB, geb., arch., goudopdr., lin., 185 pag.) Utrecht. L.E. Bosch. € 25,-

66478 De Studie der Nederlandsche Streektalen 1943
Jac. van Ginneken (ZB, met besch. stofomsl., geb., 111 pag.) Amsterdam. Elsevier. Geïllustreerd. € 7,50

66481 De Kerk van Hulst 1930
C. Dekkers (ZB, geb., 22 pag., arch.) Geïlllustreerd. € 10,-

66483 Het tijdelijk Karakter der Unie van Utrecht 1887
J. Trosée (ZB, minder fraai, 8 pag.) Overdruk. € 7,50

66486 Moderne Wegverbetering in Friesland door Asfaltwegenbouw [1935]
Div. (ZB, arch.,. 50 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

66493 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1917. 1918
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 216 pag.;  pag., arch.) 's-Gravenhage. Langenhuyzen.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 45,-

66494 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1918. 1919
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 212 pag.;  pag., arch.) 's-Gravenhage. Langenhuyzen.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 45,-

66495 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1919. 1920
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 190 pag.;  pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 45,-

66496 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1932. 1933
NN (ZB, geb., arch., 213 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66497 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1933. 1934
NN (ZB, geb., arch., 212 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66498 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1934. 1935
NN (ZB, geb., arch., 200 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66499 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1935. 1936
NN (ZB, geb., arch., 208 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66500 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1936. 1937
NN (ZB, geb., arch., 219 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66501 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1937. 1938
NN (ZB, geb., arch., 219 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66502 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1938. 1939
NN (ZB, geb., 233 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66503 Verslag over de Openbare Werken in het Jaar 1939. 1941
NN (ZB, geb., 227 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66504 Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat  in het Jaar 1940. 1943
NN (ZB, geb., 127 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66505 Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat  in het Jaar 1941. 1944
NN (ZB, geb., 108 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66506 Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat  in het Jaar 1942. 1944
NN (ZB, geb., 94 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66507 Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat  in het Jaar 1943. 1946
NN (ZB, geb., 89 pag.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66508 Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in de Jaren 1944 en 1945. 1951
NN (ZB, geb., 160 pag., ged. los) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 25,-

66509 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1946. 1952
NN (ZB, geb., 116 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 15,-

66510 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1947. 1952
NN (ZB, geb., 120 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 15,-

66511 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1948. 1953
NN (ZB, geb., 120 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66512 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1949. 1953
NN (ZB, geb., 120 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66513 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1950. 1954
NN (ZB, geb., 128 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66514 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1951. 1956
NN (ZB, geb., 128 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66515 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1952. 1956
NN (ZB, geb., 142 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66516 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1953. 1956
NN (ZB, geb., 150 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66517 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1954. 1956
NN (ZB, geb., 155 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66518 Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat  in in het Jaar 1955. 1957
NN (ZB, geb., 163 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 10,-

66519 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1858 en 1859. 1859-1860
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 220 pag.;  192 pag., arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 75,-

66520 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1884 en 1885. 1885-1886
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 334 pag.;  244 pag., arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende uitsl. kaarten. € 65,-

66521 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1894 en 1895. 1895-1896
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 226 pag.;  296 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66522 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1900 en 1901. 1901-1902
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 254 pag.;  296 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66523 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1902 en 1903. 1903-1904
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 252 pag.;  246 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66524 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1904 en 1905. 1905-1906
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 260 pag.;  258 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66525 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1906 en 1907. 1907-1908
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 255 pag.;  258 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66526 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1912. 1913
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 225 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66527 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1928 en 1929. 1929-1930
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 194 pag.;  193 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66528 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1930 en 1931. 1931-1932
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 206 pag.;  193 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66529 Wet op het Regt van Zegel  1846
NN (HB, 173 pag., geb., gemarmerde band) 's-Gravenhage. Gebr. van Langenhuysen. € 20,-

66537 Verslag der Algemeene Vereenigde Commissie tot Leniging van Rampen door Watersnood over 1882-1883. 1883
H. van Eeghen  (ZB, geb., 14 pag.) Amsterdam. € 10,-

66542 Verslag betreffende den Toestand der Vereeniging "Centraalisraëlietisch Krankzinningengesticht in Nederland" over de Jaren 1933 en 1934. 1935
NN (ZB, geb., 211 pag.) Amsterdam. Geïllustreerd. € 25,-

66545 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1860, 1861 en 1862. 1861-1863
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 181 pag.;  263 pag., 158 pag., arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. € 65,-

66547 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1886 en 1887. 1887-1888
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 484 pag.;  268 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebrs. Van Cleef   Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66549 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1913. 1914
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 262 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66550 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1914. 1915
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 228 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66551 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1915. 1916
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 222 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66552 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1916. 1917
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 242 pag., arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij.  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66557 Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der Overzeesche Bezittingen 1870
mr. L.E. Lenting  (HB, led. rug, goudopdr., schaafsp., geb., arch., 386 pag.) Amsterdam. Funke. € 7,50

66558 Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en Daden naar Berichten en Afbeeldingen van Tijdgenooten; samengesteld in Opdracht van het Nationaal Comité voor de Herdenking van zijn 300-jarigen Geboortedag. 1907
D.F. Scheurleer (HB, gemarmerde band, geb., arch., 64 pag.) Den Haag. Martinus Nijhoff. Geïllustreerd. € 20,-

66567 De Leerplichtwet en de daarbij behoorende Verordeningen met Aantekeningen,.....  1901
mr. S.J. Blaupot ten Cate en P. Laban (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 211 pag., arch., 2de druk) Groningen. Wolters.   € 35,-

66568 De Leerplichtwet en de daarbij behoorende Verordeningen met Aantekeningen en.....  Tweede Vervolg 1903
mr. S.J. Blaupot ten Cate en P. Laban (ZB, arch., 210 pag., geb.) Groningen. Wolters.  € 15,-

66571 Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der Overzeesche Bezittingen 1904
mr. L.E. Lenting  en mr. H.J. Romeijn (HB, led. rug, goudopdr., geb., arch., 818 pag.. 6de dr.)'s-Gravenhage. Van Cleef.  € 7,50

66573 De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk, en Polderbesturen, met Aanteekeningen toegelicht 1879
mr. N.F. van Nooten
(HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 128 pag.; arch.) Schoonhoven. Nooten. Zeldzaam. € 35,-

66575 Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Zeten und Völker 1926 (Neudruck 1973)
Franz Helbing, Max Bauer (HB, geb., kunstled. band, 430 pag.) Aalen. Scienta. € 35,-

66576 De Hinderwet in Vragen en Antwoorden 1925
J.W.A.C. van Loenen (Zb, geb.,  114 pag.) Alphen. Samsom. € 15,-

66577 De Meester van den Scherpen Zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de Geschiedenis der Lijfstraffelijke Rechtspleging 1917
C.J. Gonnet (ZB, geb., 40 pag.) Haarlem. Gonnet. Geïllustreerd. Zeldzaam. € 35,-

66578 Heksenwaan en Heksenwaag in oude Prenten 1971
Johan Schouten (ZB, geb.,80 pag.) Alphen. € 7,50

66584 Meer dan een Hoenderik vol... Tielse Herinneringen [z.j.]
Henk Manders e.a. (HB, geb., 152 pag.) Zutphen. Terra. Geïllustreerd. € 7,50

66587 De Hechte band tusschen Vorstenhuis en Vaderland. Samengesteld ter Gelegenheid van den Vijfenvijtigsten Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria. 31 Augustus 1880 - 31 Agustus 1935 1935
M.J. Leendertse e.a. (HB, mooie druk, goudopdr., goed ex., 316 pag. goudopdr. ) Amsterdam. Scheltens & Giltay. Samengesteld ter gelegenheid van de 55e jaardag van Koningin Wilhelmina, 31 augustus 1880-31 augustus 1935. Bandtekening van Lion Cachet. € 7,50

66588 Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857. 1872
NN (ZB, folio, ged. los, 60 pag.) 's-Gravenhage. Zeldzaam. € 45,-

66591 De Oorkonden-Schat van den Heiligen Willibrord 1929
dr. N.B. Tenhaeff (ZB, omslag minder fraai, geb., 24 pag.) Groningen. Wolters. € 10,-

66594 Vijf-en- twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. 1909-1934. 1934
ir. H.J. Belinfante en mr. P. Post (HB, lin., geb., 258 pag., groot form., goed ex.) Amsterdam. Geïllustreerd. € 15,-

66595 1909-1936 Het Leven Van Onze Kroonprinses in Beeld 1936
(ZB, geb., groot form.) Premie uitgave van het Nieuwsblad van het Noorden. Allemaal foto's. € 10,-

66597 Het Koninklijk Besluit......betrekkelijk de Inkwartieringen en het Onderhoud van het Krijgsvolk......... 1892
NN (ZB, ged. los, vl., 52 pag.) Utrecht. Boekhoven, Overdruk. € 12,50

66599 Reglement op het Beheer der Rivierpolders in de Provincie Gelderland 1903
NN (ZB, omslag minder fraai, geb., 295 pag.) Goedgekeurd bij KB van 24 april 1893.... € 10,-

66600 Crematie en het Crematorium te Velsen. Voor en tegen 1940
dr. L.A. Rademaker (ZB, geb., vl., 96 pag.) Strengholt's. Geïllustreerd. € 7,50

66601 La Saison des Loups. Roman 1976
Bernard Clavel (ZB, geb., 347 pag.) Paris. Robert Laffont. € 7,50

66603 1914-1939. De Herdenkingsplechtigheid op Westerveld. Moderne Inzichten over Lijkverbranding 1940
dr. P.H. van Rooijen (ZB, 15 pag., gen.) Geïllustreerd. € 7,50

66604 De Wetgeving met betrekking tot Lijkverbranding in eenige Landen van Europa 1940
NN (ZB, gen, 55 pag.) € 7,50

66605 Herziening Rivierpolderreglement Gelderland. Rapport der Commissie 1927
Jhr. S. van Citters e.a. (ZB, arch., 350 pag.)  € 25,-

66606 De Chineesche Wolhandkrab in Nederland 1937
Lambert Floris Kamps geboren te Leermens (ZB, geb., 112 pag.) Leens. Ozinga. Met uitsl. kaartje. Proefschrift. € 10,-

66607 Inventaris van het Archief van het Kapittel ten Dom te Utrecht. Aanvullingen en Verbeteringen 1951
dr. K. Heeringa en Ph. J.G.G. van Hinsbergen (ZB, geb., 132 pag.) 's-Gravenhage. Index van persoons- en plaatsnamen. RA Utrecht. € 10,-

66609 Gronden der Nederlandsche Woordafleidkunde, voor zoo ver dezelfe eenigzins zeker is, of woordontleedkundge Beschouwing van de Wijze waarop in het Hollandsch de Woorden uit elkander voortspruiten, en met elkaâr vermaagschapt of verbonden zijn 1833
mr. B.H. Lulofs (HB, geb, omsl. minder fraai, compleet, geb., VIII pag.; 291 pag.) Groningen. Oomkes. € 25,-

66610 No. 88 Algemeen Register van Veren op de Rivieren, Kanalen en andere Wateren des Rijks 1918
NN (ZB, geb., 249 pag., potl.) Breda. KMA. € 35,-

66618 Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Wat wil zijn. Wat deed zij. Wat doet zij 1935
Hoofdbestuur (ZB, geb., oblong, 52 pag.) Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Geïllustreerd. € 7,50

66624 Afstandswijzer in Kilometers voor de Toepassing der Tarieven tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen 1901
NN (HB, geb., 895 pag., lin., ged. los, led. rug) Utrecht. Boekhoven Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en Nederlandsche Centraalspoorweg-Maatschappij. € 25,-

66625 Verzameling van Voorbeelden voor Akten van den Burgerlijken Stand [1838]
NN (ZB, los, oblong, 80 pag.) € 20,-

66627 Bouwkunst in de Stad en op het Land 1937
Herman van der Kloot Meijburg (HB, goudopdr., opn. geb., kunstled band, 190 pag., 2de dr.) Rotterdam. J. Brusse's. "Met 424 afbeeldingen) € 12,50

66632 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1871 en 1872. 1872-1873
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 309 pag., 220 pag., arch., vl.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen   Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning.  Geïllustreerd. € 65,-

66633 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1873 en 1874. 1874-1875
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 379 pag., 240 pag., arch., vl.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen   Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning.  Geïllustreerd. € 65,-

66634 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876. 1878
NN (ZB, geb., 612 pag., arch., vl.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen  Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning.  Geïllustreerd. € 45,-

66635 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1898 en 1899. 1899-1900
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 264 pag.;  262 pag., arch.) 's-Gravenhage. Gebrs. Van Cleef   Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Verschillende (uitsl.)  kaarten. € 65,-

66636 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1921 en 1922 1922-1923
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 192 pag., 164 pag.arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 65,-

66637 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1924 en 1925. 1925-1926
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 172 pag., 162 pag., arch.) 's-Gravenhage. landsdrukkerij. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 65,-

66638 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927. 1927-1928
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 185  pag., 187 pag., arch.) 's-Gravenhage. landsdrukkerij. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd mert o.a. (uitsl.) kaarten. € 65,-

66639 Histoire de la Révolution. Tome I & II. 1849
A. de Lamartine (HB, 339 pag., 365 pag., 2 delen in één band, geb., goudopdr., lin.) La Haye, Héritiers Doorman (I). Bruxelles, Cans et Cie. (II). € 25,-

66644 Boekkunst en Grafiek: Met bijdragen van mr. J.F. van Royen en prof. dr. Maurits Sabbe en een Voorwoord van Arthur van Schendel [1934]
Jan Poortenaar (HB, geb., lin., sierdruk in blauw, 203 pag., goed ex.) Antwerpen Sikkel. Geïllustreerd met vele voorbeelden van grafiek. € 7,50

66645 Nederlandsche Historiebladen. Driemaandelijks Tijdschrift voor de Geschiedenis en de Kunstgeschiedenis van de Nederlanden.  3e jaargang. 1940-1941
prof. der. Leo van der Essen e.a. (HB, geb. jaargang, lin., goudopdr., 359 pag, arch.) Utrecht. W. de Haan. Antwerpen. De Sikkel. Geïllustreerd. € 25,-

66654 Peculiari Navium Maritimarum Dominio 1837
Janus Gisbertus Thierry de Bye geboren te Amersfoort (ZB, voorpl. ontbr., 74 pag.) Rhenen. L.E. Bosch. Proefschrift. Incl. stellingen. Zeldzaam. € 35,-

66655 Openbare en niet openbare Wegen [1927]
J.H.G. van den Berg (HB, 230 pag., goudopdr., lin., arch.) € 20,-

66657 Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog 1891
R.C. Bakhuizen van den Brink (HB, arch., lin. rug., opn. geb., gemarmerde band, 248 pag.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. Incl. facsimile. € 10,-

66664 De Waterschapslasten in de Provincie Zeeland 1939
Ir. D.R. Mansholt (ZB, geb., 254 pag.) 's-Gravenhage. Met uitsl. kaarten. Geïllustreerd. € 10,-

66665 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1875. 1876
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 382  pag., arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 65,-

66666 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876. 1877
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 612  pag., arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 65,-

66667 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1877 en 1878. 1878-1879
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 265  pag., 222 pag. arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd. € 65,-

66668 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1880 en 1881. 1881-1882
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 373  pag., 522 pag. arch.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd o.a. met (uitsl) kaarten. € 65,-

66669 Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1882 en 1883. 1883-1884
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 262  pag., 198 pag. arch.) 's-Gravenhage. Gebr. Van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd o.a. met (uitsl) kaarten. € 65,-

66670 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1892 en 1893. 1893-1894
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 272  pag., 273 pag. arch.) 's-Gravenhage. Gebr. Van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd o.a. met (uitsl) kaarten. € 65,-

66671 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1896 en 1897. 1897-1898
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 279  pag., 378 pag. arch.) 's-Gravenhage. Gebr. Van Cleef. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd o.a. met (uitsl) kaarten. € 65,-

66672 Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1920. 1921
NN (HB, goudopdr.,  halfled., mooie gemarmerde band, geb., 221 pag. arch.) 's-Gravenhage. Landsdrukkerij. Informatie over werken m.b.t. Rivieren, kanalen, wegen, spoorwegen, uitwatering, havens, waterkeringen en landaanwinning. Geïllustreerd o.a. met (uitsl) kaarten. € 65,-

66673 Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. Deel 1 t/m 16 1912
Henri Zondervan (HB, led. rug., enk rug. besch., robuuste delen, 3e druk, goudopdr.) Amsterdam. Elsevier. Ruim geïllustreerd o.a. in kleur. € 65,-

66680 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Derde Deel 1856 [17e deel]. 1856
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 780 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66681 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Achtste Deel 1861 [22ste deel]. 1861
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 692 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66682 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vijftiende Deel 1868 [29ste deel]. 1868
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 720 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66683 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zestiende Deel 1869 [30ste deel]. 1869
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 540 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66684 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zestigste Deel 1899
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 768 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66685 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zes-en-Dertigste Deel 1875. 1875
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 520 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66686 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twee-en-Dertigste Deel 1871. 1871
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 668 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66687 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Elfde Deel 1850. 1850
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 674 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66688 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Tachtigste Deel 1919
Mrs. A.R. Arntzenius  e.a. (HB, arch., 544 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66690 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Drie-en-Dertigste Deel 1872. 1872
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 532 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66691 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Tiende Deel 1863 [24ste deel]. 1863
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 612 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66694 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zevende Deel 1860 [21ste deel]. 1860
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 726 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66695 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zesde Deel 1859 [20e deel]. 1859
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 704 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66696 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Achtste Deel 1847. 1847
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 644 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66697 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zevende Deel 1846. 1846
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 648 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66698 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Veertiende Deel 1853. 1853
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 610 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. Met het register van de vier laatste jaren. € 35,-

66699 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Dertiende Deel 1852. 1852
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 672 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. Met de inhouds-tafel over het jaar.  € 35,-

66700 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zevende Deel 1860  [21 ste jrg.] t/m Tweede Verzameling. Zestiende Deel 1869 [30 ste jrg.]. 1860-1869
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 10 banden, pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 150,-

66701 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Een-en-Dertigste Deel. Derde Verzameling 1ste Jaargang 1870 t/m Veertigtse Deel. Vierde Verzameling. 10de Jaargang 1870-1879
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 10 banden geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 150,-

66702 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zestigste Deel t/m Zeventigste Deel 1900-1909
Mr. A. Heemskerk  e.a. (HB, arch., 10 banden, geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 100,-

66703 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zeventigste Deel t/m Tachtigste Deel 1910-1919
mrs. M. de Pinto e.a. (HB, arch., 10 banden, geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. € 100,-

66704 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twaalfde Deel 1851. 1851
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 712 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante.  € 35,-

66705 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vijfde Deel 1844. 1844
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 490 pag.; 34 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. "Met register over de vijf deelen". € 35,-

66707 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven en Vijftigste Deel 1896
M. A. Heemskerk e.a. (HB, arch., 598 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66708 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zesde Deel 1845. 1845
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 664 pag.; geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66709 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Tweede Deel 1855 [16e deel]. 1855
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 708 pag.; geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66710 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Derde Deel 1841
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 400 pag.; geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66711 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en Negentigste Deel 1934
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 456 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66712 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negende Deel 1848. 1848
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 712 pag.; geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66713 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vierde Deel 1843
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 328 pag.; geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66714 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Eerste Deel 1854 [15e deel]. 1854
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 780 pag.; geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

66716 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en Tachtigste Deel 1923
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 484 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66718 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Negentigste Deel 1930
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 524 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66719 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en Tachtigste Deel 1928
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 498 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66720 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en Negentigste Deel 1933
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 508 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66721 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negentigste Deel 1929
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 514 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66723 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tiende Deel 1849. 1849
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 669 pag.; 46 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. "Met het register over de vijf deelen". € 35,-

66724 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Acht-en-Tachtigste Deel 1927
drs. S.J.M. van Geuns e.a. (HB, arch., 452 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 15,-

66725 Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en Veertigste Deel 1882. 1882
M. A. Heemskerk e.a. (HB, arch., 620 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante.  € 25,-

66734 Dr. J.P. Gribling. 1915 - 26 juni - 1975 Bibliografie 1976
A.M.G. Vorstenbosch-Gribling (ZB, oblong., 66 pag.) € 10,-

66738 Raj. Magistraal Epos over India 2000
Gita Mehta (ZB, geb., 544 pag.) Rainbow. € 7,50

66740 Ashdown Forest. An illustrated Guide 1995
Philip J. Glyn e.a. (ZB, gen., 37 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

66745 20 Jaar Schola Cantorum Achel 1969-1988 1988
Bartel Follon e.a. (ZB, geb., 56 pag.) Geïllusteerd. € 10,-

66746 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negende Deel 1869 & Tiende Deel 1870. 1870-1871
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 378 pag.; 388 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66747 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftiende Deel 1875. 1876
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 672 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66748 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negentiende Deel 1879. 1880
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 547 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66749 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twintigste Deel 1880. 1881
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 439 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66750 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Twintigste Deel 1881. 1882
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 595 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66751 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Twintigste Deel 1888. 1889
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 824 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66752 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Twintigste Deel 1889. 1890
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 722 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66753 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertigste Deel 1890. 1891
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 666 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66754 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Dertigste Deel 1893. 1894
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1056 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66755 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Dertigste Deel 1894. 1895
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1042 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66756 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Dertigste Deel 1898. 1899
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1128 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66757 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Dertigste Deel 1899. 1900
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1251 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66758 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Veertigste Deel 1907. 1908
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1448 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66759 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Vijftigste Deel 1912. 1913
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1403 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index.  € 25,-

66761 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Vijftigste Deel 1916. 1917
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1501 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index.  € 25,-

66762 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Vijftigste Deel 1917. 1918
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1339 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. index.  € 25,-

66811 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertiende Deel 1873 & Veertiende Deel 1874. 1874-1875
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 452 pag.; 482 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66812 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Achttiende Deel 1878. 1879
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 612 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66813 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Twintigste Deel 1883. 1884
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 489 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66814 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884. 1885
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 600 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66815 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885. 1886
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 707 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66816 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Dertigste Deel 1892. 1893
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 864 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66817 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Dertigste Deel 1895. 1896
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 718 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66819 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Veertigste Deel 1902. 1903
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1288 pag., mooie gemarmerde platten, arch., schaafsp.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66820 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Veertigste Deel 1903. 1904
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1103 pag., mooie gemarmerde platten, arch., schaafsp.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66821 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Veertigste Deel 1904. 1905
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 924 pag., mooie gemarmerde platten, arch., schaafsp.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66822 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Veertigste Deel 1905. 1906
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1010 pag., mooie gemarmerde platten, arch., schaafsp.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66823 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftigste Deel 1910. 1911
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1256 pag., mooie gemarmerde platten, arch., vl.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66824 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Vijftigste Deel 1911. 1912
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1512 pag., mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66825 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Vijftigste Deel 1918. 1919
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1137 pag., mooie gemarmerde platten, arch., rug verdw.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index.   € 25,-

66829 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1876-1878 1877-1879
NN (HB, geb., 63 pag; 71 pag.; 78 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66830 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1879-1881 1880-1882
NN (HB, geb., 83 pag; 104 pag.; 81 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66831 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1882-1884 1883-1885
NN (HB, geb., 84 pag; 104 pag.; 91 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66832 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1885-1887 1886-1888
NN (HB, geb.,103 pag; 99 pag.; 93 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66833 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1888-1890 1889-1891
NN (HB, geb., 92 pag; 94 pag.; 87 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66834 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1892-1894 1893-1895
NN (HB, geb., 68 pag; 65 pag.; 72 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66835 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897 1896-1898
NN (HB, geb., 78 pag; 55 pag.; 82 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66836 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900 1899-1901
NN (HB, geb., 58 pag; 59 pag.; 76 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66837 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1901-1903 1902-1904
NN (HB, geb., 59 pag; 66 pag.; 56 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66839 Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1907-1908 1908-1909
NN (HB, geb., 125 pag; 132 pag., gemarmerde platten, arch.) Utrecht. J. van Boekhoven. Met vele uitsl. tabellen & bijlagen. € 25,-

66951 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt in de Jaren 1878, 1879, 1880, 1881. 1879-1882
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 74 pag.; 64 pag.; 58 pag.; 73 pag. in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. € 65,-

66952 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1882, 1883, 1884, 1885. 1883-1886
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 52 pag.; 83 pag.; 73 pag.; 114 pag.in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. Met 3 prachtige gekleurde steendrukken. € 85,-

66953 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1886, 1887, 1888. 1887-1889
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 186 pag.; 116 pag.; 166 pag.in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen.  € 65,-

66954 Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1889, 1890. 1890-1891
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 156 pag.; 178 pag.in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen.  € 55,-

66955 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1891, 1892. 1892-1894
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 158 pag.; 184 pag.in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen.  € 55,-

66956 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1893, 1894. 1895-1896
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 174 pag.; 232 pag.in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen.  € 55,-

66957 Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1895, 1896. 1897-1898
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 168 pag.; 225 pag.in één band) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen.  € 55,-

66958 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1897, 1898. 1899-1900
Div.  (HB, gemarmerde band, geb., vl., 295 pag.; 186 pag.in één band, ged. los) 's-Gravenhage.  € 35,-

66959 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1899. 1900
Div.  (HB,  geb., vl., 225 pag.) 's-Gravenhage. € 25,-

66960 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1900. 1901
Div.  (HB,  geb., vl., 175 pag.) 's-Gravenhage. € 25,-

66961 Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1901. 1902
Div.  (HB,  geb., vl., 245 pag.) 's-Gravenhage. € 25,-

66962 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1907. 1908
Div.  (ZB, geb., vl., 214 pag., voorpl. los) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 20,-

66963 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1908. 1909
Div.  (ZB, geb., vl., 156 pag., voorpl. los) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 20,-

66964 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1909. 1910
Div.  (ZB, geb., 171 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 20,-

66965 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1910. 1911
Div.  (ZB, geb., 144 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66966 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1911. 1912
Div.  (ZB, geb., 164 pag., arch., voorpl. los) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66967 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1912. 1913
Div.  (ZB, geb., 143 pag., arch., voorpl. los) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66968 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1913. 1914
Div.  (ZB, geb., 164 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66969 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1914. 1916
Div.  (ZB, geb., 168 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66970 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1915. 1916
Div.  (ZB, geb., 178 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66971 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1916. 1918
Div.  (ZB, geb., 184 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66972 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1917. 1919
Div.  (ZB, geb., 195 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66973 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1918. 1920
Div.  (ZB, geb., 192 pag., arch., voorpl. los) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66974 Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1919. 1921
Div.  (ZB, geb., 218 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66975 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1920. 1922
Div.  (ZB, geb., 108 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66976 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1921 en 1922. 1923
Div.  (ZB, geb., 160 pag., arch.) 's-Gravenhage.  J. & H. van Langenhuysen.  € 15,-

66977 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1923. 1925
Div.  (ZB, geb., 76 pag., arch.) 's-Gravenhage.  Algemeene Landsdrukkerij.  € 15,-

66978 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1924. 1926
Div.  (ZB, geb., 92 pag., arch.) 's-Gravenhage.  Algemeene Landsdrukkerij.  € 15,-

66979 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1925. 1927
Div.  (ZB, geb., 108 pag., arch.) 's-Gravenhage.  Algemeene Landsdrukkerij.  € 15,-

66980 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1926. 1928
Div.  (ZB, geb., 114 pag., arch.) 's-Gravenhage.  Algemeene Landsdrukkerij.  € 15,-

66981 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1927 en 1928. 1929
Div.  (ZB, geb., 336 pag., arch.) 's-Gravenhage.  Algemeene Landsdrukkerij.  € 25,-

66982 Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1929. 1930
Div.  (ZB, geb., 208 pag., arch.) 's-Gravenhage.  Algemeene Landsdrukkerij. Geïllustreerd. € 15,-

66983 Verslagen aan den Koning / Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezigt  / Staatstoezicht in de Jaren. Verslagen aan den Minister van Economische Zaken omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel. 1871 t/m 1933. 1872-1934
Div.  (40 banden, geb.) 's-Gravenhage. € 350,-

67008 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Vierde en Vijfde stuk. artt. 1388-1492) 1935
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, pag.1495-2370,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67009 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Derde Stuk. Eerste Boek (Titel VI-X) 1938
mr. dr. H.F.A. Völlmar (HB, goudopdr., mooie band,  422 pag.,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67010 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Tweede en Derde stuk. artt. 1349-1387) 1934
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, pag. 779-1494,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67012 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 4e Gedeelte: Vierde Boek 1936
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, 894 pag.,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67013 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Achtste stuk. artt. 1654-1901) 1936
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, pag. 3805-4558,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67014 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zevende stuk. artt. 1637-1653) 1935
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, pag. 3143-3804,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67015 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Eerste stuk. artt. 1269-1348) 1934
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, 778 pag.,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67016 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zesde stuk. artt. 1493-1636) 1935
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, pag. 2371-3142,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67017 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 2e Gedeelte: Tweede Boek (Tweede stuk. artt. 877-1268) 1933
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., mooie band, pag. 665-1380,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67019 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Stuk. Eerste Boek (Titel IV-V) 1937
mr. dr. H.F.A. Völlmar (HB, goudopdr., mooie band,  889 pag.,  4de druk, arch.) Belinfante. Sijthoff. € 15,-

67025 Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 7 Strafrecht Art. 1-260-slot en alf. Registers 1930
mr. Dr. J. Wijnveldt (HB, goudopdr., 2 mooie banden, 1694 pag., 4de druk) Belinfante. Sijthoff. € 20,-

67058 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Derde en Vierde Deel 1863 en 1864 1864-1865
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 356 pag.; 429 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67059 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijfde en Zesde Deel 1865 en 1866 1866-1867
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 472 pag.; 487 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67060 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zevende en Achtste Deel 1867 en 1868. 1868-1869
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 381 pag.; 407 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67061 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Elfde en Twaalfde Deel 1871 en 1872. 1872-1873
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 424 pag.; 417 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67062 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeventiende Deel 1877. 1878
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 679 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67063 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Twintigste Deel 1882 1883
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 571 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67064 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Twintigste Deel 1887 1888
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 907 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67065 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Dertigste Deel 1891 1892
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1499 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67066 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Dertigste Deel 1896 1897
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 913 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67067 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Dertigste Deel 1897 1898
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1104 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67068 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Veertigste Deel 1906 1907
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1179 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67069 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Veertigste Deel 1909 1910
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1445 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67070 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914 1915
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., 1683 pag.,  mooie gemarmerde platten, arch.) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken.  Incl. index. € 25,-

67071 Themis, Regtskundig Tijdschrift. Eerste Deel 1839 1839
mr. Dav. Levysson Norman e.a. (HB, arch., 402 pag., geb., goudopdr., gemarmerde platten) 's-Gravenhage. J. Belinfante. € 35,-

67072 Bibliografie van in Nederland verschenen officiële en semi-officiële Uitgaven. Deel XXIV 1957 t/m Deel LIX 1987 1958-1988
Koninklijke Bibliotheek (ZB, arch., 31 banden) Koninklijke Bibliotheek. € 50,-

67078 De Troonopvolging [1850]
A.F. Sanders (HB, goudopdr., geb., pag. 251-386 ) Overdruk. € 35,-

67080 De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1921. 1923
NN (HB, goudopdr., gemarmerde platten, geb., 386 pag.) 's-Gravenhage. € 25,-

67081 De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1920. 1922
NN (HB, goudopdr., gemarmerde platten, geb., 603 pag.) 's-Gravenhage. € 25,-

67082 Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Deel 1 (1852) t/m Deel 61 (1921). 1863-1923
NN (HB, halfled. band, goudopdr., geb., mooie gemarmerde platten, arch., 54 banden, complete reeks) 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante. Diverse beroepszaken. Incl. indici. € 250,-

67084 De Bouwkunst van ons Land. Deel 1. De Steden 1938
J.J. Vriend (HB, goudopdr., lin, arch., 207 pag.)  Amsterdam. Scheltema & Holkema Met 260 afbeeldingen naar foto's en een aantal schetsteekeningen. € 10,-

67085 De Bouwkunst van ons Land. Deel 2.   Het Platteland 1942
J.J. Vriend (HB, goudopdr., lin, arch., 99 pag.)  Amsterdam. Scheltema & Holkema Met 143 afbeeldingen naar foto's en 30 schetsteekeningen. € 10,-

67099 Het Nederlands Verbintenissenrecht. De algemene Leer der Verbintenissen. Deel 1 en Deel 2 1936-1937
dr. L.C. Hoffmann (HB, 5de dr., geb., arch., goudopdr., 435 pag.; 502 pag., 2 banden) Groningen. Wolters. € 15,-

67102 De Boekrollen van de Dode Zee 1956
Edmund Wilson (HB, lin., geb., stofomsl., 146 pag., goed ex.) Amsterdam. Bezige Bij. Geïllustreerd. € 7,50

67103 De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete Vertaling en Interpretatie van 50 Sleutelteksten 1993
Robert Eisenman e.a. (ZB, geb., 280 pag.) De Haan. Geïllustreerd. € 10,-

67105 Elseviers Repertoria. Geschiedenis I  Oudheid-Middeleeuwen 1965
drs. P. Schraa (ZB, geb., 208 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67112 Freiherr Hieronymus C.F. von Münchhausen. Wer war Münchhausen wirklich? 1977
Alida Weiss (ZB, gen., 31 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67114 Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende Wereldverbeteraar 2003
Natasja van den Berg & Sophie Koers (ZB, geb., 223 pag.) Amsterdam. Podium. € 7,50

67115 Lord of the Rings Gollem. Hoe de Filmmagie tot stand kwam 2004
Andy Serkis (ZB, geb.,120 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

67118 De Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867. Derde Stuk 1875
(HB, rug geplastf., pag. 399-422 & pag. XXXIX-CCXXXVII, geb.) 's-Gravenhage. Van Weelden en Mingelen. € 15,-

67120 Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel I Noordoostelijk Nederland 1939
Rijkswaterstaat (HB, in foudraal, 3de druk) Gekleurde kaarten 1: 25.000. € 15,-

67126 Johannes Vermeer 1996
NN (HB, geb., stofomsl., geb., lin., 230 pag., groot form.) Mauritshuis. Ruim geïllustreerd. Ned. talig. € 15,-

67127 Fruit uit eigen Tuin [1970]
L.C. Oele e.a. (HB, geb., 123 pag.) Thieme. Geïllustreerd. € 10,-

67128 De G.R.-10. Voetpad in de Pyreneeën 1994
Ad van Hattem (ZB, geb., 175 pag.) Elmar wandelgidsen. Geïllustreerd. € 7,50

67139 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 46. 1992
Div. (HB, lin., goudopdr., 291 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67140 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 47. 1993
Div. (HB, lin., goudopdr., 283 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67141 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 48. 1994
Div. (HB, lin., goudopdr., 294 pag., geb., goe d ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67142 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 49. 1995
Div. (HB, lin., goudopdr., 288 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67143 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 50. 1996
Div. (HB, lin., goudopdr., 288 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67144 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 51. 1997
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 314 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67145 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 52. 1998
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 298 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67146 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 53. 1999
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 286 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67147 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 54. 2000
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 296 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67148 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 55. 2001
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 252 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67149 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 56. 2002
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 266 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67150 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 57. 2003
Div. (HB, lin., goudopdr., stofomsl., 308 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67151 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58. 2004
Div. (HB, 278 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67152 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 59. 2005
Div. (HB, 282 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67153 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 60. 2006
Div. (HB, 288 pag., geb., goed ex.) Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Geïllustreerd. Index. € 7,50

67154 Jamaica 1993
Marcel Bayer (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67155 Vietnam 1993
John Kleinen (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67156 Haïti. Dominicaanse Republiek 1992
Meindert Fennema (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67157 Irak 1993
Robert Soeterik (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67158 Zaïre 1991
Mark Fillet (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67159 Iran 1991
Leyla Hamidi (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67160 Namibië 1990
Marcel Bayer (ZB, geb., 70 pag.) Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. Doucumentatiemap landen. € 7,50

67161 Stille Zuidzee 1992
Ad Borsboom e.a. (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67162 Tanzania 1991
Nico Kussendrager (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67165 Colombia 1991
Thieu Vaessen (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67166 Suriname 1993
Wim Noordegraaf e.a. (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67167 Burkina Faso 1992
Wim Ettema e.a. (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67168 Zuid-Afrika 1992
Caroline van Dullemen (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67169 Bangladesh 1992
Jos van Beurden (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67170 Tunesië 1992
Arend Jan Termeulen  (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67172 Maleisië 1992
Marleen Nolten (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67173 India 1990
Dick Kooiman (ZB, geb., 70 pag.) Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. Doucumentatiemap landen. € 7,50

67176 Birma (Myanmar). Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1995
Wim Spit  (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67178 Caribische Eilanden. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1996
James Ferguson (ZB, geb., 90 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67179 Ecuador. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1995
Omer van Renterghem e.a. (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67181 Pakistan. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1996
Oskar Verkaaik (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67186 Brazilië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1997
Marcel Bayer (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67187 Libanon. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1996
Jan Keulen (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67188 Costa Rica. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1996
Tjabel Daling (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67189 Albanië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1996
Rudie Kagie (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67190 Chili. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1997
Nick Caistor (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67191 India. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1997
Henk Boon (ZB, geb., 90 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67192 China. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1995
Stefan Landsberger (ZB, geb., 85 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67193 Guatemala. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1994
Jan Keulen (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67194 Uganda. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1994
Marc Broere (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67195 Mozambique. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1995
Wim Bossema (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67197 Nigeria. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1994
Jos Moerkamp (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67198 Bolivia. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1994
Paul van Lindert e.a. (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67199 Venezuela. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur 1994
James Ferguson (ZB, geb., 75 pag.) Landenreeks Koninklijk Instituut voor de Tropen. Novib. NCOS. Geïllustreerd o.a. met kaartje. € 7,50

67201 Bossenatlas van Nederland. Tussen en onder de grote Rivieren 1985
Ton van Wijlen (HB, geb., stofomsl., goudopdr., 216 pag.) Baarn. Bigot & Van Rossum. Ruim geïllustreerd. € 7,50

67202 Bossenatlas van Nederland. Boven de grote Rivieren 1984
Ton van Wijlen (HB, geb., stofomsl., goudopdr., 216 pag.) Baarn. Bigot & Van Rossum. Ruim geïllustreerd. € 7,50

67204 Das Leben Europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften 1977
Heinz Brüll (HB, besch. stofomsl., geb., 3e dr., 315 pag.) Stuttgart. Gustav Fischer Verlag. "122 Abbildungen, 43 Tabellen und 6 Tafeln".  € 45,-

67205 Flight Identification of European Raptors 1974
R.F. Porter e.a. (HB, stofomsl., geb., 184 pag.; 80 foto's.) Berkhamsted. T. & A.D. Poyser. € 20,-

67208 In de Ban van Vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland 1995
K.H. Voous (HB, geb., stofomsl., 605 pag., lin., zilveropdr.) Scheffers. Geïllustreerd. € 17,50

67213 Hongarije. Een Reis door de Tijd 1994
Kinga Klaudy (ZB, gen., 38 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67214 Allmende und Allemendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts 2003
Hartmut Zückert (HB, geb., 462 pag.) Stuttgart. Lucius & Lucius. € 85,-

67215 Waardering van Natuur, Water en Bodem in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses. Aanvulling op de Leidraad Oei December 2004. 2005
Elisabeth Ruijgrok e.a. (ZB, geb., 86 pag.) Boxtel. Aeneas. Geïllustreerd. € 10,-

67216 Naar een effectief en breed geaccepteerd Vossenbeheer. Verslag van het Vossensymposium op 12 mei 2004 te Utrecht 2004
J. L. Mulder e.a. (HB, geb., 96 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

67220 Middeleeuwse Watermolens in Hollands Polderland 1407/'08 - rondom 1500. 1990
A. Bicker Caarten (HB, stofomsl., goed ex., lin., goudopdr., 256 pag.) Wormerveer. Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Registers. Fraai boek over middeleeuwse watermolens in de hoogheemraadschappen Amstelland, Rijnland, Delfland, Schieland, IJsselmonde, Krimpenerwaard, Alblasserwaard en de Vijfherenlanden, de Hoekse Waard enz. € 12,50

67223 Reconciling scientific Approaches for organic Farming Research. Part I: Reflection on Research Methods in organic Grassland and animal Production at the Louis Bolk Institure, The Netherlands. Part II. Effects of Manure Types and White Clover (Trifolium repens) Cultivars on the Productivity of Grass-Clover Mixtures grown on a humid sandy Soil 2002
Ton Baars (ZB, geb., 346 pag.) Louis Bolk Instituut. Geïllustreerd. € 20,-

67226 La Beauce. Pays de Beauce, Pays Dunois. Mémoire et Panorama d'une Région 2005
Gérald Massé (HB, stofomsl., geb., 238 pag., lin.) Édition Cristel. Ruim geïllustreerd. € 20,-

67230 Eskimo's en Indianen. De eerste Amerikanen 1981
Bernard Henry (ZB, geb., 184 pag.) Sint-Niklaas. Danthe. Geïllustreerd. € 15,-

67231 Indianen van Noord-Amerika. Een antropologisch-historische Inleiding 1977
Pieter Hovens (ZB, geb., 125 pag.) Assen. Van Gorcum. Serie: Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie. Geïllustreerd. € 20,-

67232 De naakte Aap. Een zoölogische Studie van het menselijke Dier 1975
Desmond Morris (ZB, 9de druk, geb., 252 pag.) Utrecht. Bruna. € 7,50

67233 De naakte Mens 1978
Desmond Morris (HB, goudopdr., rug boven besch.geb., 320 pag, lin.) Amsterdam. Elsevier. Geïllustreerd. € 7,50

67235 Alexiana jrg. 5.. nr. 1. volgnr. XIII 1985
Div. (ZB, geb., 95 pag.) Periodiek Tijdschrift van de Congregatie Broeders Alexianen. Geïllustreerd. Met weergave van de div. stichtingen. € 7,50

67236 Heiligdommen en Bedevaarten Nederland 1994
NN (ZB, 23 pag.) Uit Pius-Jaarboek. € 7,50

67237 500 Jaar Schutterij St. Catharina Stramproy in Woord en Beeld. 1499-1999. 1999
Th. Rietjes e.a. (HB, groot form., 250 pag.) Ruim opgezet werk. Geïllustreerd. € 35,-

67238 Eros in Griekenland 1975
John Boardman e.a. (HB, geb., lin., goudopdr., 168 pag.) Amsterdam Boek. Geïllustreerd. Foto's Antonia Mulas. Over Liefde in de Griekse kunst en beschaving en de erotische kunst in Griekenland. € 15,-

67239 Ornements des Manuscrits Coptes du Monastere Blanc 1973
N.S.H. Jansma (HB, 250 pag., geb., linnen met stofomslag.) Groningen. Wolters-Noordhoff. Geïllustreerd.  Deel 5 in de serie Scripta Archaeologica Groningana. € 10,-

67240 Museumboek voor Zeeland 1980
Wim Hofman. (ZB, geb., 80 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67241 De moderne Wereld. Schilderkunst, Plastiek, Vormgeving en Architectuur der 19e en 20e Eeuw 1984
Norbert Lynton (ZB, geb., 174 pag.) Amerongen. Gaade. "200 illustraties, 112 in kleur". € 10,-

67242 Museumgids Rijksmuseum Kröller-Müller 1985
Marianne Brouwer (ZB, groot form., geb., 32 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67243 Wereldtaal der Vormen. Beknopte Inleiding tot de Kunstgeschiedenis 1958
prof. dr. E.F. van der Grinten (ZB, geb., 168 pag.) Bussum. Ruim geïllustreerd. € 7,50

67244 De duurzame Stad 1998
Joost Brouwers, Jan Juffermans e.a. (ZB, geb., 131 pag.) Boxtel. Aeneas. Geïllustreerd. € 10,-

67246 Verleden Land. Archeologische Opgravingen in Nederland 1981
J.H.F. Bloemers e.a. (HB, geb., 192 pag., stofomsl., goudopdr., stofomsl.) Amsterdam. Meulenhoff. Uitgebreid geïllustreerd. € 15,-

67247 Geschiedenis van de Bouwkunst. Deel I en II 1923
J. Godefroy (HB., goudopdr., 1510 pag. geb., lin., goede set) Amsterdam.  Kosmos. 'De ontwikkeling van de bouwstijlen vanaf den oorsprong tot het hedendaagsche tijdperk.' Deel 1 555 blz. oudheid en Middeleeuwen met 1375 figuren. Deel 2 955 blz. van de Renaissance tot heden met ruim 600 figuren. € 7,50

67248 Étude des Ornements 1894
Jules Passepont (HB, lin., goudopdr., groot form., 237 pag., goed ex.) Paris, Librairie J. Rouam & cie. Serie: Bibliothèque des arts décoratifs."illustré d' un nombre incalculable gravures in-texte". € 25,-

67249 Kunst der Gegenwart 1988
Klaus Honnef (ZB, groot form., geb., 280 pag.) Taschen. Reihe Kunstgeschichte. Ruim geïllustreerd. € 12,50

67250 De Etrusken  1975
Dora jane Hamblin (HB, bibl., geb., 160 pag.) Time-Life. Geïllustrerd. € 7,50

67251 A Survey of the Collection 1989
Din Pieters (ZB, geb., 236 pag.) Stedelijk Museum Amsterdam. Geïllustreerd. € 15,-

67252 A Selection of important Sculpture 1988
Marlborough Fine Art (ZB, geb., 68 pag.) London. Ruim geïllustreerd. € 12,50

67253 Oscar Jespers 1887-1970. Theresia van der Pant / Piet Killaars / Hanneke Mols-van Gool. Beeldhouwers 1989
José Boyens e.a. (HB, geb., 84 pag.) Hapert. Kempen Pers. Geïllustreerd. € 15,-

67255 Katholiek Woordenboek 1996
drs. W.H.Th. Knippenbergh (ZB, 2de druk, 192 pag.) Thomas Rap. € 10,-

67257 De Biologische Boerenmarkt. Ontwikkelingen in Vraag en Aanbod van biologische Produkten op de Markt 2001
F.W. Stammeshaus e.a. (ZB, geb., 128 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

67259 Handboek voor Kunstgeschiedenis, Stijl- en Ornamentleer. DeeI Voorhistorische tot en met Romeinsche Kunst 1922
J. Godefroy (HB. geb. 191 pag., 4e druk ) Amsterdam. Ahrend. "met 440 illustraties en 4 kaarten". € 15,-

67262 De verborgen Taal van het Symbool. Magie, Beeld en Betekenis 1996
David Fontana (HB, geb., stofomsl., lin., 192 pag.) Fibula. Illustraies door Hannah Firmin. € 15,-

67263 The Slashers. A new short History of the Gloucestershire Regiment 1694-1965. 1965
NN (ZB, gen., 60 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

67264 In de Ban van de Ring. De Reisgenoten. De twee Torens. De Terugkeer van de Koning. Aanghangsels 1997
J.R.R. Tolkien (HB, geb., 1401 pag.) Spectrum. € 15,-

67265 Mystiek in onze Tijd. Wat Westerse Mystici van vroegre en nu ons te zeggen hebben 1993
prof. dr. G. Quispel e.a. (ZB, geb.,110 pag.) Vrij Geestesleven. € 10,-

67266 Kaplan 1994
Leon de Winter (ZB, geb., 464 pag.) Amsterdam. Bezige Bij. Roman. € 7,50

67268 Het Geheim van de Leidse Hortus 1992
Peter van Zonneveld (ZB, geb., 50 pag., 2de dr.) Conserve. Indische Novelle. € 7,50

67269 Macht zonder Grenzen. Rome en zijn Imperium 2007
Erik Meijer (ZB, 5de druk., 400 pag., geb.) Amsterdam. Athenaeum. Polak & Van Gennep. Geïllustreerd. € 10,-

67271 Mijn Avonturen door V. Swchwrm 1998
Toon Tellegen (ZB, geb., 96 pag.) € 5,-

67272 Laat die Mannen toch met Rust 1994
Cheryl Benard e.a. (ZB, geb., 282 pag.) Rainbow. € 7,50

67273 Turkse Troel 2000
Nilgün Yerli (ZB, geb., 264 pag.) Singel Pocket. € 5,-

67276 Een Indiase Relatie 1987
Sarah Lloyd ( ZB, geb., 316 pag.) BZZTôH. Geïllustreerd. Vertaald uit het Engels door Francine van den Bergh. Sarah Lloyd, een jonge intellectuele vrouw leefde twee jaar lang in India in nauwe verbondenheid met een Sikh, een analfabeet. Ze woonde in een hut in een afgelegen dorp, grenzend aan een religieuze gemeenschap, waar haar metgezel in dienst was van een Sikh heilige. Door de relatie met deze Indiase jongen kan ze op een veel indringender manier dan toeristen doordringen in de gecompliceerde Indiase samenleving. Haar verslag krijgt nog een bijzondere dimensie omdat Sarah Lloyd als Engelse in de belangrijkste voormalige kolonie verbleef. In 'Een Indiase relatie' beschrijft ze de imposante landschappen, het gedrag van de bevolking, de tradities en hiërarchieën van een vaak voor ons onbegrijpelijke cultuur en, opvallend openhartig, haar relatie met de jonge Sikh. Door de intensiteit en opmerkingsgave van Sarah Lloyd is 'Een Indiase relatie' een boeiend logboek geworden van een tweejarig verblijf in een onmetelijk land. Twee jaren waarin Sarah Lloyd niet als hippie, onderzoekster, of weldoenster, maar wel als een intelligente, vrije en onafhankelijke vrouw de Indiase samenleving heeft kunnen observeren met dit sprankelende boek als resultaat. € 10,-

67277 In de Ban van Betekenis. Proeven van symbolische Antropologie 1994
Henk Driessen e.a. (ZB, geb., 304 pag.) SUN. Geïllustreerd. € 10,-

67278 Taal zonder mij 1998
Kristien Hemmerechts (HB, stofomsl., geb., lin., goudopdr., 150 pag.) Amsterdam. Atlas. € 10,-

67282 De mislukte Man. Vrouwenhaat in het Christendom 1996
Jacob Slavenburg (ZB, geb.,156 pag., 1e dr.) Alpha. € 10,-

67283 Moderne Nederlandse Schilderkunst. Realistische Tendensen. Het expressionistische in de Nederlandse Schilderkunst. Abstractie sinds Mondriaan. Modern Dutch Painting 1984
Dimitris Papastamos e.a. (ZB, geb., 156 pag.) Stedelijk Museum Amsterdam. Geïllustreerd. € 20,-

67284 Obsessie een Romance 1990
A.S Byatt (ZB, geb., 579 pag.) Rainbow. € 7,50

67286 Hans Baldung Grien 1923
Hans Curjel (HB, geb., goudopdr., lin. rug., groot form., 169 pag., 94 platen) München. Recht. Verlag. "Mit drei farbigen lichtdrucken und hundertsechsundsiebzig Abbildungen im Text auf Tafeln". € 20,-

67287 Paula 1994
Isabel Allende (ZB, geb., 452 pag., 15de dr.) Amsterdam. Wereldbiblotheek. € 5,-

67288 De Maggi is op en andere Verhalen 1982
Hylkje Goïnga (ZB, geb. 168 pag.) Leeuwarden. Friese Pers. € 5,-

67289 De Vrouw in het Riet 1993
X.L. Zhang (ZB, geb., 332 pag.) Geuzenpocket. € 5,-

67290 Pas op voor zachte Dingen 1978
Raphaële Billetdoux (HB, bibl., geb., 176 pag.) Amsterdam. Arbeiderspers. € 5,-

67292 Volgens Maria Magdalena 1999
Marianne Fredriksson (HB, geb., stofomsl., lin., 320 pag.) De Geus. € 7,50

67295 De Bruidskogel 1999
Els de Groen (ZB, geb., 238 pag.) De Geus. € 7,50

67296 'Omdat ik het zeg'. Een Pleidooi om Begrip te kweken voor elkaar 1998
Deborah Tannen (ZB, geb., 300 pag.) Amsterdam. Prometheus. € 7,50

67297 Engelen. Stralende Beschermers, Gevleugelde Boodschappers 1989
Paola Giovetti (ZB, geb., 296 pag.) Rainbow. Geïllustreerd. € 7,50

67299 Het Leven is een Karavanserai heeft twee Deuren door de ene kwam ik erin, door de andere ging ik eruit 1995
Emine Sevgi Özdamar (ZB, geb., 412 pag.) Geuzenpocket. € 7,50

67303 Dikker dan Water 1988
Lisa Alther Kinflicks (ZB, geb., 480 pag.) Amsterdam. Bert Bakker. € 7,50

67304 Er oder Ich. Roman 1999
Sten Nadolny  (ZB, 265 pag., geb.) Piper. € 7,50

67305 Selim oder Die Gabe der Rede. Roman 1994
Sten Nadolny  (ZB, 501 pag., geb.) DTV. € 7,50

67306 Netzkarte. Roman 1994
Sten Nadolny  (ZB, 164 pag., geb.) Piper. € 7,50

67307 Ein Gott der Frechheit. Roman 1994
Sten Nadolny  (HB, 286 pag., geb., stofomsl., lin.) Piper. € 7,50

67308 Blind Paradijs 1997
Duong Thu Huong (ZB, geb., 279 pag.) Singel. € 7,50

67309 Zware Vleugels 1990
Zhang Jie (ZB, geb., 436 pag.) Rainbow. € 7,50

67310 De Kleur Paars 1983
Alice Walker (ZB, geb., 255 pag.) rainbow. € 7,50

67311 Polish Cooking. Tradition & Present Day 2004
Roma Górnicka (ZB, geb.,70 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67312 De Bronnen van het Geloof. Wat je inspireert op Reis door Bijbelse Landen 1994
Sipke van der Land (ZB, geb., 142 pag.) Kampen. € 10,-

67326 De Man die Bomen plantte 2000
Jean Giono (HB, geb., 44 pag.) Jan van Arkel. Houtsneden Michael Macurdy. € 7,50

67327 Ilias & Odyssea 1959
Homeros (HB, stofomsl., geb., 748 pag.) Retie. Kempische Boekhandel. € 12,50

67329 Album Olandese 2003
Adolfo Natalini (ZB, groot form., 110 pag., gesign.) Aión Edizioni. Ruim geïllustreerd. € 25,-

67330 Wilde Ganzen in Nederland 1980
T. Lebret e.a. (HB, stofomsl., geb., 183 pag., lin.) Zutphen. Thieme. Geïllustreerd. € 10,-

67334 De meest voorkomende Vragen aan de Milieutelefoon 1988
Sylvia Borg e.a. (ZB, geb., 142 pag.) Milieudefensie. € 7,50

67335 Harmonie tussen Mens en Natuur 1994
Claus Peter Lieckfeld (HB, geb., 239 pag., stofomsl., groot form., goudopdr) Wereldnatuurfonds. Ruim geïllustreerd. € 10,-

67336 Het oudste Register van wettelijke Passeringen van Eksaarde (1349-1360) 1964
M. Gysseling en C. Wyffels (ZB, geb., 147 pag.) Leuven. Brussel. Onomastica Neerlandica. Instituut voor Naamkunde. Serie: Anthroponymica, deel XIV. € 17,50

67338 Der grosse Strassburger hinkende Bote 1879 1879
NN (HB, opn. geb., 72 pag., mooie gemarmerde band, lin. rug., pag 1-3 rechtsonder besch.) Vele mooie (o.a. uitslaande) gravures. € 55,-

67340 Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants. 1778-1779  [1890]
Jos. Habets (HB, geb., mooie gemarmerde band, lin. rug., 38 pag.) Ruremonde. J.J. Romen. € 25,-

67342 Leven en Bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813 - 1963. 1963
J.W.G Cornet en dr. D. Langedijk (HB, geb., 630 pag., lin.) "Historisch genealogisch beschreven." Geïllustreerd. € 20,-

67347 Affiches Allemandes en Belgiqie leur Valeur d'avue nouveaux Textes et Documents [1919]
Henri Davignon (ZB, gen., ged. los, compleet, 97 pag., vl.) Paris. Geïllustreerd. € 12,50

67348 Der Trierer Dom 1980
Frans J. Ronig (HB, geb., stofomsl., lin., stofomsl., 610 pag., mooie uitgave)

67349 Rheinische Höhenburgen 1961-1963
Werner Bornheim gen. Schilling (HB, stofomsl., 3 banden, geb., lin., zilveropdr., 393 pag.; 698 pag., goede set) Neuss. Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftschutz. Ruim geïllustreerd (654 afb.). € 30,-

67351 150 Jaar sociale Zorg in Vlaardingen 1795-1945. 1962
A. Soeteman (HB, lin. rug., geb., 275 pag.) Voorburg. Die Haghe. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Geïllustreerd. Serie: "Zuid-Hollandse Studiën" Deel X. € 10,-

67352 Zuid-Hollandse Studiën Deel IV. 1954
Div.  (HB, lin. rug., geb., 275 pag.) Voorburg. Die Haghe. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Geïllustreerd. Serie: "Zuid-Hollandse Studiën" Deel IV. € 17,50

67353 Zuid-Hollandse Studiën Deel II. 1952
Div.  (HB, lin. rug., geb., 196 pag.) Voorburg. Die Haghe. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Geïllustreerd. Serie: "Zuid-Hollandse Studiën" Deel II. € 15,-

67354 Keukenhof 1975
A.M. Hulkenberg  (HB, lin, geb., zilveropdr., 233 pag.) Dordecht. Historische Vereniging Holland. Geïllustreerd. Serie: "Hollandse Studiën" Deel 7. Geschiedenis van het huis (later kasteel) Keukenhof bij Lisse. € 10,-

67355 Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningense Rechtsvoorschriften in de Periode 1594-1795 1983
dr. J. de Bruijn (HB, geb., goed ex., 394 pag., lin.) Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. Serie: Historia Agriculturae, deel XIV. € 15,-

67357 Zuid-Hollandse Studiën Deel IX. 1961
Div.  (HB, lin. rug., geb., 171 pag.) Voorburg. Die Haghe. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Geïllustreerd. Serie: "Zuid-Hollandse Studiën" Deel IX. € 15,-

67358 Zuid-Hollandse Studiën Deel VIII. 1959
Div.  (HB, lin. rug., geb., 173 pag.) Voorburg. Die Haghe. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Geïllustreerd. Serie: "Zuid-Hollandse Studiën" Deel VIII. € 15,-

67359 Zuid-Hollandse Studiën Deel XI. 1965
Div.  (HB, lin. rug., geb., 339 pag.) Voorburg. Die Haghe. Historische Vereniging voor Zuid-Holland. Geïllustreerd. Serie: "Zuid-Hollandse Studiën" Deel XI.[ o.a.: R. Reinsma: Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse Scholen in Noord- en Zuid-Holland. / J.J. Beyerman: Een vonnis van de 'Bloedraad' over twee Mennonieten in 1572. ] € 12,50

67360 Haastrecht 1975
dr. A.J. Kölke  (HB, lin, geb., zilveropdr., 244 pag.) Dordecht. Historische Vereniging Holland. Geïllustreerd. Serie: "Hollandse Studiën" Deel 6. € 10,-

67362 Hollandse Studiën 8. 1975
mr. J. Belonje e.a.  (HB, lin, geb., zilveropdr., 348 pag.) Dordecht. Historische Vereniging Holland. Geïllustreerd. Serie: "Hollandse Studiën" Deel 8. € 10,-

67363 De Maasgouw. Weekblad voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. 2e Jaargang. 1880
mr. G.D. Franquinet e.a. (HB, geb., band besch., vochtvl., inhoud compleet, pag. 205-416. index 8 pag., uiterlijk minder fraai, lin. rug) Maastricht. Leiter-Nypels. Zeldzaam. € 25,-

67366 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1808-1958. 1958
P.W. KLein e.a. (HB, geb.,  lin., goudopdr., 292 pag.; 29 pag.) Verslag van de plechtige viering van het 150-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten. Geïllustreerd. € 12,50

67367 Der Domshof. Geschichte eines Bremischen Platzes 1979
Wilhelm Lührs (HB, oblong, lin., 263 pag., geb.) Bremen, 1979. 205 illustraties. € 15,-

67369 Observations relatives a quelquels Points de l'Histoire de Maestricht du 4me au 8me Siècle 1866
W. (M. Willemsen) (HB, geb., mooie gemarmerde band, 11 pag.) Maestricht. Hollman. Overdruk. € 12,50

67374 Kleinenbroich. Ein Heimatbuch 1974
Hubert Köhnen (HB, arch., 220 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

67375 Matrikelkarten von Vorpommern 1692-1698 nach der Schwedischen Landesaufnahme 1960
Div. (HB, geb., 24 pag., vl.) Met losse kaarten. € 7,50

67376 Grevenbroich. Heimatchronik des Kreises 1971
Hans Georg Kirchhoff (HB, mooie band, geb., 404 pag., goudopdr.) Geïllustreerd. € 7,50

67377 La Trappe Schets van Ontstaan en Ontwikkeling (1664-1898) 1965
,Seraphinus Lenssen (ZB, geb., 170 pag.) Beschrijving van kloosterhervorming van 'La Trappe' (Cisterciënzers). € 12,50

67379 Naamkunde. Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam. Jaargang 1 t/m Jaargang 12. 1969-1980
P.J. Meertens e.a. (HB, geb., kunstled. rug. & hoeken, mooie gemarmerde banden, 12 banden, complete reeks) Amsterdam.  € 50,-

67386 Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België. Handelingen van het Colloquium te Brussel 15-18.IV.1975 1977
Hugo de Schepper (ZB, geb., 663 pag., vl.) Brussel. Algemeen Rijksarchief. € 15,-

67387 Rheinische Städtesiegel 1984
Toni Diederich (HB, stofomsl., geb., lin., geb., 392 pag.) Neuss. Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Jahrbuch 1984/85. Ruim geïllustreerd. € 10,-

67388 Erhalten und gestalten. 75 Jahre Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 1981
Josef Ruland e.a. (HB, stofomsl., geb., lin., geb., 432 pag.) Neuss. Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Jahrbuch 1981. Ruim geïllustreerd. € 10,-

67391 Musikfreunde und Musici. Musikleben in Bremen seit der Aufklärung 1975
Klaus Blum (HB, stofomsl., geb., lin., goudopdr., 685 pag.) Tutzing. Hans Schneider. Geïllustreerd. € 15,-

67396 Saint Bruno Fondateur de l'Ordre des Chartreux 1902
M. l'abbé M.M. Gorse (HB, geb., 408 pag., annot. met potl.) Paris. Charles Douniol. Geïllustreerd. € 35,-

67397 De l'Importance de la Prière pour obtenir le Salut éternel 1832
Alph. Liguori (HB, led. band, goudopdr, 12-form., geb., 108 pag.) Lille. L. Lefort. € 50,-

67398 L'Anti-Lucrece, Poëme sur la Religion Naturelle composé par M. le Cardinal de Polignac. Tome Premier 1772
M. de Bougainville (HB, geb., IIIpag.; LXXII pag.; 462 pag., goudopdr., geribde rug, goudopdr, led. band) Bruxelles. François Foppens. € 50,-

67399 Architectuurgids Nederland (1900 2000). Architectural Guide to the Netherlands 2006
Paul Groenendijk e.a. ZB, 585 pag., geb.) Rotterda,. Uitgebreid geïllustreerd. € 25,-

67400 Das Staatsarchiv Bremen 1968 Behörde - Dokument - Geschichte 1968
Karl H. Schwebel (ZB, geb., 192 pag., stofomsl.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 36. Geïllustreerd. € 10,-

67401 Salz im Alten Bremen 1988
Karl H. Schwebel (ZB, geb., 104 pag., stofomsl.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 56. Geïllustreerd. € 15,-

67402 Nationalsozialismus und Evangelische Kirche im Bremen 1985
Almuth Meyer-Zolltisch (ZB, geb., 388 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 51.   € 20,-

67403 Bremen und Frankreich zur Zeit des Deutschen Bundes 1815-1867 1984
Hartmut Müller (ZB, geb., 150 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 50. € 20,-

67404 Die Bremen Juden unter dem Nationalsozialismus 1983
Regina Bruss (ZB, geb., 341 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 49.  € 25,-

67405 Erdölhandel und Erdölverarbeitung an der Unterweser 1968
Wolfhard Weber  (ZB, geb., 272 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 35. Geïllustreerd. € 12,50

67406 Kompanien, Kirckspiele und Konvent in Bremen 1605-1814. 1969
Klaus Schwarz  (ZB, geb., 128 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 37. Geïllustreerd. € 15,-

67407 Bremen und der Ferne Osten 1966
Dieter Glade (ZB, geb., 170 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 34.  € 7,50

67408 Inventar der Quellen zur Geschichte der Wanderungen, besonders der Auswanderung, in Bremer Archiven 1986
Peter Marschalck (ZB, geb., 879 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 53.  € 20,-

67409 Bremens deutsche und handeatische Politik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 1965
Helmut Festerling (ZB, geb., 160 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 33.   € 12,50

67411 Die Aussenpolitik Bremens im Zeitalter der Französischen Revolution 1794-1803. 1960
Hans Wiedemann (ZB, geb., 198 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 28.   € 7,50

67412 Bremen als Auswanderhafen 1683-1880. 1961
Rolf Engelsing (ZB, geb., 196 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 29.   € 15,-

67413 Die bremische Kaufmannschaft des 16. und 17. Jahrhunderts in socialgeschichtlicher Betrachtung. 1963
Ruth Prange (ZB, geb., 274 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 31.  € 20,-

67414 Die bremische Gerichtsverfassung von der ersten Gerichtsordnung bis zur Reichsjustizgesetzgebung 1751-1879 1964
Jan Hiemsch (ZB, geb., 144 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 32.  € 10,-

67415 Bremische Chronik 1976-1980. 1988
Reinard Patemann (ZB, geb., 380 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 55.  € 7,50

67416 Die Lage der Handwerkgesellen in Bremen während des 18. Jahrhunderts 1975
Klaus Schwarz  (ZB, geb., 403 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 44.   € 15,-

67417 Die Freie Hansestadt Bremen und das Reich 1928-1933. 1981
Holger G. Hasenkamp (ZB, geb., 303 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 47.   € 12,50

67418 Bremische Chronik 1971-1975. 1979
Reinard Patemann (ZB, geb., 322 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 45.  € 7,50

67419 Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter. Bauer und Herrschaft im Bremer Vieland 1987
Adolf E. Hofmeister (ZB, geb., 354 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 54. "Mit einer Quellensammlung".  Geïllustreerd. €  25,-

67420 Übersicht über die Bestände des Staatsarchivs der Freien Hansestadt Bremen 1982
Klaus Schwarz  (ZB, geb., 340 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 48.   € 10,-

67421 Bremen und die Entstehung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches 1992
Albert Schnelle  (ZB, geb., 239 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 57.   € 7,50

67422 Es war eben unsere Schulzeit. Das Bremer Volksschulwesen unter dem Nationalsozialismus 1993
Albert Schnelle  (ZB, geb., 398 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 58.   € 7,50

67423 "Gastarbeiter" in Nordwestdeutschland 1884-1918. 1986
Karl Marten Barfuss (ZB, geb., 294 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 52.   € 15,-

67424 Die Handelsverträge der Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit überseeischen Staaten im 19. Jahrhundert 1962
Jürgen Prüser (ZB, geb., 159 pag.) Bremen. Carl. Schünemann. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 30.   € 7,50

67426 Die Pest in Bremen. Epidemien und freier Handel in einer deutschen Hafenstadt 1350-1713. 1996
Klaus Schwarz (HB, geb., 275 pag.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 60.  Met uitsl. kaart. € 15,-

67429 Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 1974
Franz Josef Pitsch (ZB, geb., 278 pag., stofomsl.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 42. € 7,50

67436 Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Deel 1 t/m Deel 7. 1950-1981
Div. (HB, geb., 7 banden, lin., goudopdr.) 's-Gravenhage. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Geïllustreerd. € 50,-

67448 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 67 t/m Deel 80. 1949-1966
Div. (ZB, geb., orig banden, 14 banden, aaneengesloten reeks) Utrecht. Toegevoegd "Verslagen" 1949-1951. € 50,-

67449 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 81 t/m Deel 84. 1967-1969
Div. (HB, geb., lin. goudopdr., orig banden, 4 banden, aaneengesloten reeks) Utrecht. Historisch Genootschap. € 25,-

67450 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 85 t/m Deel 89. 1970-1974
Div. (HB, opn. geb., lin. rug en hoeken, mooie gemarmerde banden, 5 banden, aaneengesloten reeks) Utrecht. Historisch Genootschap. € 35,-

67451 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 67 t/m Deel 89. 1949-1966
Div. (ZB, HB, geb., div. banden, 23 banden, aaneengesloten reeks) Utrecht. Toegevoegd "Verslagen" 1949-1951. € 80,-

67452 Eigendom van Vondsten gezien in het Licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet 1981
J.G. van Burk (ZB, gen., pag. 89-105) Bulletin KNOB. Overdruk. € 7,50

67453 Deutscher Heimatbund. Jahrbund 1962/1963. 1962
Div. (ZB, geb., 146 pag.) € 7,50

67454 Het Kruis op den Eikelhof [1925]
Anton van Welsem (ZB, ged. los, heb., 55 pag., goudopdr.) Zwolle. Overijselsche Courant- en Handelsdrukkerij. Geïllustreerd. € 15,-

67455 De Prehistorie van Nederland. Economisch Technologisch 1978
J.A. Brongers e.a. (ZB, geb., 138 pag.) Haarlem. Fibula- Van Dishoeck. Geïllustreerd. € 10,-

67458 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 119 1983
Div. (ZB, geb., 304 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67459 Restauratie van de Grote- of St. Laurenskerk Rotterdam 1952-1971
Div (ZB , in colofon) Geïllustreerd. € 7,50

67461 Rheinische Heimatpflege. Neue Folge. Jrg. 2 t/m 21. 1965-1984
Div. (HB, 20 lin. orig. banden, orig. band, "Deckel und Rücken mit Gewebe bezogen") "Naturschutz, Landschaftspflege, Museumswesen, Archivberatung, Volkstum, Baudenkmalpflege und Umweltschutz". Ruim geïllustreerd. Toegevoegd: Jrg 1964 III & IV. € 70,-

67462 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1957. Die Mittelmosel 1957
dr. Hans Kornfeld e.a. (ZB, geb., 188 pag.) Neuss. € 10,-

67463 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1955/1956. Die Heimat lebt. Bermächtnis und Verpflichtung 1956
dr. Hans Kornfeld e.a. (ZB, geb., 290 pag.) Neuss. € 10,-

67468 Uitgaan in Oud-Amsterdam in Tekening 1958
Div. (ZB, geb., 49 pag.) Amsterdam. Rijksmuseum. Catalogus. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1958. € 10,-

67469 De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800) 1956
F.H.M.C. Adriaens (ZB, geb., 84 pag.) Serie: 'Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland' deel 2. € 5,-

67470 De Dichter van het Wilhelmus 1979
H. Bonger (ZB, geb., 46 pag.) Geïlustreerd. € 7,50

67471 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1980. Landschaft verwandelt misshandelt. Menschen und Umwelt in nordrheinischen Ballungszentren 1980
Josef Zimmerman (ZB, geb., 152 pag.) Neuss. Met losse gekleurde kaart. € 10,-

67474 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 132 1996
Div. (ZB, geb., 356 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67477 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 122 1986
Div. (ZB, geb., 286 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67478 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 121 1985
Div. (ZB, geb., 230 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67481 XXXVIe Congres. 12-15 april 1955 Gent / 12-15 avril 1955 Gand. Jaarboek 2e deel: Handelingen / Annales 2e partie Communications 1956
Div. (ZB, geb.,560 pag.) Gent. Federatie van de Kringen voor Geschiedenis en Oudheidkunde van België. / Federation archeologique et historique de Belgique. Geïllustreerd. € 25,-

67482 Stedenspiegel 1964
Div. (ZB, geb., oblong, 186 pag.) Haags Gemeentemuseum Geïllustreerd. € 7,50

67484 De Grote Kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen.... 1973
M.C. Verhoeven-Zwaan. (ZB, 48, geb.) Geïllustreerd. € 7,50

67485 Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1944 1944
Div.  (ZB, geb., 172 pag.) Utrecht. Vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van Utrecht. Geïllustreerd.
€ 7,50

67488 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1951. Aachen zum Jahre 1951. 1951
Div.  (ZB, geb., 229  pag.) Neuss. Geïllustreerd. € 7,50

67489 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1958. Alfred Rethel 1816-1859. 1958
Heinrich Schmidt  (ZB, geb., 192 pag.) Neuss. Geïllustreerd. € 7,50

67491 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1952. Trier ein Zentrum abenländischer Kultur. 1952
Hans Kornfeld e.a. (ZB, geb., 224 pag.) Neuss. Geïllustreerd. € 7,50

67492 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 126 1990
Div. (ZB, geb., 309 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67493 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 114 1978
Div. (ZB, geb., 278 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67494 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 113 1977
Div. (ZB, geb., 298 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67495 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 112 1976
Div. (ZB, geb., 343 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67496 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 103-104 1968
Div. (ZB, geb., 227 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67497 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 102 1966
Div. (ZB, geb., 288 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67498 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 141 2005
Div. (HB, geb., 296 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

67500 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 86-87 1951
Div. (ZB, geb., 334 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67505 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 116-117 1981
Div. (ZB, geb., 478 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67506 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 115 1979
Div. (ZB, geb., 546 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67508 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 98-99 1963
Div. (ZB, geb., 374 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67516  Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 86-91 1950-1955
Div. (ZB, geb., complete reeks van 6 jaargangen) Geïllustreerd. € 20,-

67519 Kunstreisboek Nederland. Deel I: Noord-Holland - Zuid-Holland 1954
red. (ZB, geb., 144 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67520 Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen 1967
A. Bijl Mz. (Zb, gen., 26 pag.) Historische Vereniging Vlaardingen. Geïllustreerd. € 7,50

67521 Opposition tot the Pope bij Polish Bishops, 1557-1560. Three unique Polish Reformation Pamphlets 1953
Stanislaw Kot (ZB, gen.,  pag. 39-70) Overruk "Oxford Slavonic Papers:   Vol. IV. € 7,50

67533 Amsterdam in Tekening 1600-1800. 1955
mr. Chr. P. van Eeghen  (ZB, geb., 49 pag.) Amsterdam. Rijksmuseum. Catalogus. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. € 10,-

67534 Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854. 1973
Werner Biebusch (ZB, geb., 192 pag., stofomsl.) Bremen. Selbstverlag. Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 40. Geïllustreerd. € 10,-

67535 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 129 1993
Div. (ZB, geb., 434 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67538 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 139 2003
Div. (ZB, geb., 282 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67539 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 92 en Deel 93. 1956-1957
Div. (ZB, geb., 438 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67541 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 90 en Deel 91. 1954-1955
Div. (ZB, geb., 262 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67542 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 94 en Deel 95. 1958-1959
Div. (ZB, geb., 492 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67543 Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 134 en Deel 135. 1998-1999
Div. (ZB, geb., 503 pag.) Geïllustreerd. € 20,-

67545 Flüchtlingssituation und Flüchtlingspolitik. Untersuchungen zur Eingliedering der Flüchtlinge in Bremen 1945-1961. 1998
Uwe Weiher (HB, geb., 192 pag.,lin.) Bremen. Selbstverlag.  Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 61. Geïllustreerd. € 10,-

67546 Bremische Chronik 1957-1970. 1973
Reinhard Pateman (ZB, geb., 434 pag., stofomsl.) Bremen. Schünemann.  Serie: "Veröffentlichen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen" Band 41. Geïllustreerd. € 10,-

67547 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1969. Johann Claudius von Lassaulx 1781-1848. Architekt und Denkmalpfleger in Koblenz 1968
Frank Schwieger (HB, geb., 213 pag., stofomsl., lin.) Neuss. Geïllustreerd. € 7,50

67548 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1960. Kurfürst Clemens August Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts 1961
Div. (ZB, geb., 528 pag., stofomsl.) Köln. Geïllustreerd. Ausstellung in Schloss Augustusburg zu Brühl. € 10,-

67549 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1986/1987. Das Chorgestühl des Kölner Domes. Band 1 & 2. 1987
Ulrike Bergmann (HB, geb., lin., goudopdr., 216 pag.;  242 pag. stofomsl.) Neuss. Geïllustreerd. € 12,50

67551 Zuidhollandse Studiën XIV. 1968
E.H. Cordfunke e.a. (HB, lin., zilveropdr., 273 pag.) Den Haag. Albani. Bijdragen van Cordfunke (Gerard van Leiden), J.C.Visser (landarbeiders 1880-1910), Van Doorn (oude hofsteden in Geestdorp), Noordam (bevolking van 's-Gravesande en Zandambacht), Koelker (Haastrechtse Knegtbosse), Bos (Lenaert Nannesz), Ruys (polder Schieveen), Van der Vlis (vissersvloot Vlaardingen). € 10,-

67553 Zuidhollandse Studiën XII. Zegels en Wapens van Steden in Zuid-Holland 1966
Elisabeth C.M. Leemans-Prins  e.a. (HB, lin., zilveropdr., 273 pag.) Den Haag. Albani. € 7,50

67554 Tien Jaren Volksverhalen 1955-1965. 1965
J. Sinninghe e.a. (ZB, gen., 18 pag.) Uitgave van de Sichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen. Geïllustreerd. € 7,50

67555 Overzicht van de Provinciale, Regionale en Lokale Historische Verenigingen in Nederland 1972
NN (ZB, geb., 52 pag.) Kon. Ned. Ac. van Wetenschappen.  € 7,50

67556 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond Heemschut gevestigd te Amsterdam 1947
NN (ZB, gen., 8 pag.) € 7,50

67560 Een Inventarisatie van Neoloitische Vondsten uit de Achterhoek, Gelderland 1987
P. Schut (ZB, groot form., 95 pag., geb.) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Serie: Nederlandse Archeologische Rapporten nr. 4. Geïllustreerd. € 15,-

67563 Havelte - rondom de Havelterberg- een archeologiscke Kartering, Inventarisatie en Waardering 1992
S.W. Jager (ZB, groot form., 74 pag., geb.) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Serie: Nederlandse Archeologische Rapporten nr. 14. Geïllustreerd. Met uitsl. kaart. € 10,-

67569 Rijswijk (Z.H.), 'De Bult'. Eine Siedlung der Cananefaten. Teil III. Beilagen 1978
J.H.F. Bloemers  (ZB, map met afbeeldingen e.d.) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Serie: Nederlandse Oudheden nr. 8. Geïllustreerd. € 7,50

67570 Stichting "Menno van Coehoorn". Ledenlijst 1954 1954
NN (ZB, gen., 12 pag.) € 7,50

67572 Vie de Saint Lambert précédée d'un Essai historique et ethnographique de l'Époque la plus ancienne de la Ville de Maestricht et des Environs 1909
J.L. Mulleners (ZB, 57 pag., geb., los) Extrait Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. € 10,-

67575 Bibliografie van de Geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966. 1972
A.E. van Balen-Chavannes (HB, mooie band, lin., goudopdr., 310 pag.) Delft. Culturele Raad van Zuid-Holland. Met index. € 12,50

67579 Het Esdorp 1963
prof. dr. H.J. Keuning e.a.  (ZB, geb., 48 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XX. Geïllustreerd. € 7,50

67581 Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond 1965
mr. K.J. Th. Janssen de Limpens (ZB, geb., 513 pag., goed ex.) Utrecht. Kemink. Serie: Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. Derde Reeks nr.20. Met uitsl. kaartje. € 15,-

67582 Rechtsbronnen van de Stad Aardenburg 1892
G.A. Vorsterman van Oyen (ZB, geb., 369 pag., gebr.) 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. Serie: Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. eerste Reeks nr. 15.  € 15,-

67583 Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. "'t Nye Boeck" (1459-1487) 1953
mr. K.J. Th. Janssen de Limpens ( ZB, geb., XXXII pag., 392 pag., goed ex.) Utrecht, Kemink en Zoon N.V. Serie: Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. Derde Reeks nr. 16. € 7,50

67585 Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée en Russie ou Examen Critique 1825
Général Gourgaud  (HB, geb., frontispice, 346 pag., vl., gemarm. band, arch.,) Bruxelles. P.J. de Mat.De l'ouvrage de M. le Général Comte de Ségur  € 45,-

67586 Plaatsnaamveranderingen uit Politieke Overwegingen 1955
prof. dr. J.A. van Hamel  (ZB, geb., 19 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel VIII. € 10,-

67587 Over de Plaatsnamen met het Bestandddeel Woud en hun Betrekking tot de Bodemgesteldheid 1955
prof. dr. C.H. Edelman  (ZB, geb., 25 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel VII. Geïllustreerd. € 10,-

67589 Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen 1959
dr. O. Leys e.a. (ZB, geb., 51 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XIV. Geïllustreerd. € 10,-

67590 Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen 1959
prof. dr.J.J. Fahrenfort e.a. (ZB, geb., 26 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XIII. € 10,-

67591 Patroonheiligen en Plaatsnamen 1959
dr. M. Zender e.a. (ZB, geb., 31 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XV. € 10,-

67592 Nagelaten Opstellen. Studies op naamkundig Gebied 1959
dr. M. Schönfeld (ZB, geb., 45 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XVI. € 7,50

67593 Studies over de oudste Plaatsnamen van Holland en Utrecht 1959
dr. M. Gysseling e.a.  (ZB, geb., 40 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XVII. Geïllustreerd. € 10,-

67595 Naamgevingsproblemen in de Reynaert 1952
prof. dr. W. GS Hellinga  (ZB, geb., 56 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel III. € 10,-

67600 Jan de Beyer en Amsterdam 1703-1785. 1953
Nn (ZB, gen., 30 pag.) Rijksmuseum. Geïllustreerd. € 7,50

67602 Hoge Raad van Adel [1952]
mr. M.J.H. de Bruyn van Melis- en Mariekerke (ZB, 12 pag., gen.) € 7,50

67604 Liste des Engagères des Domaines du Limbourg et des trois Pays d'Outre-Meuse 1890
NN (ZB, 9 pag.) € 7,50

67605 De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog [1916]
Alexabder Gray (ZB, geb., 84 pag., goed ex.) Edinburgh. Thomas Nelson. € 10,-

67609 Moordrecht in Touw 1970
drs. J.H.G. de Graaf (HB, lin., 212 pag.) Bloemendaal. Amicitia. Geïllustreerd. Serie: Hollandse Studiën. I.  € 7,50

67610 Kadaster, Ruilverkaveling en Toponomie 1957
ir. R.J. de Wit (ZB, geb., 56 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel X. € 10,-

67614 Kort Overzicht van den Boerenstand in de Gemeente Hamont 1978
Domien de Jong (ZB, los, pag 165-176) Overdruk uit "Limburg". € 7,50

67615 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w. Jaarboek X. 1972
Div. (ZB, 144 pag., geb.) Geïllustreerd. € 10,-

67619 Amsterdam in Tekening / Verzameling Leonhardt 1962
Div. (ZB, geb., oblong, 78 pag.) Rijksmuseum. Geïllustreerd. € 7,50

67620 Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschildere Ramen in het Koor en het Transept 1936
Jhr. mr. dr. E.A. van beresteyn (ZB, gen., 48 pag.) Delft. Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente. Geïllustreerd. € 7,50

67624 Inventaris van Nieuws-, Vak- en Kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, Het Seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis en het Seminarie voor Perswetenschap met bibliografische Annotaties 1967
F. Vandenhole (ZB, geb., 501 pag., goed ex.) Gent. Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 1950. Serie: Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. € 15,-

67625 Herders en Parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het Bisdom Gent 1979
Jan Art (ZB, geb., 223 pag., goed ex.) Gent. Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Serie: Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nr. XIV. Met losse uitsl. kaart. € 15,-

67626 Pastoor Lemmens en de Franse Tijd [z.j.]
P. Dominicus de Jong O.C.R. (ZB, 10 pag., los) Achelse Kluis. Geïllustreerd. € 7,50

67627 Historische Wandelingen door 's-Gravenhage [z.j.]
dr. W. Moll (ZB, gen., 32 pag.) Bewerkt voor de Vereniging "Die Haghe". € 7,50

67628 La Réforme dans le Grand-Duché de Lithuanie. Factuer d'Occidentalisation culturelle 1953
S. Kot (ZB, geb., 65 pag.) Bruxelles. Met uitsl. kaart. € 20,-

67629 De Vesting Brielle 1975
W. de Jong (ZB, oblong., 24 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67631 Een reis in Stilte. Leven als Kartuizers 2006
Joost Reijnders (ZB, geb., 128 pag.) Ten Have. Geïllustreerd. € 15,-

67635 'Meerwerk'. Advies over de Landbouw en het landelijk Gebied in ruimtelijk Perspectief  2004
VROMraad (ZB, geb., 263 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

67637 Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty. Landscape Design Handbook 2005
Div. (ZB, oblong., 80 pag.) Geïllustreerd. € 10,-

67639 Geld als Water. Over Europese Richtlijnen, Water en regionale Economie [2006]
Tom Bade e.a. (ZB, geb., 89 pag.) Geïllustreerd. € 12,50

67655 Elijah [1920]
Cyriel Verschaeve (ZB, geb., 83 pag.) Toneelstuk. € 7,50

67656 dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het Licht van zijn Tijd 1908
G.C.W. Görris S.J. (HB, led. rug., gemarmerde band, goudopdr., 282 pag., frontispice) Nijmegen. Malmberg. € 15,-

67662 Par le Monde qui Change 1941
Pierre Daye (ZB, geb., 378 pag., met opdracht, gesign.) Bruxelles. Les Ecrits. Speciaaluitgave van 25 genummerde exx., dit is nr. 24. € 20,-

67664 Cronyk van Sint Aagten Convent. Een Kloosterkroniek uit de 15-17e Eeuw 1939
drs. F. Boerwinkel jr. (ZB, geb., 88 pag.) Amersfoort. Met losse kaart van Amersfoort (reprod. uit de atlas van Blaeu) € 25,-

67669 Historia Agriculturae Deel IV. O.a.  Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.... 1957
dr. J.M.G. van der Poel e.a. (ZB, geb., XIV pag.; 204 pag.) Groningen. Nederlands Agronomisch-historisch Instituut. € 15,-

67673 Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748...., 1968
drs. T.W. Bieze e.a. (ZB, geb., 374 pag.) Groningen. Nederlands Agronomisch-historisch Instituut. Met losse kaarten. € 15,-

67676 Het Dal der Beloften. Deel 4 van de Aardkinderen 1990
Jean Auel (HB, lin., 1ste dr., goudopdr., geb., 669 pag.) Spectrum. Geïllustreerd. € 7,50

67677 Ecologie op de Weegschaal 2003
H.M.P. Capelle en A.H.P. Stumpel (ZB, geb., 54 pag.) Wageningen. Geïllustreerd. Verkenning van de raak- en snijvlakken tussen juridisch-bestuurlijke en ecologische principes en uitgangspunten. € 12,50

67678 Bouwstenen voor creatief Ruimtegebruik 2004
Jeen Akkerman e.a. (HB, geb., 64 pag.) Geïllustreerd. Vier jaar praktijkervaring meervoudig duurzaam landgebruik in Winterswijk. € 7,50

67679 Buitengewoon. Diversiteit en Emancipatie op het Platteland 2001
Mique Huijbregts e.a. (HB, 124 pag.) LNV. Ruim geïllustreerd. € 10,-

67680 Het Milieu van de Natuur. Herkennen van Verzuring, Vermesting en Verdroging in de Natuur 1991
Rolf Roos & Volkert Vintges (ZB, geb.,240 pag.) Ruim geïllustreerd. € 15,-

67684 Historia Agriculturae Deel V & VI. O.a.  De landbouwkundige Gegevens uit het Journaal der Reize van den Agent van Nationale Economie der Bataafsche Republiek, J. Goldberg...... eel VI. O.a.  Bouwstoffen voor de Bibliografie van de Nederlandse Landarbeider in de 19e Eeuw; Honderd Jaar Bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-1913).... 1959-1962
drs. J.A. Kupurus e.a.   (HB, lin., geb., XIV pag.; 288 pag.; 273 pag., 2 delen in één band, mooie band) Groningen. Nederlands Agronomisch-historisch Instituut. € 15,-

67685 Eene Preek onder Regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kritiek der Kanselwelsprekendheid, in de Vorm van ener Novelle & Drie Preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene Preek aan het Hof 1856-1857
L.F. Bungener en dr. W.G. Brill (HB, eenv. band, geb., 2de dr., 263 pag; 279 pag., 2 werken in één band) Utrecht. C. van der Post. € 10,-

67686 Bomen in Kleur 1976
Sandra Holmes (ZB, geb.,159 pag.) Sesam pockets. Geïllustreerd. € 7,50

67687 L'Église des Temps Barbares 1950
Daniel-Rops (ZB, geb., 100 ed., 774 pag.) Arthème Fayard. € 7,50

67691 De 25 leukste Steden van Europa 2005
Hanneke van Bindsbergen (ZB, geb., 324 pag.) Spectrum. Geïllustreerd. € 15,-

67692  Les Morts mystérieuses de l'Histoire. 2ème série : Rois, Reines et Princes Français de Louis XIII a Napoléon III [z.d.]
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, vl., geb., 442 pag.) Albin Michel. "Quelques planches d'illustrations et de fac-similés en noir et blanc hors-texte" Geïllustreerd. € 12,50

67693 Au Chevet de L'Empereur. Ouvrage orné de nombreuses Illustrations [z.d.]
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 440 pag.) Paris, Albin Michel. Geïllustreerd. € 25,-

67694  Les Cinq Sens 1926
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 308 pag.) Paris: Librairie E. Le Francois. Serie: "Les curiosites de la medecine." € 25,-

67695 L'Enfer de l'Histoire- 2ème série, princesses et Souverains   [z.d.]
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 319 pag.) Paris, Albin Michel. Geïllustreerd. € 15,-  

67696 Grands Névropathes. Tome III: Hoffmann, Heine, Swift, Quincey, Coleridge, Cooper, Tennyson, Chopin, Gogol, Gontcharov, Lermontov, Dostoievsky 1935
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 382 pag.) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd. € 12,50

67697 Dans les Coulisses de l'Histoire. Tome III. 1937
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 348 pag., 3ième série) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd. "Ouvrage illustré de 64 gravures". € 12,50

67698 Balzac ignoré [z.j.]
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 288 pag.) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd. "Ouvrage illustré de 36 gravures". €  10,-

67699 Le Evadés de la Médecine 1931
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 384 pag.) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd. "Ouvrage illustré de 60 gravures". €  10,-

67700 Fous Couronnés [z.j.]
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 440 pag.) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd. "Ouvrage illustré de 56 gravures". Jeanne la Folle - Philippe II d'Espagne - Paul 1er de Russie - Pierre le Grand - Pierre III - Christian VII de Danemark - Othon et Louis II de Bavière. € 15,-

67701 Moeurs intimes du Passé. (première série) 1919
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 506 pag.) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd. "Ouvrage illustré de 76 gravures". € 12,50

67702 Les Curiosités de la Médecine 1900
Docteur Cabanés (HB, kunstled. band, geb., VII pag.; 337 pag.) Paris. A. Maloine. € 25,-

67704 Grands Névropathes. Tome II: La Fontaine, Rousseau, Rétif de la Bretonne, Bernardin de Saint-Pierre, Lamennais, Auguste Comte, Alfred de Musset, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Les Frères de Goncourt 1931
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, geb., 382 pag.) Paris. Albin Michel. Geïllustreerd.  "Ouvrage illustré de 44 gravures". € 17,50

67705  Les Morts mystérieuses de l'Histoire. 1ème série : Rois, Reines et Princes Français de Charlemagne a Louis XIII 1901
Docteur Cabanés (HB, eenv. band, vl., geb., 440 pag.) Albin Michel. "Quelques planches d'illustrations et de fac-similés en noir et blanc hors-texte" Geïllustreerd. € 12,50

67736 Monopolis quod Annuente Summo Numine 1855
Henricus Croockewit Junior, geboren te Amsterdam (ZB, geb., 88  pag.) Amstelodami. C.G. van der Post. Proefschrift. Zeer zeldzaam. € 35,-

67738 De Concessiën volgens het Nederlandsche Recht 1866
Gerrit de Bosch Kemper, geboren te Amsterdam (HB, geb., 280  pag., ged. los) Amsterdam. Johannes Müller. Proefschrift. Zeer zeldzaam. € 35,-

67739 Verhandeling over het Nederlandsch Consulaatregt 1851
Jacobus Wertheim, Joannis Filius, geboren te Amsterdam (ZB, geb., 274  pag., ged. los) Trajectum ad Rhenum. J.G. Broese. Proefschrift. Zeer zeldzaam. € 35,-

67745 België-Nederland. Verschil moet er zijn 2007
Paul Wouters (ZB, geb., 168 pag.) Lemniscaat. € 7,50

67746 Jaarboekje 1983 van het Oudheidkundig Genootschap 'Niftarlake' 1984
Div. (ZB, arch.,  geb., 64 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

67747 Geschiedenis als Onderlegger. Voorbeeldenboek Projectontwikkeling en Culuurhistorie 2007
Jan Fokkema e.a. (HB, oblong. 76 pag., geb.) Geïllustreerd. € 12,50

67748 Paddestoelen. Het verzamelen zonder risico 1972
Karl en Gretl Kronbergen (HB, geb.,132 pag.) Helmond. Geïllustreerd. € 10,-

67749 Paddestoelen 1962
dr. W. Postma en H. Kleijn (HB., geb., lin., besch. stofomsl., geb. 141 pag.) Haarlem. Tjeenk Willink. Geïllustreerd. € 10,-

67750 Elseviers Jeugd Natuurgids. Op Avontuur in de Natuur! 1972
Paul-Henry Plantain (HB, geb.,224 pag.) Elsevier. Geïllustreerd. € 10,-

67751 Leven in de Oceaan  1973
Norman B. Marshall (HB, geb., 322 pag.) Moussault. Ruim geïllustreerd. € 10,-

67752 Natuurgids in Kleur. Europese Zoogdieren 1987
dr. J. Reichholf e.a. (HB, geb., lin., 288 pag.) Bruna. Geïllustreerd. € 10,-

67754 Die letzten Adler 1927
Bengt Berg (HB, geb., lin., goudopdr., 145 pag.) Berlin. Dietrich Reimer. Geïllustreerd. € 10,-

67755 Seeadler über Meer und Strand  1958
Jochen Kankel (HB, lin., 96 pag., geb.) Giessen. Brühlscher Verlag. Geïllustreerd. € 10,-

67756 Snelle Wieken boven wijde Verten 1937
Jac. Gazenbeek en J. Versteeg (HB, geb., lin., 225 pag.) Nijkerk. Callenbach. Over roofvogels en uilen. Geïllustreerd. € 10,-

67757 Der Wald. Eine Lebensgemeinschaft 1983
Hans Leibundgut (ZB, geb., 242 pag.) Frauenfeld und Stuttgart. Verlag Huber. "Mit 75 Abbildungen und 40 Figuren". € 12,50

67759 Franse Miniaturen uit de 14e Eeuw 1978
François Avril (HB, geb., stofomsl., lin., goudopdr., 122 pag.) Utrecht/Antwerpen. Spectrum. Mooi geïllustreerd. € 10,-

67760 Engelse Miniaturen 1981
Richard Marks (HB, geb., stofomsl., lin., goudopdr., 121 pag.) Utrecht/Antwerpen. Spectrum. Mooi geïllustreerd. € 10,-

67761 Minnesinger. In Bildern der Manessischen Liederhandschrift 1977
Walter Koschorreck (ZB, geb., 120 pag.) Insel Taschenbuch. Geïllustreerd. € 10,-

67762 Vroeg-Christelijke Miniaturen in Ierland 1965
James Johnson Sweeney (ZB, geb., 67 pag.) Unesco Kunstpockets. Ruim geïllustreerd. € 10,-

67767 Heiligen van de Romeinse Kalender 1982
J.E. Olsthoorn (ZB. 188 pag., geb.) Geïllustreerd. € 15,-

67772 Der Heilige Ansgar un die Anfänge des Christentums in de Nordlichen Ländern 1931
Philippus Oppenheim (HB, geb., stofomsl., mooie band, lin.) München. Hueber. "mit 20 Abbildungen un einer Karte".  € 17,50

67781 Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn (Valkenburg Z.H.) 1981
Jan P. Juffermans (ZB, gen., 10 pag.) Boxtel. Vereniging Oud Valkenburg. "Eerste aanzet van de literatuurlijst van een Zuid-Hollands dorp met een buitengewoon boeiende, ruim 1900 jaar lange geschiedenis". € 2,50

67783 Architecture & Traditions du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale 2004
Isabelle Leclercq e.a. (HB, geb., 122 pag.) Punch. Ruim geïllustreerd. € 15,-

67786  Reiziger 1996
MIa Frenken  (ZB, geb., 48 pag.) Weert. Gedichten. Ospel. € 10,-

67789 La Meuse - De Maas - Die Maas - The Meuse. Van Bron tot Maastricht en Maaseik. From its Source to Maastricht and Maaseik 1968
Bert Peleman (HB, in foedraal, 167 pag, goudopdr., lin., geb., goed ex.) Antwerpen, Buschmann. Ruim geïllustreerd. € 7,50

67798 Kroniek van Woudbrugge en Hoogmade 1990 1991
Haans van der Wereld (ZB, geb., 152 pag.) € 10,-

67802  Volksdevotie, een Herinnering? 1989
Sjef Verlinden (ZB, gen., 28 pag.) Een bijdrage tot de geschiedenis van Noord-Limburg. Geïllustreerd. € 10,-

67804 Heiligen zijn ook Mensen 1980
Walter Nigg (HB, geb., stofomsl., lin., goudopdr., 184 pag.) Helmond. € 10,-

67807 Mansfield Park 1998
Jane Austen (ZB, geb., 638 pag.) Boekwerk. Roman. Ned. € 10,-

67809 Het Parfum. Geschiedenis van een Moordenaar 2007
Patrick Süskind (ZB, geb., 256 pag.) Prometeus. € 10,-

67810 De Jury 2004
John Grisham (ZB, geb., 562 pag.) Utrecht. Zwarte Beertjes. € 10,-

67811 Bridget Jones. The Edge of Reason 2000
Helen Fielding (ZB, geb., 422 pag.) Picador. € 7,50

67812 Het Dagboek van Bridget Jones 2002
Helen Fielding (ZB, geb., 269 pag.) Prometeus. € 10,-

68920 Het Land van Aankomst 2007
Paul Scheffer (HB, geb., 477 pag., stofomsl., lin.) Amsterdam. Bezige Bij. € 15,-

68921 Vóór alles een Dame Editie 2002 2002
Renate Dorrestein (ZB, geb., 365 pag.) Pandora. € 10,-

68923 Het witte Hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie naar het Sterrengebergte 1960
dr. L.D, Brongersma e.a. (HB, stofomsl., geb., 288 pag., lin.) Amsterdam. Scheltens & Giltay. Geïllustreerd. € 12,50

68925 Dorpen in Nederland. Een toeristische Gids naar meer dan 250 historische Dorpen en Stadjes. Met ca. 40 wandelroutes. 1983
Reader's Digest (HB, massief boek, geb., 480 pag., goed ex.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

68928 Historische Invul-Atlas 1952
dr. E. Rijpma en J.H. Rijpma (HB, lin. rug., goed ex., 112 pag.) Groningen. Djakarta. Wolters. € 10,-

68929 Om de Stembus... Verkiezingsaffiches 1918-1989. 1992
D.J. Elzinga (HB, stofomsl., geb., 184 pag., goed ex) Den Haag. SDU. € 7,50

68930 Blankstein is de Naam 1995
Lidio J.H. Blankstein (ZB, geb., 168 pag.) Ruurlo. Hoe het de nakomelingen van Jan Geerts, brouwer in de Oosterstraat te Groningen sinds 1647 verging. € 17,50

68932 Holland in vroeger Tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland. III: Geïllustreerde Beschrijving van 's-Gravenhage en de steden en Dorpen in Rijnland en Delfland. 1963
Bewerking C. Postma (ZB, geb.) Bewerking van 'Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren  uit 1749 Met vele prenten.   € 7,50

68935 Dr. H. Colijn. Een Levensschets. 1933
dr. J.C. Rullmann (HB, frontispice, geb., 181 pag., goudopdr., lin.) Leiden. A.W. Sijthoff's. Geïllustreerd. € 7,50

68941 Korte Geschiedenis des Vaderlands, ten dienste van katholieke Scholen 1877
NN (ZB, geb., 256 pag.) Tilburg. Jongens-Weeshuis. € 15,-

68942 Dichtwerken van Nicolaas Beets, 1830-1873. Deel I 1878
Nicolaas Beets (HB, omsl. verkleurd, goudopdr., 327 pag, frontispiece portret van de schrijver) Amsterdam. Kirberger. € 7,50

68945 Schreden naar Christus 1916
E.G. White (ZB, gen., 165 pag., vl.) Internationaal Traktaat-Genootschap. Geïllustreerd. € 7,50

68947 Silhouetten Handschaduwbeelden [1925]
Pim (HB, stofomsl., 103 pag., geb.) Den Haag. A.W. Segboer's. Geïllustreerd. € 10,-

68948 "Freie Stadt" zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin 1959
NN (ZB, 50 pag., geb.) Geïllustreerd. € 7,50

68949 Gat in de Grens 1990
Div. (HB, 230 pag., geb.))Drift66jaarboek. Geïllustreerd. € 10,-

68950 Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden 1979
A.F. Manning (HB, robuust boek., geb., kunstled. band, goudopdr., 428 pag, goed ex.) Amsterdam. Readers Digest. Ruim geïllustreerd. € 10,-

68951 De Glorie Van Nederland 1989
J.J.M. Timmers (HB, stofomsl., geb., 368 pag., kunstled. band, groot form., goed ex.) Baarn. Tirion B.V. Gravures Tekeningen Schilderstukken. Rijkelijk geïllustreerde leidraad door het verleden. Centraal staat het leven van de mens in de loop der eeuwen en de kunst in diverse schakeringen. Architectuur - kunst - literatuur ea. komen aan bod. € 10,-

68952 150 Jaar Kadaster in Nederland
NN (ZB, gen., 32 pag.) Geïllustreerd. € 7,50

68953 Het merckwaerdigste meyn bekent 1960
Jan Bouman (HB, lin. rug., oblong., 114 pag.) Volkskrant. Start met "op deze plaats stond de Rosaliakerk". € 10,-

68955 Willem & Mary 1988
Maarten Alkema e.a. (ZB, gen., 24 pag.) Nederlandst. Ruim geïllustreerd. € 7,50

68956 Destijds in Nederland. Een Fotoalbum 1974
Bernard F. Eilers (HB, stofomsl., geb., lin., 144 pag.) Elsevier. Foto's uit de periode 1900-1920. € 7,50

68957 Grenslanderijen onder het Regime van het Tractaat van Maastricht 1951
J.J.H. Zillinger Molenaar (ZB, geb., 137 pag.) Dissertatie. Met uitsl. schets. € 20,-

68958 In Lichterlaaie een Beeld van de Brandweer in Nederland 1983
Div. (HB, geb.,129 pag.) VNG. Geïllustreerd. € 7,50

68962 De Pensionneering van Gemeenteambtenaren en van hunne Weduwen en Weezen 1913
J.A.J. Vermaat jr. (HB, geb., lin., arch., goudopdr., 340 pag.) Den Haag. Martinus Nijhoff. € 10,-

68964  Studies over Friese en Groningse Familienamen 1965
prof. dr. J.H. Brouwer e.a.  (ZB, geb., 52 pag.) Serie: "Bijdragen en Mededelingen van de Naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" Deel XXIII Geïllustreerd. € 10,-

68966 Toen... 1940-1945. 1960
Lidya Winkel  (ZB, geb., 112 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

68968 Het gheestelyck Kaert-Spel met Herten Troef oft t'Spel der Liefde 1666
Eerw. Pater Fr. Ioseph vande H. Barbara Carmelyt Discals (HB, XII; 596; XII pag., 2 pag. ontbr.,, mooie perk band, wat vergeeld en wat ouderdomsverkl., de rechterhoek van de 3e ongen. pag. ontbr., grav. pag. 514 met scheurtje, inhoud en approbaties zijn correct) Antwerpen. Arnout van Braeckel. Mooie gravures van Fred. Bouttats. Er zijn 14 gravures aanwezig inbegr. titelpag. Gravure op pag. 145/146 ontbreekt. € 90,-

68974 Verslagen van de Aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek 1879 t/m 1921. 1880-1922
M.F.A.G. Campbell, W.G.C. Bijvanck en P.C. Molhuysen (HB, perkamenten ruggen., gemarmerde banden, goudopdr. op rood marokijn, geb., vl., zeer goede set.; 1883 en 1884 ontbr.. totaal 26 banden) 's-Gravenhage. € 50,-

68975 Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen, met de deswege bestaande reglementaire Bepalingen, Verordeningen, Wijzigingen en Ophelderingen 1831
A. Slotemaker (HB, omslag minder fraai, inhoud correct, 256 pag.) Dordrecht. Bussé en van Braam. "Voorzien van een alphabetisch register". Zeldzaam. € 75,-

68978 Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk 1902
NN (HB, led. rug., zeer robuuste uitgave, goudopdr., mooie gemarmerde band, 951 pag.(deel XI); 268 pag.(deel XII), in één band) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Serie: "Bijdragen tot de Staistiek van Nederland". Nieuwe Volgreeks No. 12. "indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgelijke staat en beroep...."  € 50,-

68981 Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland 1902
NN (HB, led. rug., zeer robuuste uitgave, goudopdr., mooie gemarmerde band, 885 pag.(deel III); 699 pag.(deel IV), in één band) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Serie: "Bijdragen tot de Staistiek van Nederland". Nieuwe Volgreeks No. 12. "indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgelijke staat en beroep...."  € 30,-

68982 Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht . Deel VII Provincie Friesland 1902
NN (HB, led. rug., zeer robuuste uitgave, goudopdr., mooie gemarmerde band, 179 pag.(deel V); 255 pag.(deel VI), 571 pag. (deel VII),  in één band) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Serie: "Bijdragen tot de Staistiek van Nederland". Nieuwe Volgreeks No. 12. "indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgelijke staat en beroep...."  € 50,-

68983 Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe 1902
NN (HB, led. rug., zeer robuuste uitgave, goudopdr., mooie gemarmerde band, 511 pag. (deel VIII); 365 pag. (deel IX), 163 pag. (deel X),  in één band) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Serie: "Bijdragen tot de Staistiek van Nederland". Nieuwe Volgreeks No. 12. "indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgelijke staat en beroep...."  € 50,-

68984 Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht . Deel VII Provincie Friesland. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk   1902
NN (HB, led. rug., zeer robuuste uitgave, goudopdr., mooie gemarmerde banden, 885 pag.(deel III); 699 pag.(deel IV), 179 pag.(deel V); 255 pag.(deel VI), 571 pag. (deel VII), 511 pag. (deel VIII); 365 pag. (deel IX), 163 pag. (deel X), 951 pag.(deel XI); 268 pag.(deel XII). in 4 banden) 's-Gravenhage. Gebr. Belinfante. Serie: "Bijdragen tot de Staistiek van Nederland". Nieuwe Volgreeks No. 12. "indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgelijke staat en beroep...."  € 100,-

68992 De Kunst en hare Toepassingen. Verzameling van Platen der Werken en uitgevoerd door Leden van de Gilde der Oud-Leerlingen St-Lucasschool Gent 1922
Div. (HB, groot form., XLVII pag.,193 plt., geb.) Jaarboek. Zeer ruim geïllustreerd. € 20,-

68993 L'Art et ses Applications. Recueil de Reproductions d'Oeuvres exécutées par les Membres de la Gilde des Anciens Élèves de l 'École St. Luc. de Gand Tome II. 1923
Div. (HB, groot form., XLVI pag.,176 plt., geb., 24 pag.) Numéro Annuel. Zeer ruim geïllustreerd. € 20,-

68994 Drôleries à Gand. La Découverte de Fragments de Vitraux Médiévaux au content des Dominicans 1991
Antoinde de Schryver e.a. (HB, groot form., geb., 142 pag., mooie uitgave) Kortrijk. Bekaert. Ruim geïllustreerd. € 45,-

68995 Nederlandsche Kasteelen 1942
Jhr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer (ZB, geb, 115 pag., gebruikssp.) Geïllustreerd. Heemschuts: 20. € 5,-

68997 Wetgeving Ruimtelijke Ordening Editie 2008 [2007]
mr. J.H. Potter (ZB, geb., 799 pag.) Samson. Tekstuitgave. € 7,50

68998 Limburgsche Beelden 1922
Lambrecht Lambrechts (ZB, geb., 174 pag., vl.) Brugge. Houdmont-Carbonez. € 7,50

68999 Huldealbum der Geloofsverkondigers uit Brugsche: Aartspriesterdom Brugge-Stad en Dekenijen Brugge-Noord en Brugge-Zuid 1939
Div. (ZB, voorpl. besch., achterplat ontbr., oblong, geb., groot form., 120 pag., inhoud correct) Met vele portretfoto's. Zeldzaam. € 35,-

69000 Gulden Boek van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1909
Hubert Voncken (HB, geb., oblong., 160 pag., rug besch. ) Antwerpen. Geïllustreerd. Zeldzaam. € 7,50

69002 Aanplakbiljet: Werkhuisverordening Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Openbare Werken [1931]
,, (groot form.) Brussel. € 7,50

69003 Spa fotoalbum [1910]
(ZB, 14 pag., groot form.) Bruxelles. Desaix. € 7,50

69004 La Raison. Journa-Revue Mars 1908. Le Règlement Secret du Clergé de Paris 1908
Div. (ZB, gen., vl., 26 pag.) € 7,50

69005 Eugenie Cantré. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent. [1900]
NN (ZB, gen., 26 pag.) nr. 684.272. Opgeheven 23-02-1927. € 10,-

69006 Charles Despae. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent. [1900]
NN (ZB, gen., 26 pag.) nr. 693.709. Opgeheven 23-06-1926.  € 10,-

69010 Hoe menigmaal, o Klokkentaal. Lied voor twee gelijke Stemmen 1941
Hendrik van Rooy en Jan Broeckx (ZB, 8 pag.) Leuven. € 7,50

69011 République Française. Ville d'Amiens. Livret d'ëtat-Civil de la Famille Paul Mathieu Donnay (, 23-07-1893) et Paula Fernande Elise Gondat (, 29-05-1892) 1920
NN (ZB , gen., 8 pag.) € 10,-

69012 Water flows ans Cash flows. About European Guidelines, Water and regional Economies 2007
Tom Bade e.a. (ZB, geb., 89 pag.) Geïllustrerd. € 7,50

69013 De Kroon op het Werk. Werken aan het juiste Klimaat voor Mensen en Bomen 2007
Tom Bade e.a. (ZB, geb., 87 pag.) Ruim geïllustreerd. Over bomen. € 7,50

69014 Eigen Haard is goud waard. Over de economische Baten van cultuurhistorisch Erfgoed 2006
Tom Bade e.a. (ZB, geb., 122 pag.) Ruim geïllustreerd. € 10,-

69015 Des Conninx Summe. Inleiding 1900
D.C. Tinbergen (HB, geb., lin. rug., VI pag., 214 pag.) Dissertatie. € 25,-

69018 Onze Begijntjes 1944
,L.J.M. Philippen (HB, 120 pag. geb) "De Seizoenen-Reeks" nr. 54. Met bijzonder mooie illustraties. € 12,50

69019 Wat zijn Begijntjes? 1928
Albert Boen (ZB, geb., 158 pag.) Gent,  Groot-Begijnhof, St. Amandsberg. Geïllustreerd met foto's. € 12,50

69020 Le Monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement. Fondé a Rouen en 1663 1923
Abbé Reneault (ZB, geb., 287 pag., keurig ex.) Fécamp. L. Durand. "avec illustrations". € 35,-

69023 Herders Welt- und Wirtschaftsatlas mit 106 Hauptkarten 1932
Div. (HB, zonder rug, geb., 183 pag., 142 pag.., 198 pag.) Freiburg. Herder. € 10,-

69024 God kapt zich een weg door de Bossen. Het ware Gezicht van een Missie 1957
Gentilis Aster OFM (HB, lin., 312 pag., goed ex.) Voorhout. Geïllustreerd. € 10,-

69026 Abraham's Loofhut of een lustig Zomerprieeltje waarin men alle Soorten van verfrisschende Vruchten vindt klaar staan aangericht voor Joden ter Bekeering voor Christen ter Leerling 1879
Pater Abraham a Sancta Clara (HB, vl., 304 pag., 1 pag. besch.) Rijsenburg. Petit. € 12,50

69028 Lucas van Leyden 1978
mr. N. Beets (ZB, geb., 60 pag., stofomsl.) Geïllustreerd. Paletserie. € 7,50

69029 Alt-Niederländische Malerei 1910
Ernst Heidrich (HB, rug verdw., 276 pag.) Jena.  "200 Nachbildungen". Serie "Die Kunst in Bildern". € 7,50

69032 Te Hooi en te Gras 1978
Rien Poortvliet (HB, stofomsl., geb., lin., groot form., 134 pag.) Bussum. Van Holkema & Warendorf. Ruim geïllustreerd. € 20,-

69033 De Pelgrimstocht der Menschheid. Geïllustreerde Wereldgeschiedenis van de Oudste Tijden tot op Heden [1943]
dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel (HB, geb., 746 pag., 2de dr., lin., goudopdr., vl.) Utrecht. W. de Haan. € 7,50

69034 Nederland voor Honderd Jaar 1859-1959. 1959
dr. W. Jappe Alberts e.a. (HB, oblong, geb., 251 pag., lin., goudopdr.) Gedenkboek Nillmij. Ruim geïllustreerd. € 7,50

69036 De Gemeentewapens van Nederland 1960
Kl. Sierksma (ZB, geb., 255 pag.) Prisma 501. Geïllustreerd. € 7,50

69039 Hawaiian Folk Tales. A Collection of native Legends 1917
Thos. G. Thrum (HB, lin., geb., 284 pag.) Chicago. A.C. McClurg. "With sixteen illustraions from photographs". € 25,-

69040 Hawaii and its Volcanoes 1909
Charles H. Hitchcock (HB, geb., 314 pag., lin.) Honolulu. Hawaiian Gazette. Geïllustreerd. € 15,-

69042 Shell Boerderijengids 1964
Evert Zandstra (ZB, geb.,126 pag.) Shell. Geïllustreerd. € 7,50

69043 Hij kijkt mij aan en zegt. Preken en andere Teksten 1989
A. Rabou (ZB, geb., 122 pag.) Nijmegen. Parochie Heiliglandstichting. € 10,-

69045 Geschreven Portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië 1994
Theo van der Meel (ZB, geb., groot form., 124 pag.) Geïllustreerd. € 25,-

69046 Satellietbeeld-Atlas van Nederland 1991
Robas (HB, zeer groot form, 189 pag.) Robas. Ruim geïllustreerd. Met topografische kaarten. € 7,50

69048 Koud tot op het Bot. De Verbeelding van de Winter in de Zestiende en Zeventiende Eeuw in de Nederlanden 1977
Evert van Straaten (HB, oblong, 140 pag.. geb.) 's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. Geïllustreerd. € 7,50

69051 Paddenstoelenboek. Deel 1 en 2. 1936
dr. H.A.A. van der Lek (HB, 2 banden, lin., geb., 272 pag., 295 pag., 3de druk, goede set) Amsterdam. Versluys. € 17,50

69059 De Groote Cultures der Wereld. Har Geschiedenis, Teelt en nuttige Toepassing 1916
mr. J.E. van Someren Brand (HB, zeer mooie band, geb., 2de druk, geb., groot form., 376 pag., zeer goed ex.) Amsterdam. Elsevier. "met 624 illustraties tusschen en 13 gekleurde platen buiten den tekst alle naar photographieën". Rijst, tarwe, koffie, thee, tabak etc. € 12,50

69061 German Prisoners in Great Britain [1917]
Div. (ZB, vl op voorplat, geb., 56 pag.) Tillotson. Ruim geïlustreerd. € 15,-

69062 Les grandes Guérisons de Lourdes 1900
Docteur Boissarie (HB, opn. geb., eenv. band, XV pag.; 560 pag.) Paris. Ancienne Maison Charles Douniol. P. Téqui. "Edition illustrée de 140 similigravures dans le texte et de 24 gravures hors texte sur papier couché". € 25,-

69063 Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera) 1952
,NN (HB, goudopdr., geb., 45 pag.) Typis Polyglottis Vaticanis. € 10,-

69065 La Guerre Allemande et le Catholicisme. Album No. 2. 1915
mgr. Alfred Baudrillart (ZB, gevl., gen.,30 pag., groot form.) Paris. Bloud et Gay. Ruim geïllustreerd. € 10,-

69066 Elseviers Gids van de Heraldiek 1981
dr. Ottfried Neubecker (HB, goudopdr., kunstled. band, geb., 264 pag.) Amsterdam. Elsev